27. august 2013

Masser af udfordringer til eleverne

Medieskolerne i Viborg har eksisteret i mere end 25 år og er en fagskole uden reel frafalds-procent. Monitor har besøgt skolen, der på mange måder skiller sig positivt ud fra andre skoler.
 

Det handler om at give passende modstand, så eleverne er godt klædt på, når de er færdige med deres uddannelse” fortæller rektor Max Jørgensen og fortsætter: ”For en ting er sikker: Arbejdsbetingelserne i branchen forandrer sig hele tiden, og omstillingsparathed er ikke bare et buzz-word, men et simpelt vilkår for eleverne, hvilket de da heldigvis også bliver inderligt klar over under de praktikperioder, der tidsmæssigt udgør størstedelen af deres uddannelse. Det betyder så også, at vi forsøger at have fokus på både viden og kunnen; forstået på den måde at færdigheder alene ikke er nok på den lange bane, der skal også være et godt fundament af faglig viden – det sidstnævnte misforstås nogen gange som gold og virkelighedsfjern teori, men det er altså ikke det, der menes. Det handler derfor om at have et mindset, hvor man er omstillingsparat. Så eleven er parat til at sætte sig ind i nye produktionsmåder og teknologi og klædt på til at kunne gennemskue, hvilke trends der er i markedet, og ikke mindst hvad man skal holde fokus på”.

    

Det er ikke få krav, man sætter til eleverne på Medieskolerne i Viborg, men det handler om at give eleverne den viden, der betyder, at de ikke kun ved, hvordan man skifter fra 24 mm til 35 mm objektiv, sagt lidt firkantet. Men også at kunne gennemskue, hvordan det ændrer resultatet, hvis man gør det og måske skal vælge en anden løsning.

    ”Alt det grundlæggende, alt det tekniske skal naturligvis ind under huden på eleverne. Men de skal også kunne tænke selv, og også selv være parat til lige at løfte et par kilo mere!” forklarer rektor Max Jørgensen.

Også en opdragende rolle
Max Jørgensen er tydeligt engageret og har været det gennem alle sine 26 år på skolen – heraf de 17 som rektor. Han mener, at det også er nødvendigt at påtage sig en lidt opdragende rolle, som naturligvis skal doseres. ”Eleverne er jo typisk i tyverne, når de starter her, så de er jo ikke børn, men alligevel skal vi nogle gange også tænke på at inddrage en slags social træning: at man f.eks. er en del af en større sammenhæng, hvor det, at man ikke afleverer sit udstyr til tiden, kan betyde, at man får skabt problemer for nogle andre elever. Hvis man ikke fejlmelder produktionsudstyr, ja, så bliver fejlen ikke rettet, og når så den næste elev får det i hånden, giver det anledning til en masse frustration. Vi vil gerne medvirke til at imødegå en ego-centreret tendens a la ”nu har jeg fået løst mit problem; at så min løsning har skabt nogle andre problemer for andre, er jeg heldigvis ligeglad med.”

    

”Vi har dog i det store og hele kun engagerede og dygtige elever på vores uddannelser og har det privilegium, at vi nærmest ikke har frafald – folk, der er her, vil det”. Af samme grund er Max lidt træt af, at uddannelsesvejlederne i grundskolen og gymnasiet ofte taler potentielle elever fra at tage en uddannelse i AV-branchen, alene fordi den er adgangsbegrænset.

    

Max mener, man mere eller mindre blindt kigger på, hvor mange der bliver optaget hvert år i stedet for at se, om det er noget man som ung virkelig vil – og hvad man så kan gøre for at sikre sig en plads. Derfor opfordrer han yngre potentielle elever til at få lidt erfaring – måske gå på en efterskole eller et gymnasium med en medielinje, inden man søger optagelse på Medieskolerne. Så er chancerne for at komme ind større, og man vil være modnet og bedre rustet til uddannelsen. Og ikke mindst være helt sikker på, at det er den linje, man vil følge i livet.


Opdelt i to forløb
Uddannelserne på Medieskolerne er delt op i et grundforløb og et hovedforløb. Du kommer kun ind på grundforløbet, hvis du har en praktikplads eller består en adgangsprøve. Og senest når eleven kommer til hovedforløbet, skal praktikpladsen være i hus. Men er man først kommet så langt, så fuldfører 99,9 %.

    

Medieskolerne har tre linjer – Film & TV, foto og web. Den sidste har meget fokus på kodning, så der er ikke meget ”fri dans og balloner”, som Max udtrykker det. Skolen har typisk 300 elever ad gangen, men det kan svinge meget, i forhold til hvornår eleverne er i praktik.

    

Lidt forenklet sagt, så anskuer vi tingene på denne her måde: kunderne i vores ”butik” er de praktikpladser og dermed den branche, der indgår uddannelsesaftalerne. Produktet er eleverne, dvs. den viden og de færdigheder, vi prøver at understøtte og som skal skabe værdi i praktikvirksomhederne – og selvfølgelig for eleverne, ikke mindst efter endt uddannelse. ”Regningen” for den del af produktet der skabes på skolen, betales af staten og selvfølgelig er det sådan, at de der betaler for musikken, også bestemmer melodien, når bare vi så selv kan fastsætte fremførelsen.

 

Fremtiden er også analog

Selvom Medieskolerne benytter det nyeste digitale udstyr inden for alle tre retninger, så har man alligevel et ”gammeldags” bibliotek. ”Det er en god investering”, fortæller Max og uddyber: ”Jeg kan se, at flere og flere benytter vores fagbibliotek, og vi opfordrer til at bruge det. For selvom man kan finde meget viden på nettet, så er det at fordybe sig i en bog eller et tidsskrift eller for den sags skyld ringe til en, der kan forklare sammenhængende og perspektiverende om noget, man søger, det, som giver den ekstra viden og dimension. Det er ikke nok at vide, at strømforsyningen til en HMI-lampe kaldes en ballast, hvis man f.eks. ikke er klar over, at HMI-lampen i opstart trækker mere effekt end den nominelle”.

    

Uanset hvordan fremtiden ellers bliver, er folkene på Medieskolerne tydeligvis nogle, der har fingeren på pulsen og tør gå nye veje. Derfor var mødet på en af branchens vigtigste fagskoler meget positivt, og vi er sikre på, at de elever, der udklækkes herfra er klædt rigtigt godt på til de opgaver, deres fremtidige arbejdsgivere vil kaste dem ud i.

 

 

Af: Peter Hyldahl

ProAV Digital

Forside 4 21 teaser

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Innovation House
  • Pascal Audio
  • Streaming
  • Trådløs 4K
  • Naturkraft
  • Demo/brugt udstyr

Læs alt lige HER 

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her