30. januar 2011

En digital fornøjelse - Digico SD9

 I sidste nummer af Monitor så vi på en digital pult fra Avid, og man må sige, at Digico på rigtig mange områder har valgt en helt anden vej med SD9. For det første foregår rigtig meget betjening på SD9 via den store centralt placerede touch skærm, og for det andet er pulten udstyret med en på scenen placeret stagebox, hvor mikrofonforforstærkere og A/D/A konvertering foregår. Stage boksen er forbundet med pulten via et tyndt Cat5 kabel, så investeringen i et dyrt og sart multikabel er helt overflødigt. Stageboksen har standard 32 ind- og 8 udgange, men kan for små penge (3000 kr.) udvides med ekstra 8 udgange.

Opsætning og tilslutning
Det giver kun smil på læben, når man skal trække sit “multikabel” fra stagebox og til pulten. En let håndterlig rulle med gummibetrukket Cat5 kabel vejer og fylder ikke meget, og både i stagebox og pultenden er der de stabile Neutrik Cat5 stik med en god lås, så det essentielle kabel ikke uforvaret bliver trukket ud midt i et show. Pulten kan tilsluttes 2 Cat5 stage bokse med ialt 64 indgange og 16 (evt. 32) udgange, eller man kan bruge de modulære MADI stagebokse, som hører til de større pulte i SD-serien. Denne fleksibilitet er vigtig, især for PA-udlejningsbranchen, som kan skifte mellem de pulte og
stagebokse, som er nødvendige (eller på lager) til en given udlejning. 

En af de unikke ting ved Digico’s stagebokse er også, at selv de mindre Cat5 baserede bokse har samme mikrofonforforstærkere og konvertering som de væsentlig dyrere MADI bokse, så lydkvaliteten bliver opretholdt på hele linien af SD mixerpulte. Selv om man højst sandsynligt vælger at bruge de Cat5 baserede stagebokse til SD9 pulten, så kan MADI tilslutningen sagtens få andet at lave. Den kan bl.a. bruges til at optage showet via en tilsluttet laptop med MADI kort eller bruges til at føde en broadcast OB vogn med signal. MADI porten kan sende 56 kanaler I/O. 

SD9 pulten er forholdsvis kompakt, men Digico har fornuftig nok valgt at levere pulten i en lidt overdimensioneret og robust flightcase med hjul. Hvis pulten skal i en fast installation, kan den selvfølgelig leveres uden flightcase. Pulten er ret kvadratisk med en størrelse på 90x80x25 cm og centralt over faderne er den store 15” touch skærm placeret. På bagsiden af pulten er et antal lokale ind- og udgange placeret, 8 analoge I/O, 2 digitale AES/EBU I/O, MADI I/O, WC I/O, MIDI I/O og selvfølgelig 2xCat5 til stagebokse. Desuden er der almindelige computertilslutninger som mus, keyboard, netværk og USB. Under MIDI tilslutningerne kan pulten udvides med et Waves Soundgrid kort, men mere herom senere.

Konfiguration
Når pulten startes op, kan det enten vælges, om der skal startes fra en frisk ny session, eller om der skal startes fra den session og det udgangspunkt, som man var på, da pulten blev slukket. Hvis man vælger det første, startes der med at gå i master menuen og vælge et nyt setup. Her konfigureres antallet af aux sends, grupper og matrix ud fra de begrænsninger, som findes i selve pulten. Udover master- gruppen har man 16 busser, mono eller stereo, som kan konfigureres frit. Et plausibelt udgangspunkt kunne f.eks. være 8 mono og 4 stereo sends til henholdsvis monitor og effekter, også ud fra den erfaring, at der højst er 4 interne effekter i SD9. Og så kunne de sidste 4 busser f.eks. bruges til 4 grupper. Men denne fordeling er selvfølgelig helt afhængig af, hvilket job, der skal løses på pulten. 

På samme masterside indstiller man også i den session, som man arbejder ud fra, hvordan pulten skal reagere på forskellige kommandoer. F.eks om man vil have fader flip, når en aux master vælges, eller om kanal select skal skifte, blot man rører ved en fader. På master siden bestemmes også generelle ting omkring, hvad der skal ligge i de 4x2 fader lag, som er er på pulten, og hvordan knapperne skal benævnes. I hver trykknap i fader sektionen er der et lille LCD display, så den fysiske benævnelse på knappen kan skiftes. Så når der skiftes fader lag på pulten, så er der hele tiden et kanalnavn på knappen, ligesom det også bliver indikeret på knappen, hvilken funktion den har. Det kan f.eks. være funktioner som solo, fader assign eller VCA assign. 

På mange digital pulte har vi et decideret krydsfelt, hvor de fysiske I/O på stagebox og pult bliver konfigureret til kanaler på pulten. Fordelen ved dette er et overblik over tilslutningerne på pulten, men ulempen, at man skal huske sin ønskede konfiguration, mens man arbejder i krydsfeltet. Digico har valgt en anden løsning, som umiddelbart er lettilgængelig og tiltalende. Her bestemmes blot ind- eller udgangen på den kanal eller buss, som der umiddelbart arbejdes på, og det gælder både på de eksterne som interne tilslutninger. Hvis du kommer til at bruge en tilslutning, som allerede er besat, så kommer der en advarsel på skærmen med en bekræftelse på, om man vil overskrive eller fortryde. For at få overblikket kan man på master menuen se en komplet tilslutnings- og kanalplan, og mastermenuen ligger blot et enkelt klik væk ligegyldig, hvor man befinder sig på pulten.


 Indgange
SD9 har 40 indgangskanaler, og vi er vant til fra andre pulte, at en stereo kanal i grunden besætter 2 kanaler, men ikke her på SD9. Hver kanal kan enten være mono eller stereo, og hvis du vil, kan du faktisk lave 40 stereo kanaler med ialt 80 indgange. Det kræver selvfølgelig fysiske huller til dette, så det vil sige mindst 2 racks plus lidt ekstra fra de lokale indgange på pulten osv. Men det kan lade sig gøre, uden at du bliver nødt til at gå på kompromis med DSP power. Dette faktum gør også, at hele konfigurationen bliver lettere på pulten. Du behøver ikke at linke to kanaler for at styre to monokanaler til en stereo, her vælges blot på indgangen af selve kanalen, om den skal modtage et mono eller et stereo signal. 

Navngivning af kanal er også let og intuitivt. Ud for hvert kanal eller buss navn kan der enten skrives med det tastatur, som hopper op på skærmen (eller bruge det fysiske tastatur i skuffen under pulten) eller der kan vælges fra en menu med ca. 100 standard navne eller fra 100 egne unikke navne. 

EQ’en er umiddelbart standard med fire fuldparametriske bånd og shelf/bell valg på bas og diskant, ligesom der også et low og high pass filter. Men der er en lille overraskelse gemt i EQ’en, fordi hvert bånd kan styres dynamisk. Dvs., at graden af påvirkning kan styres af lydstyrken på indgangen, enten under eller over et variabelt threshold. Det gør det muligt at få de-esser funktioner eller f.eks. dæmpning af 2,5 KHz området på en sanger, når der synges kraftigt i mikrofonen. Når man først har fået denne funktionalitet ind under neglene, så kan den finde mange anvendelses muligheder. Desværre kan man kun bruge de dynamiske funktioner på op til 4 kanaler, så her træder DSP begrænsningerne ind på SD9. 

På samme måde kan compressoren på kanalen også være enten single eller multi bånds compressor, men igen med den begrænsning, at du kun kan vælge højst fire kanaler med multibånds compressor. På storebror SD7 har alle kanaler dynamisk EQ og multibånd compressor, men her på lillebror er det altså kun et begrænset antal. Digico har nemlig valgt, at de essentielle dele, mikrofonforforstærker, konvertere og software med den digitale processering i form af EQ, grafiske EQ, dynamik og effekter, er fuldstændig identiske på de tre SD pulte; kun antallet af kanaler, busser, I/O, og visse DSP krævende funktioner er forskellige. 

Betjening af EQ og de vigtigste funktioner på compressor og gate foregår på et antal drejeknapper til højre for skærmen og her er også on/off trykknapper for de to filtre, EQ, compressor og gate. De dybere funktioner på de dynamiske enheder betjenes ved, at der trykkes på funktionen på kanalen, og hermed kommer f.eks. compressoren op og betjenes via de 12 dreje knapper under skærmen. Disse 12 knapper bruges også, når andre essentielle funktioner for kanalerne vælges på de dedikerede trykknapper til venstre for skærmen. Det er f.eks. gain, filtre, aux sends eller panorering. Når disse er valgt, styres disse funktioner for de ialt 12 kanaler, som vises på skærmen.

Det magiske tal 12
Digico har valgt, at dette tal skal gå igen i store dele af brugerfladen. SD9 har jo 24 fadere, men der er en hård delelinie midt ned gennem faderne, så mixeren skal mere betragtes med 12x2 fadere. Hver af de 12 fadere har nemlig 4 fader lag betjent af de fire knapper i højre eller venstre side, ligesom den centrale knap, som sidder over fader lags knapperne, bestemmer, hvad der ses på skærmen. Det er altså kun muligt at se 12 samtidige kanaler, men hvilke 12 er fuldstændig op til brugeren. Så du skal hele tiden holde øje med, om du ser højre eller venstre side af mixeren på faderne. De 8 lag med hver 12 fadere kan konfigureres frit i master menuen, så hvis der ønskes kanal 7-12, VCA 2-4, Aux send 9-10 og master i et lag, så kan det sagtens lade sig gøre. 

Denne opdeling i en venstre og højre halvdel har både store fordele og store ulemper. Fordelen er, at du kombinere hurtigt, så du f.eks arbejder med indgange på venstre side og VCA grupper på højre side. Ulempen er, at du skal huske, hvor du har lagt de forskellige ting og have et meget vågent øje på, hvilken side, der er betjent på skærmen. Man skifter uvilkårligt mere mellem lagene på en SD9 pult end på andre digitale pulte, og til tider mister man i korte øjeblikke orienteringen omkring skærm kontra fadere. Men ligesom på andre digitale pulte vil brugerfladen komme ind i fingrene, jo længere tid man arbejder på pulten og her skal det nok vise sig i længden at være en fordel med denne opdeling af faderne. Men denne essentielle ting på brugerfladen kræver absolut noget tilvænning.

Udgange og kontrol
De fysiske udgange på pulten kan frit konfigureres mellem aux kanaler, grupper og matrix og hver af udgangskanalerne har de samme muligheder som indgangskanaler mht. EQ, insert og dynamik. Hver kanal har to insert punkter, enten før eller efter EQ/Dyn, og de kan selvfølgelig bruges både af interne eller eksterne enheder. Pulten har også 16 grafiske equalizere, hver med 31 bånd, og de kan placeres frit på alle slags kanaler. Typisk vil de blive lagt på udgangskanalerne, og et tryk på insert punktet på kanalen kalde den pågældende grafiske equaliser op på skærmen og et yderligere tryk vil få kontrollen af equalizeren ned på faderne. Hurtigt betjent og helt som man ønsker det. 

Når man møder en Digico pult for første gang, så kan man godt blive irriteret over dens helt egen terminologi. F.eks. kaldes en Link funktion for Gang og VCA grupper hedder ControlGroup, så det betyder, at man undervejs skal have assistance fra manualen. På samme måde er der også funktionaliteter, som er svære at gætte sig til. Pre og post på sends kan kun styres, hvis “2end” funktion knappen er slået til og tildeling af kanaler til en VCA eller en ControlGroup udføres ved, at den lille undselige LCD funktion knap aktiveres, og “CG assign” derefter vælges. Ret hemmeligt, selvom funktionen dog også kan udføres fra en skærmmenu. Ikke noget problem, når man ved det, men en lydtekniker, som skal udføre et job første gang på en Digico SD pult kan ikke undgå at få problemer med at finde funktionerne.

Effekter
Op til fire interne effekter kan oprettes i SD9 ,og selv om de ikke gør meget væsen af sig med mange parametre og fancy brugerflade, så lyder de godt. Man kunne godt ønske sig mere, men samtidig må det også siges, at det mange gange er standard med netop fire effekter. Og ønsker man sig mere, så er det bare at tilslutte en ekstern effekt på nogle af de lokale I/O, som findes på pulten eller udvide med en Waves Soundgrid og bruge effekter herfra. De interne effekter har algoritmer som reverb, delay, chorus og pitch.

Scenes og snapshots
SD9 pulten er yderst veludviklet på hele snapshot side. Du arbejder med et antal snapshot inden for det udgangspunkt, din session, som ligger som en overordnet skal for det hele. Pulten er i stand til at gå “offline”, dvs. man kan arbejde på et fremtidigt snapshot, samtidig med at pulten afvikler. Selvfølgelig er der, som velkendt på digital pulte, også godt overblik og kontrol over, hvilke parametre, et nyt snapshot skal overskrive og hvilke, som ikke skal røres. 

Digico er mere innovativ omkring preset, som berører mindre dele af pulten såsom EQ, FX og dynamik. SD9 kan nemlig gemme en hel kanal og sågar en gruppe af kanaler som et enkelt preset. Det giver hurtig opsætning af f.eks 8 trommekanaler, så man har et godt udgangspunkt at arbejde ud fra. Denne funktion er endnu ikke set på andre digitale pulte.

Udvidelser
Avid SC48, som vi testede i sidste nummer kunne prale af integrerede TDM plug in. Digico SD serie har også lignende muligheder, selvom det kræver noget investering. Waves Soundgrid DSP server integreres let på SD9 ved at udstyre pulten med et ekstra kort på bagsiden, og hermed er styringen af de indkøbte Waves plugs fuldt integreret i brugerfladen. De styres fra master siden, kan indsættes på op til 16 kanaler, og indstillingerne gemmes sammen med den session og de snap-shots, som man bruger på pulten. Dermed er Digico den producent, hvor Waves SoundGrid er bedst integreret. Soundgrid er ikke en billig løsning, men hvis den holdes op med SD9’ s yderst konkurrencedygtige pris, og hvis man i forvejen har investeret i nogle Waves plugs, så er det en meget attraktiv udvidelse.

Lydkvalitet
Når først SD9 pulten bruges til det, den er beregnet til, nemlig at lave lyd på, så kan man kun frydes i øregangen. Equalizeren tager fat på den helt rigtige måde, ingen digitale unoder her, og den kan både være yderst kirurgisk eller blot lydformende. På samme måde er compressoren ligesom en god analog, og selv om man virkelig sætter den på arbejde, så laver den ikke lyden om, men holder blot fuld kontrol over dynamikken. Mikrofonforforstærkeren er ligeledes både transparent og kontant. Effekterne kan som sagt virke lidt simple i sine muligheder, men vi snakker om en live pult, og der er meget sjældent tid til at indstille mere end 3 til 4 parametre i en effekt og så skal den bare levere. Og det gør effekterne i SD9, selv om vi ikke kommer i himlen med disse. 

Digico SD9 er virkelig god til at levere et mix, som virker samlet og musikalsk. Det er selvfølgelig meget afhængig af, hvad der kommer ind i pulten og hvem der står bag, men man har så afgjort fornemmelsen af, at pulten arbejder med og ikke imod en, og i sidste ende gør lydteknikerens arbejde til en musikalsk frem for en teknisk opgave. Begge tommelfingre op her.

Konklusion
Digico SD9 er en mixerpult, som lydteknikeren ville elske at eje, men hade at møde!! Forstå det sådan, at den fuldstændig åbne struktur, store fleksibilitet og noget specielle, to-delte brugerflade kræver indsigt og tilvænning. Den er som et kompliceret stykke software, som først giver grå hår, men som senere, når man har lært den at kende, giver fryd og godt workflow. Skal man bruge SD9 på et spillested, hvor der konstant kommer nye lydteknikere, kræver den i hvert fald en god og tilstedeværende systemtekniker. Men pulten er den oplagte tour-, event- eller teaterpult pga. den store fleksibilitet og frem for alt den sublime lyd. 


FAKTA: DIGICO SD9

For:
Stor fleksibilitet
Stereo eller mono kanaler uden begrænsninger af antal
Integreret udvidelses muligheder med Waves Soundgrid
Cat5 baseret multikabel
Vellydende
Billig i forhold til ydelse og lyd

Imod:
Kompleks
Tilvænningskrævende todelt faderstruktur med mange lag
Kryptisk brugerflade for visse funktioner
Kun fire effekter som standard

Pris: 124.500 kr. ekskl. moms (Pakken indeholder: SD9 mixer pult inkl. flightcase, D-Rack 32/8, 75 meter Cat kabel
Import og udlån: Soundware, tlf. 45 96 88 90, www.soundware.dk
Producent: www.digico.com

ProAV Digital

Forside 2 20

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Wedio
  • Zoom F6
  • Hotel Ottilia
  • Reflektorer
  • Lumix S1H
  • ISE 2020

Læs alt lige HER

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her