Storskaerm og PA tarn pa Orange Scene 2

Af Jens Walther, 29. september 2016

Storskærme på Roskilde

Monitor Pro besøgte dette års Roskilde Festival for at se på, hvordan billedeproduktionen til storskærmene forløb på de mange scener. Storskærmene er ret centrale på en festival af Roskildes størrelse. På grund af publikumsmængden og de generelle forhold på festivalpladsen, så betyder storskærmene, at publikum i langt højere grad kan se musikerne, følge med og indleve sig i koncerten, rent visuelt. Desuden er storskærmene en meget vigtig del af sikkerheden på Roskilde Festival. 

I det hele taget fyldte billedeproduktionen rigtig meget på dette års Roskilde Festival. Red Bull TV Production havde i år indgået et samarbejde med Festivalen omkring transmission af koncerter fra fire af festivalens scener. Bag alle de store scener fyldte OB-vogne fra Red Bull godt op, og det betød, at mange af koncerterne blev live streamet på Red Bull TV. På tekniksiden, og i særlig grad omkring kameraer og kamerafolk, er der selvfølgelig et vigtigt og godt samarbejde mellem Live-TV produktionen og storskærmsproduktionen, selv om de i sidste ende bliver produceret og mixet forskelligt. Man låner simpelt hen kamerafeeds og mandskab fra hinanden, så der ikke er to hold af kamerafolk på scenerne samtidig.

Den tekniske del af storskærmsproduktionen på Roskilde Festival ligger i hænderne på Mediatec og i særlig høj grad på Karel Lemahieu, som har haft ansvaret for storskærmsproduktion på festivalen siden 2000; de sidste 3 år har han ikke blot sørget for at levere storskærme, men også OB-udstyr til selve produktionen. Karel er belgier, men har været bosat i Danmark i mange år, hvor han fra kontoret på Fyn driver Mediatec’s danske afdeling. Mediatec er et svensk firma, som er en af de helt store udlejningsfirmaer i Norden, og de har i mange år leveret udstyr og produktionsfaciliteter til de mange storskærme på Roskilde Festival. Karel har 34 mand under sig til at lave storskærmsproduktion på Roskilde, et blandet hold af især svenskere og danskere. Ud over produktionsledelse og redaktionelle medarbejdere fra såvel Red Bull Danmark og Red Bull Media House i England er der på tekniksiden omkring 250 mand fra NEP, som er Mediatecs moderselskab. Dertil kommer medarbejdere på selve storskærmsproduktionen. Så der er samlet set ca. 350 professionelle folk bag billedeproduktionen på Roskilde Festival. Og som altid i Roskilde Festivals ånd, så trækker de også på et stort hold frivillige, der hjælper til med produktionen.

Så vi har en samtidig Live -TV produktion og en storskærmsproduktion; så her kan man som menigmand spørge sig selv, hvorfor er der ikke bare én produktion. Et kamera er et kamera, og klippearbejdet må være stort set det samme. Her fortæller Karel, at det er der flere årsager til. For det første er billedformaterne forskellige; Live-TV produktionen kører i 16:9, mens storskærmsproduktionen kører i forskellige formater, alt efter skærmenes størrelse. Eksempelvis er størrelsen på skærmene til Orange Scene portrætformat 1:2, mens den på den næststørste, Arena, faktisk er den samme som Live-TV, dvs. 16:9. En anden årsag er, at de to medier skal produceres og mixes helt forskelligt. Storskærmsproduktion har mange nærbilleder og stort set ingen totalbilleder. Modsat har Live-TV produktionen netop brug for totalbilleder for at sætte stemning og krydderi til transmissionen. Ligeledes er Live-TV transmissionen ikke altid en realitet for koncerterne på Roskilde Festival. Red Bull TV laver selvstændig en aftale med hvert band omkring rettigheden til at optage eller sende deres koncert. De bands, som takker nej, skal stadig have storskærmsproduktion, som er obligatorisk på Roskilde Festival’s store scener.

En tredje vigtig grund til den todelte produktion er sikkerhed. Storskærmene er en vigtig del af sikkerhedssystemet på Roskilde; derfor har storskærmproduktionen også selvstændige generatorer, som går igang, hvis strømmen går på Festivalpladsen. Der ligger en lang række slides klar til publikum på en server i OB-enheden/vognen, som storskærmsproduktionen produceres fra. Det kan være meddelelser til publikum, om at der er plads i pitten foran scenen, at skulle rykke tilbage, eller i værste fald forlade pladsen. Disse sikkerhedsprotokoller er selvfølgelig ikke en del af Live-TV produktionen.

Storskærme på Orange

Efter sådan at været blevet orienteret om de store linjer i storskærmsproduktionen og samarbejdet mellem de forskellige aktører, så tager Karel fra Mediatec os med ud og ser på storskærminstallationen på de forskellige scener. Vi ser på de tre største scener, som har ret forskelligt udstyr og bestykning. Vi starter selvfølgelig på Orange, vartegnet for Roskilde Festival og absolut den største scene.

De to storskærme på siderne af Orange Scene er fra det kinesiske firma Aoto, og de har en størrelse på 9,6 meter høj og 7,2 meter bred. Storskærmene er blevet opgraderet i år med højere opløsning på 8 mm. Skærmene er lysstærke, så de sagtens kan ses i solskinsvejr. Men om aftenen bliver der ofte skruet ned for skærmene, så lys og video passer sammen, og så lyspåvirkningen fra skærmen ikke "stjæler" virkningen fra scenelyset, som jo også er en stor del af showet. Lysstyrken fra skærmen måles i nits, og disse skærme er på 5000 nits.

Hvert element i storskærmen er 50x50 cm, men her har Mediatec lavet særligt robuste touring frames, hvor der er opbygget en metalramme bag panelet, som låser og klikker panelet fast og som gør, at opbygningen er sikker og hurtig. Disse touring paneler består hver af fire elementer og beskyttes under transport af en specialbygget flightcase til panelet.

Opbygningen ved scenen, som starter ca. en uge før festivalstart, foregår ved, at scene og tårne bliver bygget først; det har hverken storskærm, lyd eller lys noget at gøre med. Når sceneriggerne er færdige, så får storskærm og lyd en dag til at rigge. Tårnene er lavet, så skærmen kan sidde placeret forholdsvis tæt på scenen. Der bliver lavet storskærm på den ene sceneside, mens lyden bliver hængt op i den anden, og derefter bliver der byttet. De to line array højttalersøjler, som leveres af Nordic, hænger på hver side af storskærmen. Karel fortæller, at det er det samme professionelle crew, der møder hinanden hvert år på Orange, så der er et godt og venskabeligt samarbejde de forskellige firmaer imellem.

Oppe på selve scenen er der også en storskærm, som er en Radient MC12 skærm med en opløsning på 12 mm. Det specielle ved denne skærm er, at den kan klappes sammen som et gardin. Det tager 5 minutter, og det bliver gjort, hver gang der kommer et nyt band på scenen. Så er skærmen ikke i vejen, når alt udstyret skal på plads. Det indhold, der vises på denne skærm, bliver styret af bandet; i reglen deres lysmand eller evt. en VJ. Dette styres fra lysteltet eller FOH, som står ude på pladsen. På grund af afstanden mellem scene og FOH benyttes det fibernet, som er lagt ud på festivalpladsen i en fiberring, til at sende indhold op på bagskærmen. Det er den samme fiberring, som Red Bull bruger til deres Live-TV. Signalet til den almindelige storskærmsproduktion bliver født med HD-SDI kabler, fordi OB-vognen står forholdsvis tæt på skærmene. 

Storskærme på Arena

Arena er den næststørste scene på festivalen, og scenen er i et meget stort telt, så det minder lidt om en indendørs scene. Skærmene harstort set samme opsætning med to skærme i siderne og en bagsceneskærm. Her er skærmene 16:9 format, fordi det passer til denne scene. Her kan live-TV-produktionen næsten lægges direkte på storskærmene. Når Red Bull TV producerer en koncert, lægges den på storskærmen, men med det lille trick, at billedmikseren i OB-vognen automatisk klipper til et nærbilledkamera på feedet til storskærmene, når produceren klipper til et totalkamera. Sideskærmene er her 4,6 meter brede og med de samme Aota 8 mm paneler som på Orange. Skærmen oppe på selve scenen er en Glux 10 mm, som er 40% gennemsigtig, så der kan belyses bagfra. Her er der i høj grad taget hensyn til vægten, og denne skærm er en letvægtsskærm. Den er 12 meter lang og 6 meter høj, men vejer alligevel kun 850 kg. Selv om disse skærme sidder inde i teltet, så er det stadig skærme med 5000 nits; i grunden er den beregnet til at være en udendørsskærm. Her skrues der blot ned for intensiteten, hvis det er nødvendigt i forhold til lysproduktionen.

Apollo scenen

Apollo er Roskilde’s elektroniske scene og ret forskellig fra de andre scener. Scenen er ikke i et telt, men ved hjælp af lys, som står omkring pladsen, bliver der nærmest skabt et telt af lys. Her er der ingen storskærme på siderne af scenen, men derimod kun en bagsceneskærm. På denne scene sørger Mediatec for alt; både til Live-TV, lydmix til Live-TV produktion og til storskærmsproduktionen. Live-TV feeds bliver selvfølgelig leveret til Red Bull TV, som sørger for produktionen. Storskærmen på bagscenen har her en udvidet funktion, fordi det, der kører på skærmen, i højere grad er en del af showet. I afviklingsteltet er der derfor en platform til lyd, en til lyd og en til storskærmproduktion/VJ. Der er GrandMa lyspulte både ved lysteknikeren og ved VJ/storskærmsteknikeren. Karel fortæller, at på nogle koncerter er det samme mand, der står for både lys- og VJ-produktion, netop fordi det her er så integreret.

Her møder vi VJ/lystekniker Michael Rahr, som Roskilde Festival har hyret som fast VJ på denne scene. Det betyder ikke, at han afvikler alle shows på scenen. De shows, som ikke har medbragt deres egen VJ, tager han sig af, og så er han supervisor for de andre VJ’s. Michael fortæller, at han bruger de stationære kameraer til sin VJ, i væsentligt grad tre kameraer. Feeds fra disse kameraer mixes med forskelligt indhold fra serveren, og distortes, modificeres og ændres med en Hippotizer. Dette mix lægges op på storskærmen, som her er en Glux 10 mm, ligesom på Arena scenen.

OB-vognen og producer

Da Mediatec overtog OB-produktionen til storskærmene fra STV for 3 år siden, blev hele teknikken og proceduren gentænkt i samarbejde med festivalens produktionsledelse og chefproducer Troels Thorup. Karel Lemahieu fortæller, at Festivalen selv fandt forskellige freelance producere og kamerafolk, som var vant til at lave rock- og musikstorskærmsproduktioner. Desuden blev der ikke stillet med store og unødvendige OB-vogne, men derimod bare med en såkaldt fly-away løsning, der er et højt rack, en slags mini OB-vogn, som kan pakkes ud og bruges i de skurvogne, som Festivalen stiller til rådighed i mediaområdet bag scenerne. Disse tiltag har gjort storskærmsproduktionen mere overskuelig, billigere og i kraft af freelancerproducerne mere kunstnerisk og helt i festivalens ånd. Chefproducer Troels Thorup har sit daglige arbejde som producer på TV2, og vi møder Troels i den dertil indrettede "OB-vogn" bag Orange Scene.

“Jeg er executive director for IMAG produktionen, dvs. storskærmsproduktionen. Vi er et stort og meget internationalt hold, og fordi der er mange svenskere fra Mediatec og mange nationaliteter under Red Bull produktionen, så er kommunikationen på engelsk. Jeg er ansat af Roskilde Festival til at sikre, at det, der kommer på storskærmene, er, som det skal være, såvel kunstnerisk som sikkerhedsmæssigt. Skærmene er jo også en del af sikkerheden på Roskilde Festival, og sker der en ulykke, så er der en bestemt sikkerhedsprocedure, som skal følges, og det er jeg garant for. De største acts medbringer selv deres egen storskærmsproducer, og han sidder enten på scenen eller her i OB-vognen og klipper showet. Men hvis der eksempelvis bliver skubbet for meget, så får jeg en besked fra sikkerhedsfolkene om, at en bestemt slide skal på storskærmene. Produceren klipper måske videre nede under det slide, men sikkerheden har første prioritet.”

I den minimale OB-vogn her bag Orange Scene får Troels ni kamera feeds, hvor de syv kommer fra den produktion, som Red Bull TV laver til streaming. De sidste to er kameraer, som står ved FOH på pladsen, og som kun laver billeder til storskærmsproduktionen. Pga. skærmenes højformat bliver disse to kameraer væsentligt brugt til at lave centrerede nærbilleder, og her er der fuld kommunikation mellem storskærmsproducer og kameramand. Derfor skygges skærmene af på monitoreringen af alle 9 kameraer, så man kun ser den midterste del af billedet i OB-vognen til storskærmen. Herved kan storskærmsproduceren også vælge at klippe til Red Bull kameraerne, men ud fra hensyn til den billedebeskæring, som "formatkonflikten" giver.

Storskærmsproduceren lytter til den kommunikation, der er imellem Live-TV producer og de syv kamerafolk hos Red Bull, men kan ikke selv kommunikere med Red Bull kamerafolkene. Som Troels forklarer, så kræver det, at man er på tæerne, når der skal produceres storskærm. Men Red Bull har ikke rettigheder til at lave Live-TV fra alle koncerterne, så under de koncerter, som ikke bliver streamet, der har storskærmsproduceren de samme kamerafeeds med fuld styring og kommunikation med alle kamerafolkene. På visse af koncerterne er der også en række GoPro kameraer på scenen, så der kan klippes til nærbilleder af instrumenter og musikere. Det maksimale antal feed, som kan monitoreres og klippes på Panasonic billedemixeren i OB- vognen, er 16.

For at give publikum en god koncertoplevelse, så klippes der en del undervejs i produktionen mellem de forskellige kamerafeeds, der dvæles ikke meget på hvert billede. Og det er en politik, som Troels, som executive producer, og Roskilde Festival er blevet enige om, og som også er en stor del af Troels’ arbejde at få kommunikeret ud til de mange forskellige storskærmsproducere, således at der er en god kontinuitet i storskærmsproduktionen.

 ”Jeg producerer og klipper måske selv 2-3 koncerter under hele festivalen, resten af tiden bruger jeg til produktionsledelse og til at møde bands, deres tour managers og teknikere og orienterer dem omkring storskærmsproduktionen og det regelsæt, vi har. Det er rigtig spændende og helt stille og roligt. De fleste bands og deres production managers kender jo til, hvordan tingene gøres. Vi er ikke overdrevet restriktive, men har alligevel nogle regler. Eksempelvis vil vi ikke se billeder af publikum, som crowdsurfer eller publikum, som slås, på storskærmene, og vi vil ikke have, at kameraproduktionen fylder for meget i forhold til publikums oplevelse af scenen. Derfor er der f.eks. ingen kamerakraner, der suser rundt og ødelægger kigget op til scenen. Storskærmsproduktionen skal vise, hvad der sker på scenen, så publikum ikke begynder at mase sig frem mod scenen. En stor del af publikum ser i og for sig koncerten på storskærmen, så hvis storskærmsproduktionen f.eks. kun består af grafik, så føler publikum ikke, at de er med i koncerten. Og det vil vi selvfølgelig gerne undgå af hensyn til sikkerheden. Sikkerheden har en meget høj prioritet her på Roskilde Festival.”

ProAV Digital

Forside 4 21 teaser

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Innovation House
  • Pascal Audio
  • Streaming
  • Trådløs 4K
  • Naturkraft
  • Demo/brugt udstyr

Læs alt lige HER 

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her