4. maj 2011

Dialog om mediestøtten

 Mediestøtteudvalget har været i gang siden den 1. januar, og arbejdet er nu gået ind i en fase, hvor der arbejdes specifikt med bud på mulige modeller for, hvordan mediestøtten kan se ud i fremtiden. Både støtte, der har fokus på de enkelte medieplatforme og støtte på tværs af medieplatforme samt varianter herimellem drøftes. 

Formanden for udvalget Henning Dyremose udtaler: ”Det er vigtigt for udvalget at få diskuteret alle forslag og ikke udelukke noget på forhånd. Udvalget er meget optaget af at finde løsninger, der både tager højde for formålene med ordningerne, nemlig at bidrage til oplysning og demokratisk debat, og som tager højde for den udvikling, der er sket teknologisk og i medieforbruget.”

Der har i april været afholdt en skriftlig høring, hvor der indkom 39 høringssvar. Høringsoplægget til den mundtlige høring den 16. maj udsendes til en række interessenter og lægges samtidig på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside den 6. maj. Hjemmesiden findes via nedenstående link, hvor man også kan læse mere om udvalget og dets arbejde.

Mediestøtteudvalget skal udarbejde et grundlag for regeringens stillingtagen til den offentlige mediestøtte. Udvalget skal således vurdere, hvilke centrale parametre, der bør indgå i overvejelserne om en eventuel justering af mediestøtten og samtidig undersøge mulige modeller for en fremtidig mediestøtte. Desuden skal modellernes fordele og ulemper for de forskellige parter analyseres.

Høringen finder sted mandag den 16. maj kl. 10.00-13.00 i Eigtveds Pakhus, Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, 1448 København K. Tilmelding skal ske senest mandag den 9. maj til udvalgssekretær Gitte Østergaard, Styrelsen for Bibliotek og Medier, goe@bibliotekogmedier.dk.

ProAV Digital

ProAV9 NOV18 ForsideNyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Østre Gasværk
  • Expo-reportage
  • DJI Ronin
  • RAW video
  • Comtech

Læs alt lige her

DEShow 2019

Danish Entertainment Show er en ny messe, hvor udlejnings- og eventbranchen viser hvad de kan, og branchens førende distributører/ forhandlere præsenterer det største udvalg af innovative løsninger, teknologier og produkter

Se mere her

Abonnement på ProAV Magasinet

Få alle de nyeste trends og følg med i udviklingen inden for AV-branchen. Modtag vores trykte udgave af ProAV Magasinet for kun kr. 250,- *

...Abonner lige her

*alle priser er ekskl. moms og levering

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her