3. april 2013

Overskud på TV 2 i 2012

TV 2s bestyrelse har i dag godkendt årsregnskabet 2012 for TV 2|DANMARK A/S, der viser et resultat før skat på 238 mio. kr. mod 158 mio. kr. i 2011. Overskuddet består af et resultat af fortsættende aktiviteter på 175 mio. kr. og resultat af ophørte aktiviteter – herunder salget af TV 2s aktieandel i TV 2 SPORT A/S – på 63 mio. kr.

 

- Resultatet er tilfredsstillende – især set i lyset af, at 2012 var et svært år. Abonnementsbetalingen, som blev indført på TV 2s hovedkanal i starten af året, har haft rig lejlighed til at vise sin berettigelse, da reklamemarkedet igen i 2012 var stærkt udfordret. Vi har fået en mere stabil forretningsmodel, der sikrer os en sund økonomi med et solidt overskud, siger TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup, som også fremhæver de seneste års systematiske frasalg af aktiviteter udenom kerneforretningen som positivt for TV 2-koncernens økonomi.

 

Omsætningen i 2012 på 2.455 mio. kr. dækker over et fald på 9 procent på tv-reklameomsætningen og en stigning på 40 procent på tv-abonnementsomsætningen i forhold til 2011 – samlet set en stigning på 6 procent. Driftsomkostningerne for året er på niveau med 2011, hvis der ses bort fra omkostninger til OL og EM i fodbold.

 

TV 2-familiens kommercielle seerandel er i 2012 faldet med 2,7 procentpoint til 53,1 procent. TV 2s hovedkanal har oplevet et fald fra 41,4 procent i 2011 til 38,0, mens både TV 2 Charlie og TV 2 NEWS er steget i kommercielle seerandele.

 

- At TV 2 Charlie i 2012 er vokset og har indtaget pladsen som den tredjestørste kanal er en ubetinget glædelig nyhed. Desværre fortæller seertallene på hovedkanalen ikke samme gode historie, selv om året har budt på mange programmæssige lyspunkter. Årsagen til faldet i seerandele skal findes flere steder, og vi må indstille os på en ny virkelighed for TV 2. Vi kan med det gode resultat nu fuldt ud fokusere på denne udfordring og styrke vores strategiske arbejde med programindholdet, siger Merete Eldrup. 

ProAV Digital

Forside 4 21 teaser

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Innovation House
  • Pascal Audio
  • Streaming
  • Trådløs 4K
  • Naturkraft
  • Demo/brugt udstyr

Læs alt lige HER 

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her