EuropazTotal losning med lyd lys scene

Billedet er venligst udlånt af Europaz.

Af Jens Walther, 28. september 2020

En hel branche er lukningstruet!!!

Corona pandemien hærger, langt de fleste brancher er yderst påvirket, og kulturen er hårdt ramt. Bag ethvert kultur-, event-, konference-, koncertarrangement er der en stor, mangfoldig branche af leverandører, som får arrangementet til at køre, og som i øjeblikket er sat helt på standby. Hvis der skal være kultur efter corona-krisen, så er det vigtigt også at hjælpe og tilgodese denne branche.

Udlejningsvirksomheder, eventbureauer og den store brogede skare af freelance folk, som yder teknisk bistand til event- og kulturarrangementer lider hårdt under corona-pandemien. Det er almindeligt kendt, at disse firmaer og freelance folk har hovedparten af deres indtjening i sommerperioden, fra april til og med september. Her taler vi om 75-80% af årsomsætningen, som tjenes ind i disse 6 måneder. Kalenderen hos disse firmaer er blevet slettet totalt og med stor uvished omkring, hvornår arrangører, koncertsteder, festivaler, messer og firmakonferencer igen begynder at tænke på at lave arrangementer. I øjeblikket er større forsamlinger skrinlagt til og med august, dvs. hele den primære indtjeningsperiode for 2020 er væk.

Dette faktum er et skrækscenarie for branchen, men også langtidsudsigterne er meget dystre. Ingen af branchens kundeskare tænker i øjeblikket på nye arrangementer, det kommer tidligst på agendaen engang til efteråret. Et event, en koncert, en konference eller firmafest bliver ikke projekteret en uge før, det foregår. Næ, ofte er det forberedt og kalendersat et halvt år før, og det betyder, at vi sandsynligvis først vil se en vis normalisering inden for kultur og events i foråret eller sommeren 2021. Så det er meget dyste fremtidsudsigter, der er for alle de firmaer og bagmænd, der får et kulturarrangement, en konference, et event eller en udstilling til at spille.

Musiker Thomas Helmig skrev dette på sin Facebook-profil, efter festivaler og turneer var blevet aflyst: ”Udover at vi havde GLÆDET OS til at feste sammen med Jer, synge med Jer, danse med Jer - så går vores tanker først og fremmest til alle vores musikere, teknikere, stagehands, vagter, leverandører af scene, lyd, lys, hegn osv. osv. - hele deres livsgrundlag er pist væk, og der er næppe hjælpepakker nok til, at alle overlever det her.”

En tom kalender!!

ProAV Magasinet skriver tekniske og orienterende artikler for netop denne branche og har i den forbindelse kontaktet en lang række af de berørte firmaer, væsentligt i udlejningsbranchen, som formidler teknisk personale og udlejer lyd, lys, scener og andet udstyr til gennemførelse af forskellige arrangementer. Uden undtagelse ser alle de kontaktede firmaer ind i en kalender, som er total tom. Alle arrangementer, som var aftalt til sommeren, er aflyst, og der bliver ikke booket nye arrangementer til efteråret. Aktiviteten er lig NUL.

Sten Adlet Jensen er medejer af både udlejningsfirmaet DPA Soundco, som udlejer lydudstyr til koncerter og af Tuxen AV-Center, som væsentligt udlejer AV-udstyr til corporate arrangementer og konferencer. Han nagler situationen for mange firmaer i branchen: ”For firmaer som vores er det hovedsageligt marts til september, at du skal tjene din omsætning. Resten af åres skal du overleve. Vi ser ud på et omsætningstab på 95-100% i DPA Soundco og Tuxen AV-Center. Selv om vi tager imod hjælpepakkerne, så skal vi stadig betale mindst 25% af lønnen, og vi skal stadig betale 20% af de faste udgifter, så i vores to firmaer er det godt en kvart million, som skal findes hver måned. Vi har for ca. 25-30 millioner udstyr stående ude på lageret, som kan stå og kede sig hen over sommeren. Nogle af vores turneer og arrangementer er udsat til efteråret, men vi ved reelt ikke, om de bliver afholdt. Derfor skal der kæmpes for i vores branche at få hjælpepakkerne forlænget, i hvert fald september med, men sandsynligvis også året ud.”

Torben Pedersen er direktør for Danmarks største udlejningsvirksomhed Nordic Rentals, med en fast medarbejderskare på 73 mand plus et stort netværk af freelancere tilknyttet firmaet. Nordic Rentals er bredt funderet inden for udlejning, væsentligt inden for lyd-, lys- og AV-udstyr og har meget store lagerfaciliteter i både Hedensted og København. ”Det er et fuldstændig surrealistisk billede, vi sidder med. De sidste dage er Northside, Tinderbox, Roskilde Festival, Smuk Fest, Jelling og Det Kgl. Teaters sommerballet blevet aflyst. De store festivaler har tidligere talt om at flytte til september, men det sker ikke, og nu har de valgt at aflyse det hele. Vi har fået aflyst mere eller mindre alt frem til 31. august. Vi har sendt 71 ud af 73 medarbejdere hjem med lønkompensation, omkring 10 mand er på halvtid og resten sendt hjem på fuld tid. Så det er voldsomt. Vi har også en stor afdeling i Norge, og det er mit indtryk, at regeringen i Norge ser meget på, hvad vi gør i Danmark og kommer med lignende hjælpepakker, bare lidt forsinket. Jeg er rigtig bange for, at vi bliver glemt på den lange bane. Når dørene bliver åbnet 31. august, forventes det, at alt er godt igen. Men vi har jo et meget langt indløb på langt de fleste opgaver. Og eksempelvis i corporate, er der jo ingen firmaer, der i løbet af sommeren fyrer 800 medarbejdere for derefter 4 måneder senere at holde en stor firmafest. Det kommer ikke til at ske.” 

100% nedlukning

Jens-Ulrik Carstensen er direktør i ProShop Europe, et stort udlejningsfirma, som er særligt aktiv indenfor corporate, messer og konferencer. ”Vi er som branche lidt glemt, fordi vi ligger i 2. led bag alle de store kulturarrangementer. Vi hører ikke ind under den 100% nedlukning, men det er jo konkret det, som er sket. Vi er reelt lukket!! Allerede i starten af marts kom aflysningerne for corporate arrangementerne, og vi lavede derfor en fornuftig plan for hvordan ProShop Europe skulle klare de næste fem måneder. Men med de sidste udmeldinger, hvor større forsamlinger blev lukket ned til og med august og det tilmed i en bisætning uden mange detaljer, DER lukkede efteråret også for os. Vi ved reelt ikke noget om, hvornår der bliver lukket op igen, så ingen af vores kunder tør gå i gang med forberedelser af nye arrangementer. Det er dårlig kommunikation fra regeringen, og det betyder, at det er svært for et firma som ProShop Europe at lave en langsigtet plan pga. uvisheden. Regeringen undskylder sig med, at de ikke kender fremtiden for corona smitten, men de må i det mindste melde strategien ud, så vi kan lægge planer ud fra det.”

Lasse Dreyer er direktør i Europaz i Holstebro, som både udlejer lyd og lys, men som er særlig stærk inden for udlejning af mobile scener. ”Lige nu kender vi de gældende kompensationspakker, som til dels holder hånden under firmaer som vores. På nuværende tidspunkt har jeg ikke fyret nogle medarbejdere, men de er sendt hjem med lønkompensation. Men jeg er bekymret på perioden efter sommerferien. På det tidspunkt har telefonen groft sagt ikke ringet i flere måneder, dvs. at der er ikke er kommet nye ordrer ind i bogen. Så jeg håber på, at hjælpepakkerne bliver forlænget for brancher som vores, i hvert fald tre måneder.”

Mikkel Rodkjær er direktør i Profox, et udlejningsfirma i Svenstrup lige uden for Aalborg og som er særlig stærk inden for udlejning af lyd, lys og scener til koncerter. ”Vores branche blev ramt lige med det samme, da Danmark blev lukket ned, og vi er også den branche, som kommer sidst i gang, efter at der er blevet åbnet op. Det hårde bliver ikke bare denne nedlukning over sommeren, men i høj grad også den nye adfærd, den mangel på risikovillighed og kreativitet, som vil være meget forandret hos vores kunder i fremtiden. Jeg frygter, at det ikke bare er et års omsætning, som går tabt, men at der går 5 til 10 år, før vi er på samme niveau som før corona krisen.”

Fødekæden er brudt, og det er også til at mærke, hvis vi hopper et led længere ud i kæden. Hvad med de leverandører, som sælger udstyr til udlejningsfirmaerne, de ser jo også dystre tider i møde. Investering i nyt udstyr er jo ikke ligefrem på nethinden i en hårdt presset udlejningsbranche. Thomas Christensen er direktør i Matrix Sales, som importerer og forhandler lydudstyr til bl.a. udlejningsbranchen: ”Vi har jo en stor del af vores omsætning til udlejningsbranchen, og det er jo sat helt i stå. Jeg tror på, at vi i hvert fald skal et helt år frem, før der igen kommer nye investeringer i branchen. Vi har store ordrer, som er blevet sat helt på standby. Jeg kommer ikke til at fyre nogle medarbejdere, men vi har netop benyttet os af muligheden for at sende medarbejdere hjem med lønkompensation. Og her er vi glade for den fleksibilitet, der er i ordningen, så vi kan drage nytte af medarbejderen f.eks. en dag om ugen. I hele denne situation er det vigtig, at myndighederne ikke glemmer nogle. Når eksempelvis festivaler bliver lukket ned har det jo en stor betydning på en lang og kompliceret fødekæde. Det er jo ikke bare udlejning af lyd og lys, men også dem, som leverer hegn, toiletter, telte, fadølsanlæg, ligesom den lokale sportsforening, som sælger burgere, og som nu ikke får en indtjening til at drive foreningen det kommende år. Det er kompliceret, og myndighederne er nødt til at kigge ind i hvert et led i fødekæden.”

 

Læs også: Manglende klarhed kan få fatale følger

Hvilken løsninger er der?

Pro Sound & Light (PSAL) i Herning er et af de mindre firmaer i branchen, og her er Lars Lundorff direktør. ”Jeg har været meget proaktiv omkring at få bragt udgifterne ned i firmaet, når vi nu har nul omsætning. De ansatte og jeg, i firmaet, har sat os sammen og i fællesskab diskuteret mulige løsningsmodeller ift., hvad vi kan gøre i denne situation for firmaet og dem. Vi er fire fastansatte i firmaet, og vi nåede sammen frem til, at for at sikre firmaet bedst muligt, måtte jeg afskedige to, da hjælpepakkerne jo ikke dækker lønnen fuldstændigt og vi dermed kunne reducere vores lønomkostninger væsentligt. Denne beslutning blev selvfølgelig også truffet i samråd med de to ansattes fagforeninger og vores revisor. Når det om nogen tid, forhåbentligt ser bedre ud, så vil de naturligvis blive ansat igen. Desuden har jeg været i dialog med mit leasingfirma og lavet en aftale omkring henstilling af leasing forpligtelser i forløbelig tre måneder. Vores aftaler frem til og med september er stort set aflyst, og jeg tror ikke rigtig på, at vi kommer i gang før november – december igen.”

Jens-Ulrik Carstensen fra ProShop Europe udtaler: ”Vi har benyttet os af hjælpepakkerne, og vi har et meget stærkt team af folk, som jeg meget nødigt vil skille mig af med. Det er jo den ekspertise, vi lejer ud. Vi lejer jo ikke bare kasser ud. Det er dyrt at holde på medarbejderne, men uden dem er der jo ingen forretning. Jeg er her for at passe på mine medarbejdere, og jeg kunne ønske mig, at medarbejderne kunne bidrage med at afskrive en uges ferie pr. måned, de går hjemme på lønkompensation. Det ville betyde, at arbejdsgiveren ikke skal starte efter genåbning med at give tre ugers ferie. På den måde hjælper alle til i en vanskelig situation. Desuden bliver jo stadig betalt arbejdsmarkedsbidrag, uden at medarbejderen går på arbejde, så det kunne jo også blive slettet i denne situation. Det vil hjælpe arbejdsgiverne.”

Torben Pedersen fra Nordic Rentals udtaler: ”80% kompensationen er jo en gave i sig selv, men defacto er vi blevet lukket. Hvorfor i alverden får vi så ikke 100% dækning. De faste omkostninger, i særlig grad for de store udlejningshuse, er jo kæmpestore, mit eget nulpunkt er adskillige millioner kroner om måneden. Så hvis du stadig ligger på 80% kompensation, så mangler du stadig en million eller to for at dække udgifterne. Det store problem her er at få argumenteret for, at vi skal have hjælpepakker længere tid end resten af Danmark. Og her taler jeg som minimum året ud. Mere er nok urealistisk, men hvis du kan få hjælp året ud, så kan du nok låne dig til resten!!”

Mikkel Rodkjær fra Profox udtaler: ”Hjælpepakker er jo brandslukning, de hjælper her og nu; men jeg er mest nervøs på den lange bane. Vi bliver jo i denne situation berørt, fordi vores kunder bliver frataget muligheden for at lave arrangementer. Derfor skal vores kunder i fremtiden efter corona have nogle gunstige økonomiske muligheder for at lave nogle kulturarrangementer, der får optimismen tilbage i samfundet igen. Der bliver staten nødt til at genstarte kulturen med risikovillig kapital. Det kunne eksempelvis være at fjerne moms på kulturområdet i en periode.”

Brancheforeningens udmelding

AV-brancheforeningen er talerør både for AV-installatørerne og for udlejningsselskaberne. Henrik Nielsen fra AV CENTER i Odense er formand i foreningen og onsdag efter påske var der møde i bestyrelsen omkring hele krisen i branchen. ”AV-brancheforeningen er enige om at prøve at påvirke den beslutningsproces, der er i gang omkring støtteordninger og forlængelse. Alle er jo ramt og blandt vores medlemmer i særlig grad udlejningsfirmaerne. Dels laver vi en pressemeddelelse, og dels bruger vi de kontakter, som vi har inden for Dansk Industri og Dansk Erhverv for at påvirke og orientere om de problemer, som vi specifikt har i vores branche.”

 

Artiklen er skrevet i april 2020.

 

ProAV Digital

ProAV7 20 forsideNET

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Shure SLX-D
  • Lys til streaming
  • Ung selvstændig
  • Frihedsmuseet
  • Redigering på iPad

Læs alt lige HER

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her