AV Brancheforening

Af Jens Walther, 24. februar 2016

Samling i branchen

AV-installatørerne er en forholdsvis lille branche, som udfører et arbejde og funktion, som i meget moderne byggeri og projektering får en stadig større og vigtigere betydning. Det er en branche i betydelig vækst, nye AV-installationsfirmaer skyder konstant op, og blandt mange af de etablerede firmaer bliver der ofte søgt efter nye medarbejdere. Behovet for fælles standarder, kvalitets-stempling, etisk kodeks og på længere sigt en decideret AV-installatør uddannelse har ført til, at en brancheforening for AV-installatører netop er stiftet.

Monitor Pro er taget til Odense og besøger Henrik Nielsen, som er indehaver af AV CENTER i byen. Henrik er også formand og en af initiativtagerne til den nye brancheforening, som har fået det oplagte navn AV Brancheforening. Henrik fortæller, at i grunden havde tre personer i AV-branchen gået og snakket om at stifte en brancheforening. Det var Niels Bull, som tidligere var direktør i Informationsteknik, Jens Ravn fra AV-Huset og Christian Dannevang fra AVC. De arbejdede med ideen et stykke tid og sendte derefter et oplæg ud til de 7-8 største AV-installationsfirmaer. Lige for at stikke en finger i vejret og veje stemningen. Disse blev derefter inviteret til et møde, og her var langt hovedparten af de indbudte positive. På dette møde blev der også nedsat en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med at definere brancheforeningen, og denne arbejdsgruppe blev Henrik Nielsen fra AV CENTER så en del af.

Definition

Det er faktisk ikke så let at definere en branche, især når den er så mangfoldig som netop AV-branchen. Det er en branche, som er opstået ud fra et latent behov hos kunderne, men mange i branchen kombinerer selve installationen, hvor AV-udstyr bliver solgt, installeret og hængt op med eksempelvis udlejning og import/distribution. Henrik Nielsens eget firma, AV CENTER, kombinerer netop disse ting, og han fortæller, at det faktisk var vanskeligt at definere, hvem der kan være medlem af den nye brancheforening.

”Vi er nået frem til, at det er en forening for AV installatører. Den primære funktion skal ligge her, så på den måde har vi udelukket de firmaer, hvis primære funktion er udlejning og distribution. Mange af os installatører har også salg og udlejning blandt vores portefølje, men ikke som den primære funktion. Vi vil gerne have alle med, det skal ikke være en forening kun for de store, men derimod for alle i branchen. For at blive medlem skal firmaet har arbejdet inden for branchen i mindst 2 år, der skal være styr på økonomi, forsikringer og lovkrav, men ellers ingen krav. Firmaet skal også være medlem af en brancheorganisation som Dansk Industri eller Dansk Erhverv. AV Brancheforening er også medlem af Dansk Erhverv, som har hjulpet her i opstarten, bl.a. bistået med hjælp omkring vedtægter.”

Alle med om bord

Det har været en stor opgave at finde alle de firmaer, som kunne være interesseret i at være med i denne brancheforening. AV installatører har typisk ikke samme branchekode, og der er ikke noget officielt register. Men det lykkedes med fælles hjælp at få lavet en liste på 35 firmaer, som burde kunne leve op til de minimums krav, der blev stillet. Og disse firmaer blev her i efteråret 2015 inviteret til et orienteringsmøde og derefter en stiftende generalforsamling. Ud af de 35 kom 24 til mødet, og 20 af dem meldte sig ind på dagen og var med til den stiftende generalforsamling. På generalforsamlingen blev der valgt 5 til bestyrelsen og 2 suppleanter. Jens Ravn fra AV-Huset, Christian Dannevang fra AVC, Annbritt Andersen fra Atea, Morten Løkken fra Enstall og Henrik Nielsen fra AV CENTER sidder i bestyrelsen, og Lennart Funch fra North Star og Peter Møller fra FMJ er suppleanter. Niels Bull er midlertidigt ansat som konsulent for foreningen, og han har også været hyret til at lave noget af det materiale, som blev brugt på orienteringsmødet og den stiftende generalforsamling. Niels Bull har jo været en af initiativtagerne og i kraft af, at han for tiden ikke er ansat i et firma, har det betydet, at han kunne have en mere neutral rolle. Derfor var det bl.a. også ham, som præsenterede foreningens visioner og ideer på orienteringsmødet.

I arbejdstøjet

Efterfølgende er der nedsat nogle arbejdsgrupper og på grund af den sparsomme økonomi, som foreningen har på dette tidlige tidspunkt, så har det været et krav, at alle foreningens firmaer hver stiller med en person, som er med i en arbejdsgruppe. Der er arbejdsgrupper for standarder og lovgivning, optagelses procedure (herunder også de kvalitetsmæssige og brancheetiske krav), hjemmeside og markedsføring af brancheforeningen og sidst certificering og uddannelse. Niels Bull bistår arbejdsgrupperne og sørger også for, at der er skred i tingene.

Samtidig er der også en fælles indsats for at finde de sidste AV-installatører, som endnu ikke er blevet inviteret eller har hørt om brancheforeningen. Henrik regner med, at der måske kan findes ca. 10 firmaer mere. Og måske vil nogle af de firmaer, som har takket nej her i starten, gerne være medlemmer på et senere tidspunkt.

Omkring kontingent har der været en del snak, men Henrik er overbevist om, at foreningen er kommet frem til en fair løsning. ”Vi har i foreningen diskuteret en del omkring kontingent og kommet frem til, at man betaler 400 kr. om året pr. medarbejder, der arbejder inden for AV faget. Dvs. firmaer, som både har udlejning og installation, de betaler kun for de medarbejdere, som arbejder med AV-installation. Der er et minimumskrav på betaling for 10 medarbejdere, så det vil sige, at for enmandsvirksomheden vil det koste 4000 kr. om året, det samme, hvis man er 10 medarbejdere og en virksomhed som AV-Center vil betale for omkring 100 medarbejdere. Dvs. at de store betaler et forholdsmæssigt større beløb; men dertil hører jo mit firma, og jeg synes stadig, at det er en fair ordning. Hvert firma har én stemme, når noget skal vedtages i foreningen. Det betyder, at alle medlemmer, uafhængig af størrelse (og betalt kontingent) har samme indflydelse.”

Visioner

Henrik Nielsen vil som formand for AV Brancheforening selvfølgelig gerne fortælle om nogle af de visioner og ideer, som ligger bag stiftelsen af foreningen.

”Ingen private eller erhvervsdrivende kunne finde på at hyre en El-installatør, som ikke er autoriseret. Og vi vil på sigt gerne opnå det samme for AV-branchen. Vi vil gerne skabe respekt og tillid til vores branche. Vi skal have tydeliggjort branchen, og så skal vi have højnet vores image. Og det skal vi, bl.a. ved at få lavet nogle standarder og kvalitetskrav. Meningen er, at hvis en kunde køber en løsning ved en AV-installatør, som er medlem af brancheforeningen, så kan kunden være sikker på, at lovkrav og forsikringer er opfyldt, og der afleveres en god og lødig dokumentation omkring det arbejde, der er udført. Derfor vil det også være sådan, at hvis medlemmerne ikke leverer installationer, som lever op til de krav og standarder, som foreningen i fællesskab har besluttet, så kan man blive ekskluderet. Det er jo ikke en rygklapperforening, vi har lavet….

På længere sigt vil vi også arbejde på, at der kommer en uddannelse inden for AV-branchen. Vi har jo set, hvad eventteknikeruddannelsen har betydet bl.a. for udlejningsbranchen, så det vil vi arbejde på. Jeg tror ikke, at det bliver en selvstændig uddannelse, men en overbygning på en anden uddannelse vil være oplagt. Det kunne eksempelvis være en overbygning på elektrikeruddannelsen. Mange af vores folk i branchen har baggrund i elektrikerfaget.”

Information
Brancheforeningens hjemmesiden har høj prioritet, og her i løbet af det tidlige forår vil det være muligt at få yderligere information omkring den nye brancheforening på nettet. AV Brancheforening vil også i fremtiden have en spalte i Monitor Pro, som fortæller og orienterer omkring, hvad der sker i foreningen - AV Brancheforening vil naturligvis også være repræsenteret med en stand på MonitorExpo 2016.

ProAV Digital

Forside 4 21 teaser

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Innovation House
  • Pascal Audio
  • Streaming
  • Trådløs 4K
  • Naturkraft
  • Demo/brugt udstyr

Læs alt lige HER 

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her