Fredericia Tarzan1

Foto: Søren Malmose og Jens Walther

Af Jens Walther, 17. marts 2019

Hydraulik og kabeltræk i junglen

Fredericia Teater har i de sidste mange år solet sig i successen fra de mange spektakulære musicals, som bliver sat op på teateret. Deres opsætning af Disney’s udgave af Tarzan er ingen undtagelse. Den har fået på alle kontakter både i scenografi og i teknik. 

Tarzan forestillingen er i høj grad flyvende og oppe i højderne. Den meget flotte scenografi er bygget ud i salen på reposer over publikum, og specielt aberne i forestillingen bevæger sig rundt i denne scenografi og svæver akrobatisk i liner og træk hen over publikum. Tarzan og Jane svæver også igennem hele teatersalen, og alle disse svæveture og træk kræver selvfølgelig helt specielt apparatur med høj præcision og stor sikkerhed. Mekanikken ligger dog ikke kun i svæveture og liner. En specialiseret drejescene og et træ, som bliver løftet op gennem scenegulvet, har også en central rolle i den imponerende scenografi. Også de over 400 kvadratmeter LED væg som bruges effektfuldt som stemningsskabende kulisse er en bedrift i sig selv.

Tarzan er den største og dyreste forestilling, som Fredericia Teater har produceret. Den har været en stor succes med langt over 100 visninger og en belægningsprocent på ikke mindre end 97. Forestillingen skal også vises i København og i Aarhus i 2019, og her flytter hele teknikken, scenografien og alle medvirkende med til storbyerne.

 

Fredericia Tarzan2

Scenografi

ProAV Magasinet er i høj grad taget til Fredericia for netop at se og opleve, hvordan moderne sceneteknik med motorer, træk, drejescener og hydraulik fungerer og kan styres. Kun et par firmaer i Danmark har dette som deres speciale, og et af disse er AllStage i Varde. Firmaet er både et almindeligt udlejningsfirma med lyd og lys, men de har også stor viden om motor- og hydraulikstyring. AllStage er gennem tiden blevet specialister til at indbygge disse ting i scenografien i nært samarbejde med teatrene. Firmaet har et stort værksted, hvor specialfremstillede konstruktioner bliver lavet til teaterproduktionerne. På teateret møder vi Allan Bach Nielsen fra AllStage og Søren Hall, som er produktionsansvarlig på Tarzan forestillingen. 

Teateret har investeret i flere MoveCat motorer; en som kan køre med en hastighed på 3 meter i sekundet og to, som kører 1 meter i sekundet. Den hurtige trækker i denne forestilling på langs igennem salen, og Tarzan tager flere gange turen fra bagerst i salen og ned på scenen. De to andre laver træk af skuespillere op og ned over scenen. Hvis et pre-set i afviklingen er sat til at aflevere en skuespiller på et givent sted, så bliver det gjort med meget stor præcision. Motorerne fra MoveCat er så præcise, at vi taler millimeter.

Ikke alle luftture i forestillingen har avanceret mekanik og styring bag sig. Skuespillerne og akrobaterne bruger også almindelig fastgjorte liner til at svinge sig i og bungy liner/elastikker til at gynge op og ned.

 

Se video fra Tarzan

 

Flyve entreprisen

Der er to operatører, som afvikler alle flyvningerne; både de motorstyrede og de mere lavpraktiske. Den ene sidder højt oppe over scenen, på en gangbro, som er bygget specielt til denne forestilling. Han betjener en MoveCat pult, som styrer MoveCat motorerne og andre trækmotorer. Herfra kan han se og overvåge de flyvninger, som foregår ved scenen, mens han har kamera på den flyvning, som foregår fra den bagerste del af teatersalen, henover publikum og som ender på scenen. Den anden operatør styrer ingen pult, men hjælper skuespillerne, når de skal fastgøres i seler og liner. Disse operatører er specialuddannede i netop flyvninger og er hyret ind på teateret fra firmaet Frydensberg Production, som har certificering til at udføre dette arbejde. Ligesom programmering af pre-set på MoveCat pulten er udført i samarbejde med AllStage, som igen har certificering til at programmere alle motortræk. Sikkerhed har øverste prioritet i både programmering og afvikling. Operatøren ved pulten bliver cuet af forestillingslederen; her er ingen DMX eller tidskode automatik, flyvning udføres først, når alt er klart og sikkert. Derefter afvikles et pre-set på MoveCat pulten, som udfører de forskellige flyvninger med stor præcision.

Tarzan er den forestilling på Fredericia Teater, hvor der er flest flyvninger. Men alligevel er der kun tre MoveCat motorer i gang, mens der var seks i gang på den forrige forestilling, ”Prinsen af Ægypten”. Søren Hall fortæller om årsagen til dette: ”Der er mange flyvninger i denne forestilling, men en del af dem er mere lavpraktiske, f.eks. svingture i faste liner eller i form af en kontravægt; i dette tilfælde en person, som kravler op og ned bag scenen og trækker skuespilleren. Da vi opbyggede denne forestilling, var vi udfordret på tiden. Og en motor med al programmeringsarbejde tager længere tid under forberedelserne, og sikkerhedsniveauet er højere, fordi det er en maskine og ikke en person, som trækker skuespilleren. Når vi nu arbejder med personer som kontravægt, så er det til gengæld dyrere under afvikling, fordi den menneskelige kontravægt skal være tilstede under hver forestilling. Hvis vi havde haft bedre tid under forberedelsen, havde vi valgt meget mere MoveCat opereret flyvninger, end det er tilfældet her.”

 

Fredericia Tarzan4

Den centrale rolle

På forestillingslederens plads bag scenen er der en del skærme, som viser scenen fra forskellige kamerapositioner. Det er bl.a. for at holde øje med, om skuespillerne er spændt fast og klar til flyvningerne. Han har også nødstop-knapper til at bryde ind ved uheld. Forestillingslederen laver alle cues til afviklere, i særlig grad til træk, flyvninger og drejescene. Cues bliver også givet til lyd- og lystekniker. 

Netop drejescene og træet, som kommer op af scenegulvet er et par af de større og specielle konstruktionsopgaver, som har ligget på AllStage’s skuldre. Drejescenen er lavet som en ca. 1 meter bred ring, hvorpå der er monteret trapper og afsatser, som har en vigtig funktion i scenografien. Allan Bach Nielsen fortæller, at fordi teateret i forvejen bruger MA lyspulte til lyset i teateret, så har AllStage valgt at operere drejescene og hydraulik til træet fra en MA pult. Pulten er placeret lige bag bagtæppet, så afvikleren kan se drejescenen og træet. Ligesom det gælder for alle flyvningerne, er her også en masse sikkerhedshensyn at tage, fordi en fod eller en arm kan blive klemt af drejescene og træ.

Den øverste del af træet udgør en del af scenens gulv, og når træet skubbes ca. tre meter op af et stort hydraulikstempel, bliver scenegulvet i stedet en platform på træets top. Den øverste del af træet med platform kan også dreje rundt omkring sig selv, og det udnyttes selvfølgelig også i forestillingen. Træet optager en del plads under scenen, og den kører ned i det rum, hvor musikerne til forestillingen normalt sidder. De er derfor flyttet en etage dybere ned. For at lave dette scenografiske trick er der både blevet skåret igennem scenegulvet, men der er også skåret igennem niveauet under, som er et betongulv. Begge dele bliver lukket igen, når forestillingen bliver taget af plakaten.

 

Fredericia Tarzan3

Det visuelt spektakulære

Tarzan forestillingen på Fredericia Teater er spektakulær og vovet i sin scenografi og udnyttelse af teknologi. Publikum strømmer til, de vil visuelt overraskes, og det lykkes her i rigt mål. Og til at skabe dette kræves teknik, der kan flytte skuespillere, objekter og hele scenografier med både stor hastighed, sikkerhed og præcision. 

Teknologi som MoveCat motorer og styring er yderst interessant for teatre, der vil overraske deres publikum, og her kommer AllStag’se ekspertise ind. MoveCat bliver i Skandinavien distribueret af Matrix Sales, og Urs Friis Alstrup udtaler om AllStage og MoveCat: ”Vi har især inden for de sidste par år oplevet forøget interesse og salg af Movecat’s produkter, både fra teatre, spillesteder og rental. Hele mantraet i MoveCat, lige fra det simple op til det meget komplekse, det er ”safety first”. AllStage er for Matrix Sales en solution partner omkring MoveCat; de har gennemgået træning, undervisning, certificering til programmering osv. Det er en længere proces, som Allan og hans folk har været igennem. Og de er højest på ranglisten mht. kunnen og viden omkring produkterne.”

Søren Hall fra Fredericia Teater konkluderer tendensen:

”Det, vi har gjort med MoveCat her på Fredericia Teater, er bare en spæd start. Vi kommer til at bruge det meget mere, fordi vi også gerne i fremtiden vil bruge MoveCat til f.eks. drejescene og lignende Den store fordel ved MoveCat er fleksibilitet og kreativitet. Du kan tage deres styresystem og pulte til afvikling og koble foran andet hardware og andre trækmotorer. Det er derfor, MoveCat er så smart - du er ikke bundet til at bruge produkter fra en enkelt producent, men kan vælge stort set frit.”

 

Artiklen er fra ProAV Magasinet - Marts 2019

ProAV Digital

ProAV7 20 forsideNET

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Shure SLX-D
  • Lys til streaming
  • Ung selvstændig
  • Frihedsmuseet
  • Redigering på iPad

Læs alt lige HER

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her