ImagoSonas PAV919

Brian Thorngaard, Imago Sonas, i gang med at sikre at alle produkter er testet, før de leveres til kunder.

Af Michael Fahlgren, 7. januar 2020

Løsningsorienteret AV-distributør

Lige siden etableringen for små 10 år siden har det været Imago Sonas’ mission at tilføre værdi til de forhandlere, som sælger virksomhedens produkter videre til slutkunderne. Det kommer både forhandlere, slutkunder og deres medarbejdere til gode.

”På det tidspunkt (2010) var det ret nyt, at man i Europa arbejdede med værditilvækst i distributørledet, hvor de fleste distributører mere eller mindre blot flyttede papkasser. Med en baggrund som installatør kender jeg værdien af, at man er helt dus med de produkter, man arbejder med og er i stand til at hjælpe sine egne kunder med at få det bedst mulige ud af deres investering,” fortæller salgsdirektør Mads Nørskov om baggrunden for at indføre værditilvækst hos Imago Sonas.

Motivation driver succesen

Den motivation, som Mads Nørskov her beskriver, har man holdt fast i lige siden, og i dag er det samme motivation, som præger alle virksomhedens medarbejdere, og som er baggrunden for at løfte opgaven med at rådgive og tilføre værdi i et marked, der er stærkt præget af konkurrence. Og dermed sikre succesen hos både Imago Sonas og virksomhedens forhandlere.

”Motivation er indbygget i vores DNA og medvirkende til at udfordre status quo konstant. Vi vil gerne skubbe grænsen hele tiden – det er vores udgangspunkt. Efter et års tid blev Morten Jensen ansat til at håndtere det interne salg, men det viste sig hurtigt, at Morten har en solid erfaring og stor viden inden for indkøb, dels som indkøber i JVC gennem en årrække, dels med indkøb hos Dansk Supermarked. Hvis nogen er gode til ”noget”, skal man lade dem arbejde med det, for det man er god til, er der, hvor man er bedst,” forklarer Mads Nørskov.

Samarbejde med B&O skaber nye muligheder

På et tidligt tidspunkt blev B&O en af Imago Sonas’ vigtige partnere; et partnerskab, der skulle vise sig at skabe nye muligheder på tredjepartsprodukter inden for indbygningshøjttalere. Et produkt de færreste lige lægger mærke til, men som alligevel udgør et vigtigt element i enhver AV-installation.

”På videosiden er og har Atlona været vores bærende mærke, som vi har faciliteret for samtlige B&O-forhandlere i hele Europa – samt for forhandlere noget længere væk, hvor B&O ikke selv har samarbejdspartnere omkring tredjepartsprodukter. Desuden har vi introduceret B&O for Origin Acoustics, hvad der førte til en ganske omfattende aftale, hvor Origin Acoustics nu leverer en del af B&O’s indbygningshøjttalere,” fastslår Mads Nørskov.

Drivkraften bag Imago Sonas’ valg af leverandører

Når man som Imago Sonas har en række værdier, som man ikke går på kompromis med, kan det blive vanskeligt at vælge samarbejdspartnere. Men virksomheden har klare retningslinjer, hvad det angår:

”Vores leverandører er drevet af ”noget”, som skiller sig ud på en eller anden måde. Det er meget vigtigt, at produkterne er brugerinspireret, forstået på den måde, at der lyttes til brugerne, og at der lyttes til de tilbagemeldinger, der kommer fra forhandlere og distributører. Producenter med integritet og en tro på at det optimale skabes gennem samarbejde, frem for at produktudviklingen alene styres af teknikere – i det håb at kunderne kan bruge det. Det går ikke; vi ønsker producenter af højkvalitetsprodukter, som står inde for deres produkter, har en god service og support – og så skal produkterne være kundeorienterede,” uddyber Mads Nørskov.

 

Mads Norskov

Hvis nogen er gode til ”noget”, skal man lade dem arbejde med det, for det man er god til, er der, hvor man er bedst,” forklarer Mads Nørskov.

Alt afprøves

Når Imago Sonas leverer en vare, om det så blot er et tilslutningskabel, har den været testet. Enten hos producenten eller hos Imago Sonas selv. Det betyder, at når installatøren har afsluttet installationen og trykker på hovedafbryderen – så tændes udstyret, og det virker som det skal. Intet kan være mere frustrerende end at stå med et større anlæg, der ikke virker, fordi der er en fejl i et simpelt kabel.

”Når man f.eks. laver HDMI-kabler på den kinesiske fabrik, tjekkes typisk 1 kabel ud af en serie på måske 1.000, og hvis det er OK, godkendes hele serien. Men der er altså en risiko for, at et eller flere af de 999 andre kabler ikke virker. Vores leverandør tjekker alle 1.000 kabler. Det er enormt vigtigt for os, at de varer vi leverer, virker ude hos slutkunden. Derfor har vi meget, meget få returvarer på grund af fejl,” påpeger Mads Nørskov.

Nyt skal være nyt

Ud over det kvalitetsmæssige aspekt sørger Mads Nørskov og hans kolleger hos Imago Sonas for løbende at følge med i, hvad der rører sig på markedet – især for at spotte nye producenter med interessante produkter; og gerne inden andre gør det.

”Det var på den måde, vi blev opmærksomme på Mersive og deres produkt Solstice. Jeg mødte dem på en stor branchemesse og kunne straks se, at her var noget nyt og særdeles spændende, selv om det i den helt spæde start var meget diffust. Da de så åbnede deres europæiske kontor, blev vi koblet på som dansk distributør. At Mersive så i virkeligheden allerede var så store i USA, som tilfældet er, kom lidt bag på mig. Men de små bliver jo store på et eller andet tidspunkt, så man skal henvende sig på det helt rigtige tidspunkt,” konstaterer Mads Nørskov. 

Når IT og AV smelter sammen

Med de mange avancerede produkter inden for AV-teknologi står Imago Sonas godt rustet til den igangværende sammensmeltning mellem IT og AV. Om end der er tale om en teknologisk udvikling, der stadigvæk er fremmed for mange. Også her står branchen overfor en udfordring, som både vil kræve uddannelse og nytænkning.

”Fremtiden er klart langt mere trådløs, og hvis man ser på, hvordan vi i Danmark arbejder med teknik, har vi noget af en berøringsangst med hensyn til AV. Vi er langt fremme med eksempelvis sceneteknik og AV-udstyr til afvikling af scenebaserede produktioner. Ser vi på udlejningsbranchen i både Danmark og Norden, er vi meget langt fremme. Ligeledes på museumssiden er man godt med, med AV flot og levende integreret i udstillingerne. Men når det kommer til mødelokaler, ser jeg en berøringsangst. Jeg tror, det har med vanens magt at gøre, og så er det vigtigt, at dem, der har succes, også bruger tid på at instruere og uddanne brugerne. Man skal jo lige vide, hvilke muligheder den nye teknologi har, og hvordan man bruger dem,” slutter Mads Nørskov.

 

Artiklen er fra ProAV Magasinet - December 2019

ProAV Digital

ProAV7 20 forsideNET

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Shure SLX-D
  • Lys til streaming
  • Ung selvstændig
  • Frihedsmuseet
  • Redigering på iPad

Læs alt lige HER

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her