Kopi gruppen

Af Jens Walther, 8. april 2016

Udfordringer med kopiprodukter

Vi har alle set det, når vi er i de eksotiske lande - butikker fyldt med produkter fra de kendte tøj- og skomærker, men til helt ”fantastiske” priser, og vi har måske ligefrem været fristede til at købe noget med hjem, men de fleste af os er jo godt klar over, at det er et ulovligt kopiprodukt, vi køber. Men denne realitet er ikke kun et stort problem for tøj- og modebranchen. Og det kan vel ikke overraske, at også lyd-, lys- og billedbranchen er ramt. Der findes producenter i østen, der systematisk kopierer et produkt i fysisk udseende, så de er svære for brugeren at spotte; men på funktionalitet, sikkerhed og holdbarhed spottes det hurtigt, men desværre først, når der er investeret i ”skidtet”.

I Danmark er den professionelle audiobranche i særlig høj grad ramt, og det har medført polititilhold og retssager. Dette har været medvirkende til, at der er lavet en lille sammenslutning af producenter og distributører, som står sammen om tiltag mod dette, og som rapporterer og diskuterer indbyrdes, hvad der kan gøres på det hjemlige marked for at komme dette til livs. På nuværende tidspunkt består sammenslutningen af Alfa Audio, MUS!C GROUP (tidligere TC Group), Light Partner, Meyer Sound, Matrix Sales og LydRommet. På dette års ISE messe mødte Monitor en del af gruppen til en snak omkring det voksende problem.

Seneste tilfælde i Danmark

I Danmark har der på det seneste været flere sager, hvor produkter er importeret fra en velkendt fabrik i Kina. Der er importeret og videresolgt produkter, som til forveksling har lignet forstærkerprodukter fra LAB GRUPPEN og PA-højttalere fra d&b.

Producenterne, i dette tilfælde d&b og LAB GRUPPEN, fører selvfølgelig sag mod den kinesiske fabrik, som producerer varen. Og samtidig, i samarbejde med de forskellige landes distributører, føres der også lokale retssager mod de importører/forhandlere, som køber produkterne hjem, og videresælger det eller eventuelt lejer det ud. Her vil den lokale forhandler blive dømt ud fra flere kriterier; dels sælger han et produkt, som ikke er strøm- og sikkerhedsgodkendt, og tillige sælger han også et produkt, som er en kopi af et velkendt og beskyttet varemærke.

Thomas Vestergaard fra LAB GRUPPEN fortæller: ”Hvis eksempelvis LAB GRUPPEN har nogle designrettigheder på et produkt, hvordan det er udformet, hvordan knapperne er placeret osv., så kan det designbeskyttes inden for en EU lovgivning. Så når et produkt bliver indkøbt til Europa og havner i et europæisk toldsystem, så kan man registrere, at denne vare er beskyttet. Den produceres normalt i Sverige, men dette parti varer kommer fra Kina….og så bliver varepartiet stoppet i tolden. Og det er jo det resultat, vi ønsker, og her vil både de lokale og de større, globale retssager hjælpe omkring dette. I dette forum er det jo et dansk marked, vi beskytter. Men de sager og den forebyggelse, vi laver her i Danmark, er også afgørende for det større perspektiv og ikke kun for det danske marked. Derfor også dette samarbejde en række firmaer imellem. Forhandleren, som importerer kopiprodukterne, vil typisk fylde flere varer i en container, når den shippes fra Kina. Derfor går det ud på, at vi informerer vores konkurrenter/kollegaer, når vi får vished om en sådan shipping. Og den advokat, som skal komme med en dommerkendelse og få containeren åbnet, kan ligeså godt repræsentere flere af de firmaer, som sidder samlet om dette bord.”

kopi 1En mindre sag i Danmark, hvor der lige er ført dom, går på blot en enkelt forstærker, hvor den uheldige videresælger nu sidder tilbage uden produkt, men med en regning på 175.000 kroner for retssag og bøde. For en forstærker, som i almindelig handel ville have kostet 38.000 kroner. I en større sag har det medført, at politiet har beslaglagt lager og computere og med deraf følgende retssag.

Lars Frederiksen fra Alfa Audio, som importerer d&b, fortæller: ”Den mand, som er blevet dømt i den større sag, indkøber hos en velkendt fabrik i Kina, som d&b nu kører en sag på at få stoppet. Og han handler ikke i god tro, men ved, at han indkøber et kopiprodukt og handler også derefter.”

I de konkrete tilfælde i Danmark har det været produkter fra LAB GRUPPEN og d&b, som er blevet videresolgt, men i andre lande er der solgt kopiprodukter, som minder umiskendeligt om produkter fra Meyer Sound, Avolite (lysmixere), TWA og Turbosound. De verserende sager i Danmark drejer sig bl.a. om produkter, som stammer fra et bestemt kinesisk firma, og et tjek på deres hjemmeside viser LAB GRUPPEN’s forstærkere, som er kopieret ned til mindste detalje, og det samme gælder for d&b højttalere. På hjemmesiden bærer produkterne et RKB logo, men Jonas Olsen fra MUS!C GROUP fortæller, at på de beslaglagte forstærkere var også logoerne med LAB GRUPPEN kopieret, så det var umuligt at se forskel, selv for en lægmand.

Kundebeskyttelse og sikkerhed

Kopivarer kan også hjemtages og videresælges med udlejning in mente. De er kopier af original produkter, som almindeligvis bliver brugt til show- og event-produktion og som lejes ud til kunder. Hvis et rental firma køber et kopiprodukt med henblik på udlejning, så er de sandsynligvis godt klar over, ud fra købsprisen, at det ikke er et originalt produkt. Men de kunder, som lejer et sådant anlæg, betaler for og forventer en kvalitetsvare, men får, uden at de aner det, en helt anden og meget lavere kvalitet. De bliver snydt, og det ødelægger et velopbygget renommé på et brand, skævvrider en udlejningsbranche, og så er der hele problematikken om sikkerheden.

Klaus Hansen fra Meyer Sound fortæller: ”En vigtig pointe er den generelle opfattelse af produkter i markedet. Når kopiprodukter ikke lever op til den forventede kvalitet, så får kunder en forkert opfattelse af en vare og et brand. Og en anden vigtig ting er sikkerhed. Der kan ske ting, når disse produkter bliver brugt. I tilfældet med forstærkere er det jo strømførende produkter, og med PA højttalere er det i særlig grad ophængningspunkter, rigging og lignende, der kan være svage eller utilstrækkelige.”

I forbindelse med sikkerheden, så fortæller Jonas Olsen fra MUS!C GROUP: ”Under den første retssag, så fortalte vedkommende, som havde taget disse forstærkere hjem, at de to første forstærkere simpelthen eksploderede og brændte sammen, når der blev sat strøm til. Vi har efterfølgende målt på de forstærkere, som blev beslaglagt, og når de gik i limit, så lavede de 25% forvrængning, som jo er fuldstændig uhørt. I tilfældet med forstærkerne er både det ud- og indvendige kopieret, men ikke med et særligt godt resultat. Og der er selvfølgelig ingen godkendelse på produktet med hensyn til strøm og sikkerhed. I forbindelse med den første sag og rent faktisk også med den sag, som er under optrapning, så har vi på forhånd valgt at advare de pågældende importører. Fortalt og givet dem chancen for, at produkterne kunne afleveres, destrueres og importen stoppes. Men de har afvist og desuden fortalt, at de vidste bedre og ikke gjorde noget ulovligt. Uheldigt for dem!!”

ProAV Digital

Forside 4 21 teaser

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Innovation House
  • Pascal Audio
  • Streaming
  • Trådløs 4K
  • Naturkraft
  • Demo/brugt udstyr

Læs alt lige HER 

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her