3. marts 2011

Avid Venue SC48

 Den første overraskelse kom allerede, da pulten blev leveret i den koncertsal, hvor testen skulle foretages. For i forhold til sin størrelse er Venue SC48 overraskende tung, og det er så absolut en to mands sag at bakse rundt med den. 60 kg er ikke sådan at kimse af, men den er trods alt stadig lettere end en almindelig 48 kanals analog pult. 

SC48 har en helt almindelig bagside, som lige så godt kunne sidde på en analog mixer. Her er 48 indgange og 16 udgange med almindelige XLR stik, så mixerpulten kræver en almindelig multiledning til scenen. Andre digitale mixere, også kandidater i denne testserie, har valgt en mere moderne teknik med en aktiv stageboks på scenen med mikrofon forstærkere og et tyndt Cat 5 net-kabel til mixeren. Teknikken er ikke fremmed for Avid, de større og dyrere pulte i Venue- serien bruger denne teknik; men der skal jo klippes en tå for at komme ned under de magiske 200.000, og her har Avid altså valgt at spare. Det skal dog noteres, at Avid er med i sammenslutningen omkring AVB standarden, og det kan tænkes, at der kommer en udgave af SC48 med Cat 5 tilsluttet stagebox. Men det er kun gisninger om fremtiden. På nuværende tidspunkt kan SC48 udvides med et ekstra output kort, så antallet af output kommer op på 32.

Opsætning
Når pulten stilles op, lægges der undervejs mærke til små tilbehørsting, som Avid har tænkt på med denne pult. For det første er der en lille hylde til musen, og et andet tilbehør er den indrettede hylde til en laptop, som man kan vælge at placere på det tomme felt til venstre på pulten. Endelig kan man fastgøre en skærm med tre finger- venlige skruer enten i højre eller venstre side af pulten. En laptop kan bruges, hvis man vil optage eller afspille via Pro Tools software, og her vil SC48 virke som et 18 I/O audio FireWire interface, som konfigureres via pultens interne krydsfelt. 

Mus og skærm er centrale for betjening af pulten, også selv om der er op til flere LED displays indbygget i pulten. Avid vælger her en anden vej end de nærmeste konkurrenter, hvor mange har indbygget touch-displays. Skærm, mus og tastatur skal købes som ekstraudstyr, men i forhold til pultens pris burde det ikke vælte budgettet. Når pulten skal tilsluttes til strøm, lægger man også mærke til de to strømstik. SC48 har to strømforsyninger, den ene som en redundant ekstra strømforsyning, hvis der skulle ske et problem undervejs. Det giver en indikation af, at Avid godt ved, hvad der er vigtigt: problemer kan opstå, men “the show most go on”.

Konfiguration
Når skærm, mus, tastatur og XLR I/O er tilsluttet, så kan pulten tændes. Den starter op i den tilstand, som den er blevet slukket. Centralt placeret øverst midtfor er der en rød “Config Mode” knap placeret, og hvis den lyser, er pulten i konfigurationstilstand.
Meningen er, at man konfigurerer pulten inden og ikke er i konfigurationstilstand under showet. Dermed er visse funktioner låst, så man ikke uforvaret kommer til at foretage opsætningsting under showet. 

Centralt i pulten er plug-in baserede inserts fuldstændig lig Avids Pro Tools DAW studiesoftware og maskinkraften bag disse plug-ins er bestemt af, hvor mange inputkanaler, aux sends og grafiske equalizere, som man konfigurerer. Grafiske equalizere kan vælges i multiplum af 8, hvilket virker som et noget groft tal. Her ville det være rart at kunne vælge frit, for tit vil 8 grafiske være for lidt, men det næste valg, 16 eller 24, vil derimod være for mange. Grunden til dette spring handler sikkert om DSP-ressourcer, men selv med en plausibel teknisk forklaring er det dog stadig irriterende, for et valg af for mange grafiske mindsker mulighederne for at bruge løs af de 20 frit konfigurerbare plug-in inserts. Jeg skal dog indrømme, at jeg ikke nærmede mig DSP power loftet under denne test, selv om jeg fråsede med “DSP dyre” plugs som rumklange.
Andre ting som antal af stereospor, fysisk placering af kanalerne på pulten, krydsfeltindstillinger og tilføjelser/rettelser i snapshots foregår også i konfigurationstilstand.
 Indgange
SC48 har som navnet antyder 48 indgangskanaler. Den kan også konfigureres ned til en 16 eller 32 kanaler, hvis man står med et mindre setup og ønsker at bruge meget processor power til plug-ins eller grafiske EQ’s. Effekt retur har heldigvis sine egen 8 stereo returkanaler, så de æder ikke af de essentielle indgangskanaler. 

En kanal på pulten kan frit flyttes, så hvis man f.eks. har lagt sin vokal på kanal 23 og i grunden ønsker at have den hen på kanal 14, så er det bare at flytte kanalen på skærmen ved simpelt at hive i den med musen. Det giver en stor fleksibilitet, og er medvirkende til, at de kun 16 fysiske fadere på indgangssiden sjældent virker som en begrænsning, især når der er 8 VCA fadere at supplere med. 

Indgangskanalen er ligesom standard på digitale pulte: Gain, phantom-power, fase vender, et variabelt low cut filter op til 500 Hz og en 4 bånds fuld parametrisk equaliser. Derefter 8 eller 16 aux sends (valgt i konfiguration), som hver især kan vælges pre eller post. Hver kanal har også op til 4 insert, som bruger af de ialt 20 plug ins pladser. Kanalen har selvfølgelig også en udvidet dynamisk sektion med både en compressor/limiter og en expander/gate, og disse kan arbejde i et dedikeret frekvensområde på grund af de side chain filtre, som begge har indbygget. 

Modsat andre digital pulte har SC48 ikke en channellink funktion, men konfigureres to kanaler som et stereospor, er de 2 kanaler selvfølgelig linket sammen. Det giver dog visse begrænsninger, fordi tit ønsker man at linke to kanaler kun på faderniveau, men ikke f.eks på EQ-niveau. Det er ikke muligt på SC48, så hvis man vil have den mulighed, så bliver man nødt til enten bevæge 2 fadere, lave en VCA fader eller samle de to kanaler i en gruppe og i stedet styre den. 

Betjeningen af kanalen kan ske enten på pulten eller på skærmen. På live jobbet vil pult betjeningen være mere intuitiv og langt at foretrække. På venstre side af pulten vælges der, hvad den dedikerede kanal knap (kaldet encoders) skal styre. Typisk er det pan eller aux sends, men i SC48 kan der også vælges gain og lowcut. Valget vises øverst i displayet under knapperne, mens kanal navnet vises lige under i samme display. Til venstre for faderne bestemmes, om man vil se A, B eller C laget, henholdsvis kanal 1-16, 17-32, 33-48. 

På højre side af pulten er der 8 dedikerede encoder knapper med farve kodning indbygget, og disse 8 knapper styre forskellige funktioner på den valgte kanal. Tilhørende disse 8 encoders er der selvfølgelig et display, hvor knappens funktion og værdi bliver vist. Knapperne kan via et knapvalg enten vise Input, (gain, lowcut, phantom osv.) EQ, Compressor/Limiter, Expander/Gate, Aux 1-8 eller 9-16, ligesom der også er en mulighed for at vise Plug-In eller en egen blanding af velvalgte knapper (User). Drejeknappen har også en trykknapfunktion, så man f.eks. kan tænde for funktioner eller skifte mellem to funktioner ved at trykke på knappen. Bl.a. vælges der på EQ’en mellem frekvens og båndbredde ved at trykke på knappen.

Udgange og VCA
Udgangene springer vi let hen over, for her er ikke meget unikt at fortælle. 16 udgange, som kan fordeles mellem main, de 16 aux, de 8 matrix eller de 8 grupper. Det valgte antal grafiske EQ vil typisk placeres på udgangene, især ud fra, at en udgang ikke standard har en indbygget EQ. Hvis en udgang bruger en grafisk EQ, så kan den vælges til at styres på faderne. Det gøres med to dedikerede knapper, som ligger midt imellem faderne. Lidt uheldigt kan denne grafiske EQ ikke bypasses, uden man klikker på skærmen. Plug In’s kan selvfølgelig også placeres som insert på udgangene. 

8 VCA og mute grupper er også helt standard, dog med en lille simpel, men yderst brugbar finesse fra Avid’s side. Når en VCA er valgt, kan man dobbeltklikke på select-knappen og dermed vises de kanaler, som er indeholdt i VCA’en, på faderne med de valgte niveauer. Yderst brugbart og godt tænkt.
 Effekter
Når man skal bruge effekter som rumklang, delay eller modulation på Venue SC48, så placeres de i en plug in slot og derefter kan der bestemmes I/O omkring disse. Pulten leveres med en del plug- ins, flere allerede velkendt hos folk, som bruger Pro Tools som optage platform, fordi SC48 bruger samme TDM plugformat. Her er den vellydende ReVibe rumklang suppleret med ReverbOne og D-Verb, en håndfuld af delays med forskellig delay tider, som også kan bruges som modulatorer og sågar distortion plugs som Eleven, som sagtens kan bruges kreativt i en live sammenhæng. Og selvfølgelig en del compressor, limiter og EQ plugs velegnet til at bruge som inserts. 

Den helt stor force ved brug af TDM platformen er det store antal af plugs fra tredjeparts leverandører, som direkte kan bruges på SC48, både som effekter, men også som insert plugs på den enkelte I/O kanal. Fordelen for f.eks. PA udlejnings-firmaer er, at man kan installere alle de blandt lydteknikere populære plug-in’s i SC48. De kan downloades frit fra nettet, men kun bruges, hvis man har købt access via en ILok USB nøgle. Når lydteknikeren så møder op på jobbet, isætter han sin ILok nøgle, og derefter kan han bruge de specifikke tredjeparts plug-ins, som han har købt. Det er lidt ligesom at have sin egen personlige rack med effekter, her blot i en yderst handy størrelse, lige til at have i baglommen. 

Plug-in konfiguration styres bedst på skærmen, men når det først er lavet, så kan man direkte se og styre sine plugs på de 8 ekstra encoders på pulten, som ligger i en række over output faderne; igen selvfølgelig med et dedikeret display, som viser funktion/værdi på knappen. Denne række encoders “følger med” alt efter, hvor man befinder sig på pulten. Hvis en indgangskanal er valgt, viser den plug in insertet på den kanal. Og vælges en FX retur eller et output, så ses de inserts, der er på disse. Mange plugs har mere end 8 parametre, men de betjenes ved at bruge “page up/down” knapperne til venstre på betjeningspanelet.

Snapshots
Et snapshot på SC48 gemmer hele pultens indstillinger og selve snapshot håndteringen på Venue SC48 er gennemtænkt ud fra de situationer, som en lydtekniker kan komme ud for, når et kompliceret show skal gennemføres. Snapshots er selvfølgelig særlig interessant for teaterlydteknikere eller showteknikere, som f.eks. har en længerevarende turne med mange komplicerede skift. Her stråler alle digitale pulte i forhold til de analoge, for et hurtigt og kompliceret skift kan kun gøres på en digital pult. 

Venue SC48 har en unik og letforståelig Scope funktion, hvor du på snapshot plan bestemmer, hvilke og hvad på kanalerne, som ændres, når et snapshot vælges. Det kan på mange digitale pulte være besværligt og uoverskueligt at styre, når mange kanaler skal involveres, men her er SC48’s store skærm og musekontrollen en absolut fordel, samtidig med, at selve brugerfladen er god og informativ. Det er let at ændre og opdatere enkelte parametre på mange snapshot på en gang, en typisk situation, som uvilkårligt vil opstå, f.eks. under en lang turne. Det kunne være, at en af musikerne midt i turneen skifter instrument, og man derfor skal opdatere EQ’en på en enkelt kanal for mange snapshots. På SC48 vælges alle de snapshots, som skal opdateres, og man går derefter i edit og ændrer på de ønskede parametre, enten med en relativ eller absolut værdi. En anden yderst handy funktion er “preview”, hvor du står på et snapshot, men se og ændre i et snapshot, som du vil bruge umiddelbart efter. Meget anvendeligt, bl.a. hvis en gæstemusiker lige pludselig vil spille med på scenen. På andre pulte kan du også udføre snapshot editering, men SC48 har på dette område flere og dybere funktioner, og samtidig en let og overskueligt tilgang til funktionaliteten. En anden helt unik ting omkring snapshot på Venue SC48 er også, at en dyb række af midifunktioner og synkroniseringsmuligheder også kan programmeres ind i snapshot’et. De kan f.eks. styre, at snapshot’et også starter en lydeffekt eller et backtrack, styre en lyseffekt, eller får bagtæppet til at gå op.

Brugerflade
Denne test var første gang, som undertegnede stod over for en Avid Venue mixerpult, men orienteringen på og den umiddelbare brug af pulten er ikke svær. Brugerfladen er god og intuitiv, selv om det kom som en overraskelse, hvor meget der er brug for mus og skærm under selve konfigurationen. Men når det er gjort og selve showet er igang, så kan man holde fokus på pulten og de displays, som findes her. Meterne på SC48 er også gode. Her er et gain-meter, clip-indikator og et simpelt compressionsmeter på hver kanal, ligesom compression, gates og plug-in metre vises med mere nøjagtige udlæsning ved siden af de 8 encoders gældende for den valgte kanal. Stereo output og solo vises også på større metre. 

De motoriserede indgangsfadere kan vise mange ting, bl.a. fordi man let kan fader-flippe med de encoders, som hører til hver kanal. På den måde kan man bl.a. se aux sends på faderne, og det valgte send bliver indikeret med navns nævnelse i displayet. Pulten har også en række userfunktions knapper, som let kan bestilles til at udføre ting, som man som tekniker har brug for, f.eks. en tap tempo til styring af delays. 

Integrationen med Pro Tools softwaren er unik, og det er som fod i hose at optage showet. De 18 optagekanaler, som findes i ProTools LE software, kan føles som en flaskehals, men mon ikke at det bliver udvidet til 32 kanaler med introduktion af den mere åbne Pro Tools 9 software. Optagelser kan efterfølgende også bruges til at lave lydprøve, uden at musikerne er til stede.

Lydkvaliteten
Avid har valgt, at alle pulte i Venue serien bruger samme software, ind- og udgangstrin og konvertere. Forskellen ligger kun i kanalantal, brugerfladen og processorpower. Og lydkvaliteten er virkelig god. Mikrofonindgangene er vellydende, de interne dynamik og effekter lyder godt og muligheden for at supplere med ens favoritplus er en fantastisk ting. Jeg prøvede de dynamiske værktøjer på mange forskellige lydkilder, og de opførte sig helt efter hensigten og var hurtige at arbejde med.
Jeg havde dog lidt problemer med at vende mig til kanal EQ’en. Den tog fat på samme måde som en analog EQ, og der er kontant afregning, når man bruger den. Den lyder godt, når man cutter med den, men jeg synes, at den blev lidt resonant ved boost. Det hjalp ved at booste med en bredere Q-værdi, men man skal stadig være varsom med for kraftige boost.

En fornøjelse
Generelt var det en fornøjelse at teste, arbejde og lytte på Venue SC48. Trods sine mange funktioner og lag er det en pult, som er let at få et godt og hurtigt workflow på, og de mange muligheder inviterer til kreativitet frem for at virke skræmmende. Et godt tegn! Integrationen med Pro Tools optagesoftware og plug-in strukturen er med til at indikere, at pulten kan vokse med opgaven og ikke så hurtigt bliver uddateret. Selvfølgelig var der ting undervejs i testen, som jeg ønskede, at Avid havde implementeret eller gjort anderledes, men kritikpunkterne hører absolut til i småtingsafdelingen.

ProAV Digital

ProAV6 forside www

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • 30 år i branchen
  • Streaming udstyr
  • Audio over IP
  • Svalegangen
  • Minitech

Læs alt lige HER

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her