17. juni 2013

Minitest: Sennheiser Digital 9000

Sennheiser har i en lang årrække haft en førerposition indenfor trådløs analog audio. Trods det har de på udviklingslaboratorierne i den lille tyske by Wennebostel, hvor Sennheiser fabrikken ligger, længe haft fokus på digitale koder og andre problematikker. Disse skulle først knægtes, før Sennheiser ville lege med på den trådløse digitale bane. Digital 9000 systemet er resultatet af næsten 10 års udviklingsarbejde.

Hovedopgaven for Sennheiser har været at lave en teknik, hvor ukomprimeret, lineær PCM digital audio kunne bruges til trådløs audio, men vel og mærke i UHF- båndet. Fordelen ved ukomprimeret trådløs digital audio er umiddelbart, at der ikke vil opleves nogen lydmæssig forskel mellem en kablet og en trådløs mikrofon. Digital audio har en høj datamængde samtidig med, at en kanal i UHF-båndet maksimalt kan fylde 200KHz, to svært forenelige kriterier, og for at løse denne problematik har Sennheiser været nødt til at udvikle en trådløs teknik med en bærebølge, som både er frekvens og amplitude moduleret.

    

Digital 9000 systemet kan arbejde i to forskellige kvalitetstilstande, HD og LR. Mens HD er ukomprimeret, så er LR datareduceret, men i mild grad. På Digital 9000 kræver HD, at forskellen mellem støjgulv og signal er mindst 26 dB, en forskel, som svarer meget godt til, hvad der bliver brugt i et analogt trådløst system. I LR tilstand kan der derimod arbejdes med en så lille forskel som 11 dB mellem støjgulv og signal, så i den tilstand er chancen for dropout minimal, og rækkevidden er større. Typisk vil man vælge HD tilstand i faste installationer og broadcast, men Jonas Næsby fra Sennheiser fortæller, at på Eurovision Son Contest i Malmø blev der brugt LR tilstand på alle kanaler, da

Eurovision Song Conterst handler om at
optimere sikkerheden overalt det er muligt, og fordi der er meget lille hørbar forskel mellem HD og LR, når vi taler praktisk anvendelse.

    

En anden digital problematik er latency; den tid det tager at oversætte analog lyd til digital og tilbage igen. Digital 9000 systemet har en latency på 3,2 ms analogt (3,0 ms digitalt), som ligger et stykke under de 5-6 ms, som er den nederste grænse for, hvad det menneskelige øre kan opfatte. Problematikken er, at Digital 9000 med stor sandsynlighed ikke vil være den eneste digitale enhed i signalvejen, så latency i et digitalt set-up skal altid tages alvorligt!!


Brugerflade
Det er forventeligt, at jo dyrere et apparat er, jo dybere og mere kompliceret er også mulighederne i brugerfladen. Men det er ikke tilfældet på Digital 9000. Her er en simpel brugerflade, som nyder godt af det fantastiske display, som står knivskarpt, og som viser de relativt få menuer, der er brug for. Der er dyb teknologi inde bag skærmen, men brugeren behøver kun at vide og kontrollere få, velvalgte ting. Menuer og muligheder på Digital 9000 er ikke særlig forskellig fra mange andre trådløse enheder, som findes på markedet. Men den store skærm gør selvfølgelig, at der er langt bedre visuel kommunikation mellem teknologien og brugeren.

    

EM-9046, som er hovednerven i Digital 9000 systemet, er opbygget som en rackenhed med otte kanaler, og selv om den kan konfigureres med færre aktive kanaler, så vil de fleste bruge den i den specificerede konfiguration. Når enheden er tændt, vil en frekvensscanning være det første, man gør. Og her kommer det store og tydelige display rigtig til sin ret. Digital 9000 kan arbejde i hele UHF-båndet fra 470 til 790 MHz, men de tilsluttede antenner er begrænset til at dække ca. det halve område. I antennerne er der otte ”brickwall” filtre, som hver især indkredser 24 MHz. Når scanningen er afsluttet, melder Digital 9000, hvor mange kanaler, der kan placeres i hvert frekvensbånd på 24 MHz. Det højeste antal kanaler i hvert bånd vil være 40, og displayet viser antal kanaler i henholdsvis HD og LR tilstand. Det bedste frekvensbånd vælges, og frekvenserne til hver af de otte kanaler placeres de steder, hvor displayet fortæller, at der er det bedste RF signal. Ingen planlagt frekvensplan er nødvendig, fordi teknikken  i Digital 9000  betyder, at der ikke skabes intermodulationsprodukter.

    

Når kanalfrekvenserne er valgt, er det oplagt at gå igennem indstillingerne for hver kanal, både omkring sender og modtager. Det gøres ved at vælge CH tilstanden med en af de tre knapper til venstre for displayet. En kanal vælges med kanaltrykknapperne under displayet, og derefter kan indstillingerne løbes igennem vha. den store drejeknap, som både vælger menu, parameter og værdi ved henholdsvis at dreje og trykke på knappen. Indstillingerne vises øverst i displayet, og de er de gængse parametre med undtagelse af to undermenuer: HD/LR tilstand, som er nævnt tidligere og Toggle, som giver mulighed for at vælge en anden udgang, når der trykkes på en knap på senderen. Funktionen er brugbar, hvis dereksempelvis skal kommunikeres til en OB vogn eller til teknisk personale, uden at lyden bliver transmitteret ud af den vanlige udgang.

    

Det er en fordel at indstille alle parametre omkring senderen på skærmen, fordi disse bliver transmitteret over i senderen, nårmikrofon eller beltpack synkroniseres til hovedstationen. Disse kan selvfølgelig også indstilles på selve senderen, men undervejs kan parametre ikke transmitteres fra modtager til sender. Det ser vi på nogle trådløse enheder fra andre fabrikanter, men Sennheiser har fravalgt denne funktionalitet, fordi teknikken bruger 2,4 GHz båndet. Med den trafik og usikkerhed, der er i dette bånd (Bluetooth, fjernstyring og wireless internet), så vil Sennheiser hellere benytte den ”gammeldags” og solide infrarøde teknik, som kræver, at sender og modtager er tæt på hinanden, når der synkroniseres.


Tilslutninger
Når Digital 9000 systemet arbejder, så er det essentielt, at der er to antenner tilsluttet. Det giver diversity. Digital 9000 benytter en ny udviklet Diversity kaldet True Bit Diversity, hvor signalet fra hver antenne modtages separat, konverteres ind i CPU’en, der så kombinerer signalet fra de 2 modtagne datastømme, så begge antenner i princippet arbejder sammen om at levere det bedst mulige signal. Der er antenne RF ind- og udgange for både A og B antennen bag på EM-9046.

    

For hver af de otte kanaler er der fem udgange på systemet, tre digitale AES/EBU udgange og to analoge. Udgangene er henholdsvis på SubD stik eller på XLR. På bagsiden har vi også netværkstilslutningen, som typisk vil blive brugt til at monitorere flere Digital 9000 racks via en computer.


Præstation
De næsten hundrede problemfri Digital 9000 kanaler i ESC-showet taler for et grundsolidt produkt, især med tanke på det trådløse inferno, der var inden for i Malmø Arena. Direkte konfronteret med systemet er brugerfladen gennemtænkt og simpel, og lyden er helt uden de unoder, man hører i analog trådløs audio. Sennheiser kan være stolt af den lyd, som systemet kan præstere, især i HD mode. Er der hørbar forskel mellem HD og LR? Ja, hvis signalet er komplekst og krævende. Et tamburin slag kan volde selv de bedste mikrofoner problemer, og testet her var der forskel mellem HD og LR, udmøntet i en smule ringere transientopløsning på LR. Lyttes der derimod på vokal, så er der ingen umiddelbar forskel mellem HD og LR.

    

Systemet er dyrt, især ud fra den problematik, at hovedstationen lægger op til køb af mindst otte kanaler. Men kunder til et system i denne kaliber køber ikke kun to eller fire kanaler, de køber typisk mange. Sennheiser Digital 9000 er inden for trådløs audio et skelsættende produkt, som i den grad sætter standarden.

 

 

Af: Jens Walther

ProAV Digital

ProAV6 forside www

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • 30 år i branchen
  • Streaming udstyr
  • Audio over IP
  • Svalegangen
  • Minitech

Læs alt lige HER

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her