Claus Ladegaard DFI 2018 8362 1

Foto: Nikolai Østergaard

Af Birgit Waltenburg, 17. juni 2020

Pulje til trængte producenter hilses velkommen

Kulturministeriet har præsenteret en håndsrækning til trængte film- og tv-producenter på 20 mio. kroner - men der er stadig langt op til de tab, producenteren har lidt under coronakrisen. 

Puljen er på 20 mio. kr. og skal gå til at dække tab, som film- og tv-producenter har lidt som følge af coronakrisen. Det er endnu ikke offentliggjort, hvordan pengene skal fordeles.

"Jeg vil gerne understrege, at vi er rigtigt glade for de 20 mio. kr., der er blevet afsat. Men det er ikke meget, i forhold til de tab branchen har konstateret," siger Jørgen Ramskov, direktør for Producentforeningen.

"På produktioner, der ikke er støttet af DFI, og som primært er tv-produktioner, er der et dokumenteret tab på 54 mio. kr. Og DFI har opgjort tab på 20-25 mio. kr. på de produktioner, som de har støttet. Så derfor er det vigtigt, at vi arbejder videre med at få nogle flere penge, så der både kan ydes hjælpe til produktioner inden for og uden for DFI-systemet," siger Jørgen Ramskov.

Claus Ladegaard, direktør for DFI, er på linje med Jørgen Ramskov: "Det er en meget velkommen og længe ventet hjælp. For de produktioner, som vi støtter, falder det på et virkeligt tørt sted og giver forhåbninger om, at skadevirkningerne på længere sigt kan holdes begrænsede. Når det er sagt, har vi peget på 20-25 mio. kr. som behovet for hjælp, alene til de produktioner vi er involveret i. Så jeg er spændt på, hvordan de her penge fordeles," siger han.

Claus Ladegaard peger på, at de hjælpepakker, som er sat i verden i løbet af coronakrisen, og som for de flestes vedkommende udløber 8. juli, ikke passer som hånd i handske til den økonomi og drift, som produktionsselskaberne har.

"Hjælpepakkerne har dét udgangspunkt, at selskaber har faste omkostninger og lønudgifter, som man kan få kompenseret helt eller delvis. Et typisk mindre produktionsselskab består af et par medarbejdere i lejede lokaler. Når en produktion så går i gang, beskæftiger de måske 30-40 ansatte, og når produktionen så er færdig, er de bare et par medarbejdere igen. Så økonomien i selve selskabet er så godt som identisk med økonomien i de enkelte produktioner. Det har ingen støttepakke taget hånd om," siger DFI-direktøren.

Hvordan den nære fremtid tegner sig for producentbranchen som helhed, tør Claus Ladegaard ikke spå om. Men han tror ikke så meget på, at statslige hjælpepakker bliver svaret med tanke på, at coronanedlukningen af Danmark ligger tre måneder tilbage, og at hjælpepakkerne udløber om under en måned.

"Så jeg er ikke optimist, hvis vi snakker om, at hjælpepakkerne kan dække tabene. Men jeg er glad for, at vi har kunnet genopstarte de produktioner, der har været lukket ned. Jeg har ekstrem respekt for det arbejde og den handlekraft, som jeg har set ude i selskaberne. Jeg er til gengæld virkelig bekymret for, hvordan selskaberne kommer til at klare sig, og hvordan efteråret kommer til at udvikle sig," siger Claus Ladegaard og fortsætter:

"Selskaberne er ramt meget forskelligt. Hvis man var færdig med optagelserne, da nedlukningen begyndte, kunne man redigere filmen bagefter uden de store begrænsninger. Men hvis man var midt i optagelserne, så er det selvfølgelig katastrofalt. Så det har ramt meget tilfældigt, afhængigt af hvor langt selskaberne var med deres produktioner. Men det er for tidligt at sige, hvilke følgevirkninger det får for selskaberne. Det vil først vise sig hen i efteråret."

 

kilde: mediawatch.dk

ProAV Digital

Forside 3 21 NET

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Sony FX3
  • Nyt firma
  • Intercom på teater
  • Eksercerhuset
  • Telepromptere
  • Demo/brugt udstyr

Læs alt lige HER

 

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her