Panum Feb

Af Jens Walther, 14. februar 2016

Et visionært højhus

En af de helt store AV-installationer i Danmark er i gang i den nye Mærsk bygning på Panum Instituttet. Det nye højhus er både et undervisnings- og et forskningshus, hvor arkitektur, indretning, visioner og installation lægger op til at skabe et hus ud over det sædvanlige. Komplekset skal stå færdigt til semesterstart i september 2016, og Monitor Pro tager pulsen her midtvejs i installationen. 

Lad os starte med at tage et overblik over AV-installationen og strukturen i selve den store, nye 15 etagers bygning. I bunden af bygningen er der tre store auditorier, og i samme plan er der 16 undervisningslokaler, hvor der i hver kan sidde 20 til 30 personer. Resten af bygningen er sat af til forskning, og her består AV-installationen væsentligt i at ekvipere tre møderum på hver af de i alt 14 etager. Øverste etage, som ligger på 15. sal, bliver kaldt konferenceetagen og er et samlingssted for alle forskere i hele komplekset, og her er der seks møderum, en stor foredragssal og to konferencerum plus en Faculty Club, som alle skal udstyres med AV-udstyr.    

Stouenborg ApS står for hele AV-installationen, og Anders Jørgensen fra firmaet fortæller, hvordan de har fordelt opgaverne over tid og sted og tager installationen i veltilrettelagte etaper. Selve installationen er påbegyndt i august 2014, og på nuværende tidspunkt er der trukket 22 kilometer kabel i bygningen. Men meget af AV-installationen bliver foretaget på forhånd og forberedt og udført væk fra selve byggepladsen. Det gælder for eksempel de mange infoskærme, hvor der bruges 42” skærme fra Panasonic og player fra Onelan, og som skal hænge velvalgte steder i bygningen. Og de mindre 10” infoskærme, som bruges som booking- og infotavler udenfor hvert enkelt møde- og undervisningslokale. De er alle sammen blevet programmeret og gjort klar, funktionalitet er lagt ind, og når bygningen er støvfri og klar, så er det i og for sig bare at hænge skærmene op på de allerede monterede beslag, klikke kablerne på, og så er de funktionelle. Det gælder også den meget avancerede teknik, der er i de tre auditorier.    

”Det er to separate, sideløbende processer, som mødes til sidst, når bygningen er støvfri og klar til ophængning. Det betyder, at vi eksempelvis omkring infoskærmene har kunnet lægge de tre timers arbejde, som bruges til hver skærm, offsite i vores egne lokaler. Derfor har det været nemt at holde en proces og nogle mennesker beskæftiget med den omfattende opgave.”

Teknik til de store auditorier

De tre store auditorier er centrale i basen af bygningen. I alle tre auditorier bliver der installeret et Meyer Sound Constallation lydsystem. Systemet kan bruges til styring af akustik og rumklang, men hovedformålet i disse auditorier er at fremme taleforståelse og formidle tale – voice lift. Det betyder, at underviseren kan høres tydeligt overalt i de store rum, hvor det største auditorium kan rumme 550 studerende. Men det betyder også, at med valg af et andet preset kan systemet skiftes til en Q&A tilstand, hvor spørgsmål kan stilles fra de studerende, og både spørgsmål og svar kan høres af alle på alle pladser i en grad, der normalt vil kræve et stort og godt anlæg. Alt dette sker ved hjælp af et distribueret mikrofon- og højttalersystem, som forstærker talen, og frem for alt registrerer og tilsætter tidlige og sene refleksioner for at fremme taleforståelsen. Så der ligger en mængde rå regnekraft bag systemet, DSP lydbehandling, som bliver udført i realtid, når Constallation systemet afvikler. Både højttalere og mikrofoner er installeret i loftet og fremtræder derfor diskret og næsten usynligt for brugerne af rummet. Meyer Sound Constallation er et dyrt system, men Stouenborg’s installations-tekniker Søren Siig nagler det med denne kommentar.

”Man forstår først pris og funktion, når systemet opleves. Det virker! …. og hvis det er med til at forbedre undervisningssituationen og er en medvirkende årsag til, at flere studerende forstår stoffet og inddrages i undervisningen, så er pengene jo givet godt ud.”

Teknikken til disse Constallation systemer fylder en del, og det samme gør sig gældende for al billede- og video-distribution, som matrix enheder fra Crestron tager sig af. Derfor er der centralt i basen på den nye Mærsk Bygningen placeret et teknikrum, som kommer til at indeholde al udstyr til de tre hovedauditorier. I et arbejdsrum hos Stouenborg er der lavet en størrelsesmæssig kopi af dette teknikrum, og her arbejder tekniker Søren Siig med at færdigøre de i alt seks store racks, som er AV-hovednerven for de nye auditorierne i Mærsk Bygningen; det er planlagt, at disse racks er færdigmonteret og testet offsite inden årsskiftet 2016. Søren Siig fortæller om produktionsplanlægning og fordelene ved at arbejde på denne måde.

”Hvis disse racks skulle laves i teknikrummet på Mærsk Bygningen, så var jeg jo slet ikke kommet i gang endnu, fordi byggepladsen ikke er klar til det. Så i tidsplanlægningen er jeg mindst et halvt år foran, fordi jeg har kunnet installere og frem for alt checke systemet grundigt igennem, inden det bliver flyttet ind i Mærsk Bygningen’s teknikrum. Det betyder arbejdsmæssigt, at jeg stort set kan se bort fra disse racks, når der skal installeres på stedet. Under hele processen tager jeg mig også tid til at certificerere hvert eneste kabel. Hvert kabel får en label og en rapport; det betaler sig på den lange bane, fordi så er der færre kabelfejl, og en eventuel fejlsøgning går væsentlig hurtigere.”  

Underviserkontrol

I både auditorier og undervisningslokaler er underviserkonsollen til underviseren central for styring af alt AV-udstyret. I auditorierne er der på konsollen en dokumentscanner, som kan forstørre op til 12 gange og en 21 tommer touchcomputer, som fungerer som tavle. Det, der skrives eller tegnes her, bliver projekteret op på et af de store lærreder, som er på bagvæggen og som fødes med signal fra kraftige laserprojektorer fra Panasonic. Desuden kan underviseren selvfølgelig sætte sin egen computer til. Indholdet på lærrederne styres af en kontrolflade, som benytter Smart Graphics, dvs. læreren ”drag og dropper” blot de computere eller scannere, som skal projekteres op, på en simpel touchbetjent brugerflade.

I de 16 undervisningslokalerne, der er lidt mindre, er samme konsol brugt, men med lidt færre muligheder, hvor bl.a. kontrolfladen er afløst af nogle betjeningsknapper på konsollen. I disse lokaler er der 2 projektorer, således at man kan vise to billeder samtidig.

Infrastruktur i huset

Infrastrukturen i huset er lavet med Cat-6a forbindelser, det gælder både audio og video. På videodelen er der valgt et Crestron Digital Media System DM 3.0 som infostruktur, og det system kører 4K i mainframe, på inputkort og på længere sigt også på outputkort (når de er færdigudviklet). Det betyder stor fleksibilitet omkring distribution af video og audio rundt i huset. Der er en fælles matrix/switcher for de tre auditorier på 32x32 linjer, men den er også forbundet til de andre matricer i huset, som typisk er Crestron 8x8 matrix eller i de mindre rum en Atlona matrix med to output. Så det betyder, at hvis der holdes et vigtigt foredrag i det store auditorium, så kan man i alle bygningens andre auditorier og foredragssale vælge at se og lytte med på foredraget. Det gøres med et simpelt swipe på den touchfølsomme betjeningsskærm eller på et panel, der findes i hvert auditorium eller foredragssal. På samme måde kan andre rum også kobles sammen på kryds og tværs mellem hinanden, således at man kan skabe plads til ca. 1100 personer til en stor konference.

Al audiodistribution mellem de større rum foregår selvfølgelig også over netværk, her med den nye AVB standard. Dels er hjernen i Meyer Sound Constallation, Dimitri, konfigureret med AVB, men også de mere konventionelle audiosystemer med BiAmp TesiraForte benytter AVB protokollen. Stouenborg har valgt ikke at bruge fiber i deres installation, dels fordi det kun er få steder, der skal flyttes data over større afstande (15. sal), og dels fordi der til IT trafikken er en fiberbackbone på 12 par duplex, som de har kunnet hægte sig på. Anders fortæller: ”Hvis vi kan gøre brug af den IT-infrastruktur, som  er i huset, så gør vi det, ellers lægger vi vores egen. I den meget tidlige planlægning har jeg og Søren Siig samt teknikere fra universitetets IT- og AV-afdeling lagt en overordnet plan for infrastrukturen i bygningen for på bedst måde at udnytte de ressourcer, der er tilstede.”

Aflevering med behørig støtte

Selv om der endnu er et stykke tid til, at installationen er færdig, så er Anders Jørgensen på forkant med planlægningen og ved, hvad der kræves, når AV-installationen er afleveret, og det sidste Cat6a stik monteret.

”Erfaringen siger, at når man afleverer en installation i denne størrelse, så skal man sætte en mand af i en rum tid, som møder derinde hver dag, og følger installationen til dørs. Så det er naturligvis planen. Herunder er der også uddannelse af personale på stedet, og efter denne periode er der en serviceaftale, som hjælper med eventuelle problemer, der måtte opstå.”

ProAV Digital

Forside 4 21 teaser

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Innovation House
  • Pascal Audio
  • Streaming
  • Trådløs 4K
  • Naturkraft
  • Demo/brugt udstyr

Læs alt lige HER 

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her