4. april 2011

Test af Soundcraft Vi1

Soundcraft er for mange indbegrebet af en live-pult og mangt en live-tekniker har haft glæder og sorger sammen med en analog Soundcraft mixerpult. Men den analoge livepult er jo fløjet til de evige jagtmarker, så er Soundcraft fløjet med? Nej, Soundcraft har et velvoksent katalog af moderne digitale live-mixerpulte, udmønstret i deres to serier, den dyrere Vi og den lidt billigere Si-serie. Monitor tester det seneste medlem af Soundcraft’s digitale pulte, Vi1.

Når man står foran Soundcraft Vi1 pulten første gang, så gør pultens lidt ingeniøragtige design, at man uvilkårligt tænker på styring af et atomanlæg eller en radarstation frem for at tænke i lyd og musikalske baner. Men selv om udseende kan føles lidt fremmedartet i starten, så vender man sig hurtigt til brugerfladen og nyder at arbejde på den lidt anderledes Soundcraft pult. Modsat de fleste andre digitale pulte så har Soundcraft Vi1 et betydeligt mere opret design. Sædvanligvis ser man ned på de fleste mixerpulte, men på Vi1 ser man hen over pulten og flytter kun blikket en anelse ned, når der skal editeres på f.eks. en kanal. Det betyder, at det er betydelig lettere for lydteknikeren både at holde øje med scenen og betjene sin pult. 

Vi1 benytter ligesom de øvrige pulte i Soundcrafts Vi serie Vistonics software og brugerflade, som er udviklet i tæt
samarbejde med Studer; og som i øvrigt også findes på Studers Vista pulte. Studer’s pulte er fokuseret mod broadcast og produktionsafvikling, mens Soundcraft pulte mere er fokuseret på musik- og teatermiksning. Vi1 pulten er den seneste og mindste af Vi pultene, hvor Vi2, Vi4 og Vi6 er større pulte. 

Soundcraft Vi1 er speciel ved, at der ikke er en decideret “fat” channel med dedikerede knapper til styring af en indgangskanal. Det ses ellers på langt de fleste digitale mixerpulte. Den har derimod en vandret baseret betjening af en kanal ved hjælp af det nederste sæt drejeknapper på pulten og i denne test kaldet encoders. Når en kanal vælges, så vil stort set alle parametre på denne kanal kunne betjenes ved først at vælge den ønskede funktion på kanalen ved at trykke på touchpanelet og derefter stille på parameterne med de 16 encoders. Touchpanelet på Vi1 har to sæt encoders, og den øverste række har væsentlig funktionalitet omkring de mange udgange.

Opsætning og tilslutning
Vi1 pultens standardudgave har 32 indgange og 27 udgange, alle analoge på XLR stik og de sidder på pultens bagside, fuldstændig som på en traditionel analog pult. I dette tilfælde skal der bruges en almindelig tyk analog multiledning som tilslutning til pulten. Men pulten kan også udbygges med et MADI kort, og derefter tilsluttes en Vi eller Si stagebox, hvor der både er mikrofonforforstærkere og konvertere indbygget. I det tilfælde trækkes der så et MADI signal enten via en optisk eller en Cat-5 ledning som den eneste forbindelse mellem pult og scene. Pulten kan således forbindes til 32 plus 64 indgange, ialt 96. Alle indgangene kan håndteres på pulten, men kun 64 samtidige kanaler kan være igang på pulten. 

Vi1 Mixer pulten er jo konfigureret til at ligge i det billige segment under de 150.000, og for at det har kunnet lykkes, har Soundcraft udstyret pulten med de lidt billigere mikrofonforforstærkere og konvertere fra deres Si-serie modsat de dyrere pulte i Vi-serien, der alle bruger Vi forforstærkere og konvertere. Vi1 kan som sagt udbygges med en MADI forbundet rack på scenen og i det tilfælde vil man kunne vælge to løsninger, Si-rack med samme forforstærkere og konvertere som pulten eller de dyrere Vi-racks med Vi forforstærkere og konvertere. Soundcraft har været ret smarte, og derfor kan de indbyggede forforstærkere og konvertere faktisk skrues ud af pulten og i stedet monteres i et MADI forbundne Si-rack, hvis man altså har investeret i et sådant. 

I denne test havde importøren, LydRommet, været så venlige at forsyne os med både Vi1 pulten og et Vi 48/24 MADI rack, så vi kunne teste forskellen mellem Si og Vi mikrofonforforstærkere/ konvertere. Mere herom senere i testen.


Indgange
Alle 64 indgangskanaler på Vi1 er meget lig andre digital pulte og har muligheder, som må betragtes som standard på disse pulte. Efter selve den fysiske indgang, som her selvfølgelig er på et XLR stik, sidder en analog gain med phantom spænding og fase vender. Derefter konverteres signalet til et digital signal og suppleres med et digital trim og to yderst brugbare filtre, både et low cut og et high cut. Disse filtre er vellydende og præcise, selv der savnes en lidt tydeligere indikering af deres frekvenser i det lille equalizervindue, som ses på hver kanal. De valgte cut-frekvenser vises nemlig kun med en smal streg over frekvensbilledet, en streg der indikerer, hvor der skæres. Det virker bedre, hvis selve skæringsfrekvensen har indflydelse på det resulterende equalizerbillede på skærmen, ligesom det ses på mange andre digitale pulte. 

Equalizeren på Vi1 er den almindelige fire bånds med frekvens, båndbredde og gain på hvert bånd og helt typisk kan bas- og diskantbåndet vælges til enten at være shelf eller bell. Når der trykkes på equalizerbilledet på en given kanal på touchskærmen, bliver den valgte equalizer lagt ned i den nederste vandrette encoder række, hvor hver parameter smukt er indikeret med velvalgte symboler og parameterværdier. 

På samme måde vælges en dynamisk enhed på en kanal ved at trykke på skærmen på det sted, hvor dynamikbilledet er vist. Dynamikparameterne flyttes ned i encoderrækken, og derefter er der kontrol over både gate/de-esser og compressor/limiter. Klogt har Soundcraft valgt, at det første dynamiske element kan vælges til enten at fungere som en gate eller som en de-esser, mens andet dynamiske element kan være en compressor eller en limiter. Begge dynamikelementer har side chain filtre, som betyder stor fleksibilitet omkring compressoren og betydelig lettere indstilling og styring af gaten. En smule besynderligt er det dog, at gaten kan være enten ducker eller gate. Det havde været mere brugbart med et valg mellem expander og gate. 

Efter det dynamiske kredsløb ligger busserne, som styres via to touch felter på kanalen. Første felt lægger buss 1-16 ned på encoderknapperne, mens næste felt vælger buss 17-24. Her er det jo vigtigt at vide, hvordan pultens udgange og bussstruktur overordnet er konfigureret, men bussernes funktion er indikeret både på det lille touchfelt og på de felter, der lægges ned over encoderrækken, ved hjælp af farvekoder. Aux-busser er orange og gruppebusser er grønne, mens matrix-busser ikke bliver vist på indgangskanalen. Indgangskanalen afsluttes selvfølgelig med panorering og en fader, som kan ligge i et eller flere af de i alt ni faderlag. 

Vi1 har en smart “Gang” funktion, hvor flere kanaler kan betjenes på een gang. Når “Gang” er aktiveret, vælges de kanaler, som skal betjenes. Parameterne holder deres relative forhold, men betjening af en kanal influerer på alle de kanaler, som er med i dette valg. Ved at dobbeltklikke på “Gang”- knappen bliver alle input kanalerne valgt. Heldigvis er det tydelig indikeret, når pulten er i “Gang”-tilstand, fordi det også er en tilstand, der kan lave meget ravage.

Udgange
I standardudgaven sidder de ialt 27 udgange som fysiske XLR huller på pulten, men de kan selvfølgelig også lægges over i et Vi/Si stage rack i stedet, hvis der er sat et MADI kort i pulten. Men det samlede antal udgange vil dog aldrig overstige 27. Det mærkværdige tal fremkommer ved, at der er 24 busser plus tre masterudgange, LCR. Enhver udgang på Vi1 har stort set de samme muligheder som en indgang. Her er den samme equalizer og den samme compressor/limiter, mens gatekredsløbet fornuftig nok er udeladt på udgangene. Desuden sidder der en BSS grafisk equalizer med 31 bånd på hver udgang. Kontrol af udgangene foregår væsentligt på den øverste halvdel af touch displayet og betjenes med touch panelet og de 16 øverste encoders. 

Hvilke udgange, som er valgt til at blive editeret, vil normalt blive styret på højre side af pulten. Her er der 8 fadere og to masterfadere. De 8 fadere kan både være VCA og masterfadere for de 24 busser og tilstanden på disse fadere bestemmes på et lille kontrolpanel lige over faderne. Her er en dedikeret VCA knap og 5 knapper benævnt A, B, C, D, E. De tre første vælger henholdsvis buss 1-8, 9-16 og 17-24, mens knapperne D og E kan bruges som et brugerdefineret faderlag. Nu er det jo ikke sikkert, at man har valgt en logisk 8 deling af sine output busser. Man kunne f.eks. have valgt 12 aux sends, 8 grupper og 4 matrix og i det tilfælde vil output grupperne deles i midten af B og C fader laget. Dette skisma håndterer Soundcraft ved dels at placere et editerbart navn i det lille display over faderne og dels farvekode faderen med deres specielle “FaderGlow”, som er et lys i selve spalten af faderen. En VCA-fader er blå, en aux-fader er orange, en gruppefader er grøn og en matrix er lyseblå. Det betyder, at der er god visuel indikation omkring, hvad de 8 fadere kontrollerer. Samme farvekodning bruges i øvrigt, hvis man f.eks. vælger at lægge et aux send over på den nederste række encoders eller på indgangsfaderne til styring af et monitor send eller et effekt send. Denne manøvre kræver i øvrigt to knap tryk på Vi1, og det er lige netop eet for meget; især hvis man både styrer FOH og scenemonitor fra pulten. Her kræves nemlig lynhurtig adgang til styring af et monitor send på en række kanaler. 

Lidt forvirrende kan man også vælge at lægge styring af udgang-ene over på det faderlag, som normalt kontrollerer indgangene. Hvis det gøres, så ligger ikke blot udgangene nu på de 16 “indgangs”-fadere, men også styring af EQ, dynamik og grafisk EQ på udgang-ene lægges nu på det nederste touchdisplay og encoders. Det giver selvfølgelig et bedre overblik over udgangene, og dermed hurtigere kontrol. Men det bryder samtidig med den gældende logik på pulten, og derfor er det en tilstand, der nok skal være med til at forvirre den tekniker, som ikke er så erfaren med at arbejde på Vi1 pulten. 

Kontrol af den 31 bånds grafiske equalizer ligger også på de 8 udgangsfadere, og lidt specielt bliver der ikke vist et billede af indstillingerne på de 31 bånd på displayet. Man trykker derimod på touchfeltet, som indikerer den grafiske equalizer, og derved bliver de 8 udgangsfadere automatisk til kontrol af 8 bånd på equalizeren. Der rykkes rundt blandt de 31 bånd vha. A-E knapperne, og de små displays over knapperne viser frekvenserne på de respektive fadere. Bypass, link og øvrig kontrol af den grafiske equalizer foregår iden øverste encoder række.


 Effekter
Vi1 pulten har stor fordel af at være lavet af et firma, som har tætte relationer til andre firmaer i samme gruppe, Harman- gruppen. Som sagt er brugerfladen lavet i samarbejde med Studer, de grafiske EQ’s sammen med BSS og effekterne i samarbejde med Lexicon. Pulten har fire indbyggede effekter, og meget forventeligt lyder disse effekter rigtig godt. Lexicon kan det der med at få en rumklang til at være en integreret del af lyden i stedet for at være en effekt, der lægger sig oven på lyden. Alle effekterne, både klange, delays og modulation, har en høj standard og gør, at man umiddelbart ikke savner et rackskab af dyre effekter. 

Kontrollen af effekterne kan foretages i begge encoderlag, men det er yderst handy at have dem liggende i det øverste lag. Denne række af encoders bliver jo ikke brugt i forbindelse med indgangsstyring, så derfor er de velegnet til stort set permanent at stå klar til effektstyring. Her er alle fire effekter afbildet på touchskærmen og et enkelt tryk på effektikonet rykker parameterne ned i encoder laget. Effekterne giver brugeren god kontrol med så få og velvalgte parametre som muligt, lige hvad der er behov for på et livejob. Der er også mulighed for at tildele en “Tap Tempo” funktion til styring af delay tider, og de kan ligge på F-trykknapper på højresiden af pulten. 

Effekterne kan både anvendes som et insert på en kanal, på en aux-kanal og den mere almindelige med et aux send ind og retur på 2 indgangskanaler, som er parret som en stereo-kanal. I sidste tilfælde er man nødsaget til at bruge op til 8 af de 64 indgangskanaler til effektretur.

Lydkvalitet
Soundcraft Vi1 lyder fremragende og det generelle indtryk er, at her har man en pult, som kan klare enhver lydmæssig opgave, rock, pop, jazz, klassisk eller teater. Mixerpulten virker simpelthen universel anvendelig. 

Equalizeren på Vi1 er vellydende både i cut og boost, men der skal tages lidt kraftigere fat i gain-knappen end f.eks. på Digico SD9. Indtrykket er en forfinet, velopløst EQ, men knap så kontant i sin respons som på på visse andre pulte. De dynamiske enheder er lette at indstille, selv om der godt kunne savnes mulighed for et lavere threshold på gaten. Og de gode sidechainfiltre udvider mulighederne betragteligt på disse enheder. Grundfilosofien fra EQ’en går igen på compressoren, den gør sit arbejde pænt, ordentligt og velopløst, men man kan godt savne lidt kant og karakter, når man virkelig går til den og “misbruger” compressoren. 

Prikken over i’et og “Star of the Show” på denne pult er helt afgjort effekterne. Miksning af musik bliver så meget lettere med gode effekter og de betyder afgjort, at man automatisk får mere fokus omkring at dosere den helt rigtige effektbalance og klang til lydbilledet. 

I denne test var der jo mulighed for at sammenligne de “billige” Si forforstærker/konvertere mod de “dyre” fra de større Vi pulte. Begge forforstærkere lyder godt, men dermed ikke sagt, at der ikke er forskel i lyden. Vi forforstærkeren har en smule mere åben lyd, som giver en ekstra luft oppe i den øverste top, og bunden virkede også mere stram. Si forforstærkere er lidt tykkere i den lave mellemtone og har en lyd, som man kan kalde mere karakterfuld.

Latency
Undervejs i denne test blev der prøvet et gammelt lydtekniker-tricks, en parallel komprimering af en lilletromme. Signalvejen var således: ukomprimeret lilletromme ud af kanalen, som sendes både til en buss gruppe med compressor og til masterkanalen. Balancen mellem den ukomprimerede og den komprimerede lyd styres så på gruppefaderen. Men undervejs blev det hurtigt hørbart, at denne “dobbeltlytning” gav fasefejl på lyden; signalet var længere tid om at passere igennem bussen end den direkte vej til masteren. Det er et almindeligt og velkendt tidsproblem i digital signalbehandling, og problemet optræder i al digitalt udstyr. Men det sagt er det så absolut også et problem, som udvikleren må tage hånd om i softwaren ved, at latency kompenserer, forsinker signalet, så alt kommer på samme tid. Her har Soundcraft i deres iver for at få så lav latency som mulig igennem pulten glemt at tage hensyn til visse lydtekniker tricks; tricks, som er velkendte, men som måske ikke lige optræder i en DSP-programmørs begrebsverden. Til held for Soundcraft og for os bør denne latency problematik hurtig kunne afhjælpes med en software opdatering.

Konklusion
Mulighederne i de digitale pulte i Soundcraft Vi1 kaliber er enorme; og yderst insisterende, når man laver en test, især når man skriver de afsluttende linier. Der blev jo ikke plads til at skrive om de gode og funktionelle scene/snapshot-funktioner, den lynhurtigt funktion til kopiering og flytning af EQ’s og dynamikindstillinger mellem indgangskanalerne, det niveauoverblik, som meterne i det øverste touchdisplay altid viser brugeren og sidst, men ikke mindst mulighederne for at optage via MADI forbindelsen/computer og senere bruge optagelsen til at lave en virtuel lydprøve. 

Som altid kræver en digital pult et “kørekort”, og det er ingen undtagelse på Vi1. Men trods sit ingeniøragtige udseende, så er Soundcraft pulten ikke kompliceret at sætte sig ind i, og man får hurtigt et godt arbejdsflow på Vi1. Bevares, den har kryptiske
menupunkter, men ikke mange. Brugerfladen er forskellig fra de fleste andre digitale pulte, især med udeladelsen af en “fat” channel, en dedikeret betjeningspanel til at styre indgangskanalen. Men fem minutter foran Vi1, og så savner man ikke den funktion længere, og en halv time senere har man smil på læben, fuld kontrol og er koncentreret omkring musikken frem for teknikken. Herligt!! 


Fakta Soundcraft Vi1
Plus:
Logisk brugerflade
God fader orientering ved hjælp af “FaderGlow”
Vellydende
Effekterne !!!

Minus:
Standard udgaven kræver analogt multikabel
Latency kompensation er mangelfuld
Programmerbare brugerknapper savnes
(software update?)

Pris:
Mixerpult 32/27 inklusiv MADI kort: 114.000
Stagebox 32/8 : 28.500 kr
Vi Stagebox 48/24: 57.500 kr

Producent: www.soundcraft.com

Importør: Lydrommet, tlf. 87 36 20 70, www.lydrommet.dk:

ProAV Digital

ProAV6 forside www

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • 30 år i branchen
  • Streaming udstyr
  • Audio over IP
  • Svalegangen
  • Minitech

Læs alt lige HER

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her