4. oktober 2012

Yamaha - CL5 - en digital evolution

Yamaha har med CL-serien valgt at lancere 3 modeller med helt samme grundstruktur, og som kun er forskellige i antal af indgangskanaler og fadere. Ingen af de nye mixere er decideret store; den største model, CL-5, som er den, vi har haft på testbænken, er betydeligt mindre end f.eks. den Yamaha M7CL model, som den afløser. Bare lidt over en meter bred og ca. 65 cm dyb, men dog med en vægt på 36 kg; så ikke bare lige til at løfte. Den midterste CL-3 er ca. 80 cm bred, mens den lille CL-1 er 65 cm. Antal kanaler på de tre mixere er henholdsvis 72, 64 og 48 og antallet af fadere er 34, 26 og 18. De to mindre modeller er endnu ikke kommet på markedet, men det sker inden årsskiftet.

 

Mixerne bliver forbundet til et scenerack via et Cat6 kabel, og her findes 2 forskellige modeller, RIO3224-D og RIO1608-D, med henholdsvis 32/16 analog I/O og 16/8 analog I/O. På den store RIO model findes der også 8 AES digitale udgange, og op til 8 RIO bokse kan tilsluttes til en mixer og placeres hvor der er behov for det i den
aktuelle installation.

 

Pultene har som vanligt også hhv. 8 ind- og udgange placeret på selve pulten, og her sidder også Midi, WorldClock og et digitalt out stik. To Dante netværksstik til RIO rack er også placeret bag på pulten, ligesom der er et almindeligt netværksstik, som bruges, bl.a. når pulten skal kommunikere med en iPad eller en computer. De lokale I/O stik er balancerede XLR stik, og de bruges væsentligt, når der skal tilsluttes hardware til pulten.

 

På den testede CL-5 pult er der indbygget metre til højre på pulten med 32 indgangsmetre og 5 udgangsmetre; men på de to mindre pulte er det ekstraudstyr, hvor der kan tilkøbes en meterbro med samme konfiguration. Den påmonterede meterbro er dog lidt ødelæggende for det ellers fine design på pultene. Til venstre på pulten er der plads til en iPad på CL5/3, og der er endda lavet en bøjle til denne, så den let kan placeres. På CL-1 er der desværre ikke rigtig plads, selv om en minimal bøjle nu er monteret!!


Dante
Yamaha har valgt en ny partner omkring audio-netværksforbindelsen mellem racks og pulte, idet CL-serien kører med Audinate Dante protokollen, en forholdsvis ny protokol, som meget hurtigt har fundet indpas hos mange mixerproducenter, væsentligt pga. den store fleksibilitet og driftsikkerhed i netværket. Samtidig har Yamaha også beholdt 3 stykker af deres Mini-YGDAI slots i pulten, og i disse slots kan der sættes mange andre audio-netværksstandarder bl.a. RockNet. Yamaha har også lanceret et par nye kort bl.a. et kaskadekort, så to pulte kan sættes sammen og fungere som én.

 

Dante netværket behøver man ikke at bekymre sig meget om, hvis man bare har en enkelt pult og et par RIO racks. Den skal konfigureres, men i teorien skal det kun gøres en enkelt gang i sådan en opstilling. Protokollens store fleksibilitet går først op for en, når man arbejder med et større setup med flere pulte i samme audio-netværk. Her kan det specificeres for hver I/O, hvilken pult dette input skal optræde på, og om nogle af pultene skal dele samme I/O. Det sidste gør sig bl.a. gældende, når der skal laves FOH og monitormix på to forskellige pulte, men med samme RIO indgange.

 

Dante netværket og RIO racks kan køre op til 96 kHz i samplingfrekvens, men pulte i CL-serien kan kun håndtere 44.1 eller 48 kHz. Dante netværket er også essentielt, hvis man ønsker at lave en multitrack optagelse af det liveshow, man afvikler på CL pulten. Men mere herom senere.


Betjening

Man kan forestille sig, at det har rumsteret i hovedet på udviklerne hos Yamaha, for hvor tæt skulle man ligge sig på brugerfladen fra deres tidligere pulte, hvor den seneste er udviklet i 2005. Det er trods alt 7 år siden, og der er løbet meget vand igennem den digitale verden siden da. Skulle man vende bøtte, og præsenterer en helt anden brugerflade? Nej, Yamaha har valgt at satse på det sikre og velkendte på den nye serie af pulte, og det skal meget vel vise sig, at netop den ting sælger varen.

 

Nu skal det ikke forstås sådan, at der ikke er sket udvikling på brugerfladen; men grundstrukturen er opretholdt, og hvis man er velkendt med Yamaha’s tidligere pulte, så vil man meget hurtigt føle sig hjemme foran CL-serien og manualen kan man stort set lade blive liggende på hylden. Centralogic fladen, hvor de 8 fadere og drejeknapper hænger nøje sammen med det, som vises i displayet. Channelstrippen, som ligger til venstre for displayet, og som har stort set de samme betjeningsknapper som på M7CL. Netop channelstrippens placering er uforståelig; hvorfor har den ikke holdt flyttedag? De fleste mennesker er trods alt højrehåndede, så det er besværligt og akavet at krydse armen hen til venstre, når knapperne skal betjenes. Og samtidig skygger hånd og arm for displayet, når man betjener knapperne. Hvis man havde flyttet knapperne til højre for displayet, havde man også haft plads til den obligatoriske iPad på selv den lille CL-1 pult. Så her har konservatismen været lidt for stor hos Yamaha. Hovedparten af konkurrenterne har da også lært det og lagt channelstrippen til højre for displayet.

 

Yamaha har til gengæld skåret ned på antallet af fadere, og i stedet stoler de nu på, at dagens lydteknikere godt kan finde ud af at arbejde i faderlag. Og her er Yamaha CL-5 ret unik, fordi faderlagene arbejder i tre sektioner. De første 16 fadere er en sektion med sine egne lag, det samme har Centralogic’s sektionen og ydermere er der 8 fadere til højre for displayet, som igen har sine egne lag. Så hvis man ønsker at se 32 kanalers indgange på faderne, så er det muligt. De sidste 8 fadere er typisk valgt til at vise DCA’er, udgange eller FX retur, men samtidig har dette faderlag 6 custom lag, som brugeren selv kan indstille. Og her kan selvfølgelig sagtens lægges f.eks. indgangskanalerne 25 til 32. Der er for øvrigt custom faderlag i alle de tre faderlag, men kun henholdsvis to og et lag i de to første fadersektioner.

 

Netop faderne har fået en ordentlig overhaling på CL serien. Der er langt bedre føling under betjening af faderne, de nye caps er velformede, og man har ikke denne ”stritten imod”, som man oplever på mange andre digitale pulte. Faktisk virker faderne som gode analoge, og man mærker ikke fadermotoren, når man betjener pulten.


Skærmen
Menuerne på skærmen er for det meste også velkendte, og mange gange må man knibe sig i armen for ikke at tro, at man står foran en ”gammel” M7CL. Men igen er det også en fordel, fordi de fleste lydteknikere er bekendt med strukturen på netop Yamaha pultene, så man betjener den lynhurtigt. Opløsningen på skærmen er dog blevet væsentlig forbedret, og det samme er responsen, når man bruger touchfladen. Det er sjældent, at det er nødvendigt at trykke en ekstra gang for at udføre en handling, og man kan arbejde langt hurtigere på denne skærm end på andre digitale pulte med touchskærm.

 

Til højre for skærmen er der placeret 4 drejeknapper, som man selv bestemmer funktionen af. Her kan man f.eks. ligge decayparametre på den vigtige rumklang eller effektsendet på vokalen. De 8 drejeknapper placeret under skærmen følger derimod Centra-logic og skærmens menu, og får derfor forskellig funktion, alt efter hvad der vises på skærmen. Mellem de 2 sidste faderlag er der placeret ikke mindre en 16 trykknapper, som igen er bruger-

bestemt. Her kan man f.eks. lægge faderflip til de vigtigste send og tap til delayeffekten.

Indgange
Indgangene på CL-serien er standard og minder om, hvad vi tidligere har set på Yamaha’s digitale pulte. Der er en indgangssektion, som nu har fået en delay parameter indbygget, ligesom der er kommet Gain kompensation, når flere pulte deler samme RIO indgang. EQ’en er den velkendte med 4 bånd og et Hi-pass filter, men den dynamiske sektion er blevet udvidet, så der er lidt flere muligheder på hver af de to dynamiske enheder. Bl.a. er det nu muligt både at køre med en de-esser og en compressor, for på hver af de to
dynamiske sektioner kan der vælges mellem fire forskellige enheder. Det er dog ikke de samme fire enheder, der er på hver dynamisk sektion, den første er fokuseret omkring gate/expander, mens den sidste er fokuseret omkring compressor. CL-5 kan håndtere op til 72 indgange, og har selvfølgelig også 8 interne stereoindgange, som returnerer de indbyggede effekter.

 

Som noget nyt kan Yamaha køre med hele 32 sends/busser, fordelt mellem 24 mix sends og 8 matrix. Yamaha har her valgt at køre med en fast konfiguration modsat mange andre, som fordeler DSP ressourcerne mellem, hvad brugeren ønsker. Dette faktumbegrænser nu ikke DSP kræfterne, som er meget kraftige på pulten. CL-serien har 32 busser, 8 effekter, 16 insert effekter og 16/32 grafiske equalisere, så de fleste behov burde være dækket. Hvis man ønsker at bruge grupper, f.eks. til trommer, så bruger man også de 32 busser til det, blot konfigurerer man lidt om på, hvordan de skal opføre sig mht. output og lignende. Mix busserne betjenes via de 16 drejeknapper på channel strippen, hvor der også sidder en omskifter, der skifter mellem bus 1-16 og bus 17-32; men selvfølgelig kan bus-niveauerne også i en håndvending flippes ned på faderne og betjenes herfra.

    

Insert på kanalen ligger nu på en firkantet knap på skærmbilledet til kanalen, som viser, hvilken enhed der er indsat. Et tryk på denne skifter skærmbilledet, så man nu ser den pågældende insert-enhed. Smart og hurtigt. Ligeledes kan hver kanal (det gælder både på ind- og udgange) få sin egen farve, og kanalens navn vises i et lille display over faderen, hvor også faderniveau og drejeknappens funktion og niveau vises. Displayet er i en lyseblå farve og let at læse, også under dårlige lysforhold.


Udgange og DCA’er

Udgangene minder i opbygning om indgangene, men har kun en dynamisk enhed, som desværre ikke har de-esser mulighed; det er ellers handy, især på de mix udgange, som man bruger til effekter. Udgangene vil typisk blive brugt til monitorsends, effekter, grupper eller matrix sends f.eks. til alternative højttalersystemer, og normalt vil man vælge at se udgangene på faderne i højre side eller i Centralogic sektionen. På den sidstnævnte er det muligt at vælge mellem ikke mindre end 18 fader lag lagt ud som 9 indgangslag og 9 DCA/udgangslag. Når der skiftes blandt disse Centralogic faderlag, så følger skærmen med og giver et overblik over de 8 valgte kanaler.

 

Der er 16 DCA kanaler på CL-serien, og når disse er valgt som faderlag i Centralogic sektionen, så vises der på skærmen en liste over de kanaler, som er tildelt til hver enkelt DCA. Ved at dobbeltklikke på DCA select knappen kommer man i en menu, hvor kanaler kan tildeles til den valgte DCA blot ved at trykke på kanalens select knap. Hurtigt og smart, når man lige har opdaget funktionen.

 

Yamaha er strikse omkring faderplacering, så vi ser ikke funktioner som population group, channel fold eller lignende. Bortset fra custom faderlag, så bliver der ikke jongleret med faderne; så Yamaha vælger den sikre, lidt konservative indgangsvinkel og fravælger disse muligheder, som ellers findes på mange andre digitale pulte.

Effekt rack
Når der trykkes på Rack knappen på skærmen, får man flere forskellige menuer at vælge imellem i det virtuelle rackskab. De 2 første menuer handler om de i alt 16 grafiske EQ’er, som kan indsættes på både ind-og udgangskanaler. Disse grafiske EQ er specielle, fordi de hver især kan vælges til at arbejde i dual flex tilstand; og så har man lige pludselig det dobbelte antal grafiske equalisere, op til 32; dog med en begrænsning, at der højst kan betjenes 15 af de 31 bånd i hver dual equaliser. Det er yderst sjældent, at man i praksis har brug for mere end 15 bånd, så man lægger ikke mærke til denne begrænsning. Den grafiske equaliser betjeningen kan selvfølgelig lægges ned på Centralogic faderne. I den tilstand bruges de små displays over faderne til at vise den EQ frekvens, som den pågældende fader betjener.

    

Effekt racket består af 8 effekter, og på hver enhed kan der vælges mellem 54 forskellige effekter. Her er både almindeligeeffekter, men også de såkaldte VCM effekter, som mere har karakter af insert effekter til brug på en enkelt kanal. Blandt VCM effekterne er der bl.a udvidede EQ, multibånds compressor og effekter, der er ”digitale” kopier af velrenommerede analoge enheder. Når en effekt bliver kaldt frem på skærmen, så kan den editeres via de 8 drejeknapper, som er i Centralogic panelet. Her har CL pulten det samme problem, som opleves med de fleste andre digitale pulte. Det er svært at finde den knap, som betjener lige netop den funktion, som man gerne vil ændre. Yamaha har forsøgt at hjælpe på dette skisma ved at give hver parameter et lille nummer, som svarer til den af de 8 drejeknapper, som betjener funktionen. Men intuitivt bliver det aldrig, især fordi parametre, som ligge i venstre side af skærmen i visse tilfælde betjenes af knapper, som ligger til højre. Det er ulogisk, og det betyder, at det hurtigt bliver meget indviklet at betjene den valgte effektenhed, især hvis parametrene ligger i flere rækker. Man går sur i den, og bruger i stedet den funktion, hvor man trykker på den drejeknap på skærmen, som man vil ændre, og bruger en af de 4 User drejeknapper til højre for skærmen tilbetjening. Men i det tilfælde er det en parameter ad gangen, og det kan hurtigt blive langsomt og langhåret under afvikling af et show.


Premium Rack

Et helt nyt tiltag på CL-serien er det udbyggede Premium Rack, hvor der kan placeres op til 8 dual rack effekter. Enheder i dette rack er væsentlig til insert på kanalerne, og må betegnes som VCM enheder på steroider. Her er 6 forskellige enheder, alle på nær en direkte kopieret i både lyd og udseende fra velkendte, klassiske enheder. Her er bl.a. 5033 equaliseren og 5043 compressoren fra Rupert Neve Design, Pultec EQ, og de allestedværende 1176 og 2A compressorer. Den sidste enhed i Premium Rack er en dynamisk equaliser, som ikke er direkte kopieret fra en klassiker, selv om der er store ligheder med en BSS enhed.

 

Enhederne i Premium Rack lyder alle fantastisk, og bl.a. 5033 equaliseren giver en helt anden og meget mere stram kontrol over lyden, som man ikke får, når den alm. EQ bruges. Ikke sådan at forstå, at den indbyggede equaliser ikke er god, men lyden bliver blot forbedret af at blive behandlet med denne fantastiske 5 bånds equaliser. Rupert Neve har udtalt, at der ikke er sonisk forskel mellem hardware enheden og Yamaha’s virtuelle udgave; her tænker man jo uvilkårligt, at det blot er salgsgas. Men når man sætter denne 5033 EQ på en kanal, så tror man lidt mere på den påstand. Godt lyder den, og faktisk er det muligt i dette Premium Rack at indsætte denne EQ på ikke mindre end 16 kanaler. De øvrige Premium Rack enheder er i samme høje kvalitet, og især glædes man under brug af den dynamiske EQ, som har en helt fantastisk brugerflade, som gør det let og intuitivt f.eks. at tage det nasale ud af en sanger, når der bliver sunget kraftigt.

Lydkvalitet

Vi var altså godt tilfreds med det, som vi hørte igennem de nye Premium effekter, men hvordan ellers med lydkvaliteten generelt på CL-serien.

 

Som altid er mikrofonforforstærker og konverter i høj grad medvirkende til den overordnede lyd på en digital pult, så den rene lyd igennem mikrofonforforstærkeren med A/D og D/A konvertering blev sammenlignet med referencen og A-B testet med en del forskellige lydkilder og niveauer. Og der var forskel mellem reference og CL lyden, selv om forskellen var minimal. Lyden igennem CL pulten havde mindre af den helt dybe bas og øverste diskant, en smule mere lav mellemtone, og samtidig var den dynamisk knap så distinkt og stram. Mest udtalt var det med instrumenter med meget bund og top, den største hørbare forskel hørtes med elbas, mens der f.eks. med vokal var ekstrem lille forskel mellem de to lydkilder. Toppen var også mere naturligt lydende på referencen, det blev lidt mere Z-stemt på CL-5. Lydkvalitet er så absolut på niveau med mange andre digitale pulte, men Monitor har nu testet en digital mixer, hvor lydforskellen mellem reference og pult var stort set nul.

    

De indbyggede rumklange i CL pulten er vellydende og de fleste har arbejdet med netop disse klange, især de bedste Rev-X klange. Rygtet siger, at der er udviklet på algoritmerne til effekterne i denne nye CL-serie, men det er nu svært at høre. Effekterne lød velkendt, og man kan sagtens med succes benytte de indbyggede effekter; ligesom de også kan overgås, hvis man tilslutter en kvalitets rumklang i hardware eller software form. Der er rigeligt med effektkræfter i CL-serien, og det betyder, at man kan tillade sig at lægge lidt mere specialiserede effekter ind i effektracket, såsom pitch effekter og distorsion, og det øger blot kreativiteten hos lydteknikeren, og højner det samlede lydbillede i sidste ende.

    
Live recording og scenes
Det indbyggede Dante netværk betyder, at det er let at optage alle de kanaler, som man har gang i på CL-5 pulten. Op til 64 kanaler kan optages vha. det medfølgende Nuendo Live software. Under testen prøvede vi det af på en Mac computer, som ud over Nuendo softwaren også skulle have installeret et såkaldt Dante Virtuelt Soundcard, som modtager signaler fra pulten via Cat 5 forbindelsen på computeren. Når alt var installeret, så var det ekstremt let med et enkelt tryk at optage de mange spor. Softwaren kan både betjenes via CL-5 skærmen eller på computerskærmen.

    

Med en lille ændring på Dante kontrolpanelet på computeren er det muligt at vende kæden om og spille det optagede tilbage gennem pulten. Det giver mulighed for, at lydteknikeren kan lave en virtuel lydprøve, inden musikerne kommer på scenen. Det skal lige nævnes, at kanalernes navne selvfølgelig automatisk bliver overført til Nuendo Live’s brugerflade. Flere digitale pulte giver mulighed for optagelse, men de fleste kræver forskellig tilkøb; på CL-serien følger alt med, og det er simpelt og intuitivt at lave en multitrack optagelse af showet. Der kan selvfølgelig også laves en simpel stereo optagelse på et USB stick via den indbyggede USB indgang, placeret på fronten af CL-pulten.

    

Scene hukommelse på pulten har også fået en tiltrængt opdatering. Hver kanal har nu sit eget fokus, så det er helt individuelt, hvad der bliver kaldt frem, når en ny scene hentes. Der er også kommet individuel fades mellem hver scene, et krav fra teaterfolket, ligesom der kan ændres på mange scenes på en gang; uundværligt når der skal redigeres på et helt show bestående af mange scenes. CL-pulten er også udstyret med en Preview knap, der betyder, at der kan indstilles på en ny og fremtidig scene, mens pulten arbejder videre i den oprindelige tilstand. Preview funktionen kommer dog først i en snarlig opdatering.


Konklusion
At stå foran Yamaha CL-5 er som at komme hjem, alt er velkendt og trygt, og man bliver ikke overrasket over uforståelige funktioner eller sære menuer. Yamaha pultene er også blevet så populære og udbredte, fordi de er meget stabile. Om det samme gør sig gældende for CL-serien, er svært at sige ud fra denne korte test, men mon ikke!! Det er en yderst vigtig parameter, hvordan forklarer man publikum, at koncerten er aflyst på grund af nedbrudt mixerpult.

    

Det nye Premium rack er et scoop på CL-pulten, og de mange DSP kræfter, busser og DCA grupper vil også fornøje enhver lydtekniker. Yamaha CL-pulten helt oplagt til spillestedet, som tit får besøg at eksterne lydteknikere, ligesom den er oplagt at investere i for PA udlejningsselskaberne. Derimod vil den være mindrevelegnet til den lydtekniker, som vil have en pult med alle denyeste muligheder og en brugerflade, som kan modificeres helt til eget behov.


Import: Yamaha Pro Audio, www.yamahaproaudio.com

Vejl. pris ekskl. moms:
CL-5: 177.253 kr
CL-3: 138.928 kr
CL-1: 106.352 kr
RIO3224D: 50.972 kr

RIO1608D: 30.085 kr

 

 

Skrevet af: Jens Walther

ProAV Digital

ProAV6 forside www

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • 30 år i branchen
  • Streaming udstyr
  • Audio over IP
  • Svalegangen
  • Minitech

Læs alt lige HER

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her