10. maj 2011

Sorte tal hos DR

 Efter flere år med underskud kan DR for første gang siden 2005 præsentere sorte tal på bundlinjen. Resultatet blev et mindre overskud på 13,9 millioner kroner (normaliseret).

Dertil kommer ekstraordinære engangsindtægter, som DR har haft i forbindelse med salg af sendenet og -master svarende til i alt 48,1 millioner kroner.

Dette provenu bliver brugt til at nedbringe DRs gæld. DRs samlede resultat inklusiv de ekstraordinære engangsindtægter er på 62 millioner kroner, hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til sidste års resultat på minus 123 millioner kroner.

DRs bestyrelsesformand Michael Christiansen glæder sig over resultatet og hæfter sig desuden ved, at de overordnede rammer for de kommende år ligger fast:

”Det regnskab, DR har præsenteret i dag, viser, at der nu er kommet helt styr på økonomien. Samtidig er både medieaftale og public service-kontrakt faldet på plads. Det betyder, at der er klare rammer for DR i de kommende fire år og mulighed for at kigge fremad og fokusere på at højne kvaliteten og skærpe profilen yderligere,” siger Michael Christiansen.

Når DR i 2010 har kunnet præsentere sorte tal på bundlinjen, skyldes det, ifølge DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn, at DR igennem flere år har fulgt en stram økonomisk genopretningsplan og har foretaget en række nødvendige tilpasninger af organisationen:

”Det her er resultatet af et langt sejt træk, hvor vi har måttet spænde livremmen ind i hele organisationen. Nu er der balance i økonomien forud for den kommende fireårige periode, og det er jeg særdeles tilfreds med. Det betyder samtidig, at vi nu kan fokusere på ambitionen om at skabe et skarpere DR, hvor public service i endnu højere grad kommer til at gennemsyre vores programmer,” siger Maria Rørbye Rønn.


ProAV Digital

Forside 4 21 teaser

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Innovation House
  • Pascal Audio
  • Streaming
  • Trådløs 4K
  • Naturkraft
  • Demo/brugt udstyr

Læs alt lige HER 

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her