Gruppefoto MSDK

Af Carsten Legaard, 4. september 2017

Nyt dansk digitalt væksteventyr

Et samlet udspil fra brancherne film, tv, spil og animation fik lige før sommerferien en positiv modtagelse i regeringen. Nu skal branchen i arbejdstøjet. 

Kort før sommerferien mødtes omkring 70 aktører fra de kreative brancher i Danmark hos Nordisk Film i Valby. Datoen var 20. juni, og den kan du lige så godt skrive dig bag øret, for den kommer til at markere et gearskifte i branchen og forhåbentlig også i dansk erhvervs- og vækstpolitik.

På mødet i Valby etablerede aktører fra film-, tv-, spil- og animationsbranchen en ny erhvervsklynge for den digitale visuelle industri i Danmark.

Vi har i forvejen veletablerede klynger som Filmby Aarhus, FilmFyn og Copenhagen Film Fund, og vi har brancheforeninger for de forskellige specialer, men det er skelsættende nyt, at man nu mødes på nationalt plan på tværs af specialerne og betragter de kreative brancher som én samlet erhvervsklynge.

I Valby rettede mødedeltagerne de sidste formuleringer i et oplæg om industriens potentialer og de internationale konkurrencevilkår. Et oplæg, som de et par dage senere kunne aflevere til erhvervsminister Brian Mikkelsen og kulturminister Mette Bock.

2500 nye jobs

Baggrunden for initiativet er branchens forventning om, at den digitale visuelle industri i Danmark med sine 3.300 ansatte og en årlig omsætning på godt fem milliarder kroner har potentiale til at skabe 2500 nye jobs og løfte omsætningen med 3,8 milliarder inden 2021. Med andre ord: I løbet af tre år!

Budskabet til politikerne er, at dette kun kan ske, hvis det offentlige træder til med erhvervsstøtte i en begrænset periode, og der etableres en økonomisk incitamentsordning, som kan tiltrække internationale virksomheder og projekter, som ønsker at benytte danske kompetencer og ressourcer i Danmark.

Regeringen er positiv

En af initiativtagerne er Thomas Gammeltoft fra Copenhagen Film Fund. Han fortæller, at erhvervsministerens reaktion var meget positiv.

”Brian Mikkelsen byder vores initiativ velkommen og har bedt os om at nedsætte nogle hurtigt arbejdende udvalg, så vi kan komme fra visioner og mål til helt konkrete forslag.”

Det lyder forpligtende?

”Det forpligter i den grad, og vi i den digitale visuelle industri må tage denne opgave på os, og resten af branchen må meget gerne bakke op.”

”Det, at vi her har samlet hele den digitale visuelle industri på tværs af brancher, er skelsættende. Det, at vi går til markedet og mulighederne med en erhvervsstrategi snarere end en kulturstrategi, er også et nybrud, og det forstår erhvervsministeren. Han erklærer sig parat til at gentænke ministeriets rolle og strategier i det lys.”

Filmstøtte kan ikke stå alene

Morten Thorning, centerleder i The Animation Workshop, Viborg, er en anden af initiativtagerne. Han siger: 

”En stor tak til erhvervsministeriet for, at de har lukket dørene op for branchen. Fedt!”

”Til forskel fra en række andre lande har vi filmstøtten, men jeg tror, at vi er kommet omtrent så langt, som vi kan med den, hvis vi ikke også støtter de andre grene i branchen. De lande, som vi konkurrerer med, har overhalet os indenom med en anden slags cash incentives, som ikke kun sigter på spillefilm, men på at gøre hele den digitale visuelle industri vækstparat og eksportstærk.” 

”Nu har vi for første gang samlet de kreative brancher på tværs af sektorerne TV, spillefilm, animation og spil. Vi er endnu ikke en industri, men vi har potentialet til at blive det.”

”Vi skal ikke gå og vente på, at de store spillefilmsproducenter får øje på lille Danmark som location. Vi skal blive bedre til at byde ind som service-leverandør med de kompetencer, vi har opbygget: Manuskriptforfattere i verdensklasse, VFX i verdensklasse, og special effects, hvor for eksempel danske Ghost er ved at skabe en god forretning. Og så skal vi interessere os mere for at vinde markedsandele. Når jeg står foran en biograf og kan vælge mellem to film, så vælger jeg hellere den episk storladne fortælling end en lavbudgetfilm indspillet i et køkken. Vi må altså spørge os selv: Hvad er det for et marked, vi gerne vil ramme, og hvad er det så for en fortælling, vi skal komme med?”

Klynge-samarbejde er vejen frem

Direktør Carsten Holst, Filmby Aarhus, har helt naturligt været en del af kredsen, som har løbet det nye branchesamarbejde i gang. Hans ”egen” jyske erhvervsklynge har i snart 15 år bevidst dyrket erhvervsklynge-principper, hvor networking og arbejdsdeling på tværs af virksomheder, specialer og offentligt-privat samarbejde styrker alles konkurrencedygtighed. Carsten Holst siger: ”Digitaliseringen og de nye visuelle værktøjer som AR og VR indhenter ikke kun os i de kreative brancher. De repræsenterer nye og ubrugte muligheder for både en oplevelsesindustri med museer og turisterhverv, en sundhedsindustri og en tung industri, der mere og mere får brug for de digitale kompetencer. Lige nu ser vi kun toppen af isbjerget. Der ligger rigtig meget mere udvikling i AR og VR. Nogle prognoser siger 108 milliarder dollars om året i 2020, og andre siger 122 milliarder dollars om året i 2021 globalt set.”

”I Filmby Aarhus sætter vi Filmbyens virksomheders kompetencer i spil i forhold til Vestdanmarks museer, hospitalsvæsenet, fiskeindustrien og så videre. Der er næsten ingen grænser for, hvor vi gerne vil samarbejde, fordi vi mener, at den digitale visuelle industri gør en forskel.”

”Om få år vil vi se, hvor stor en forskel den digitale visuelle industri kan gøre i at løfte samfundet, både som vækstmotor i at skabe flere arbejdspladser og nye typer af arbejdspladser, og rent kvalitativt ved at skabe en kommunikation med borgerne, som vi ikke ser i dag, men som er nødvendig.”

Potentiale skal udnyttes nu

På samme måde vil Media Society Denmark samle alle aktører på tværs af film, tv, spil og animation og gå forrest i at drive nye vækstmuligheder for danske producenter i denne brydningstid, hvor medier konvergerer og nye platforme og markedsmuligheder opstår.

”Danske produktioner og talenter har fejret utallige succeser verden over. Nu er vi klar til at tage det næste skridt og skabe en reel industri. Danmark har fundamentet til at indtage en plads i det globale marked for digitalt visuelt indhold. Vi har både talentet og kompetencerne til at sætte vores fingeraftryk på den dagsorden,” siger Thomas Gammeltoft, direktør i Copenhagen Film Fund.

Media Society Denmark-klyngen er udsprunget af et ønske om for alvor at udbygge og udnytte potentialet med en fokuseret national erhvervsstrategi. Klyngen vil åbne op for nye forretningsmodeller og samarbejder langt ind i andre industrier, med henblik på at sikre den danske indholdsproducerende branche en topplacering på det internationale marked.

To dage efter det politiske summit var klyngen indkaldt til et opsamlende møde med både erhvervsminister Brian Mikkelsen og kulturminister Mette Bock, hvor den politiske interesse for erhvervsstrategien blev konkretiseret. Nu nedsættes der en arbejdsgruppe, som skal samle op på resultaterne fra det politiske summit og videreudvikle klyngens indsatsområder. Gryderne koger. Vi sørger for løbende at orientere om det videre forløb.

 

Artiklen er fra Monitor Pro - September 2017

ProAV Digital

Forside 920 web

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Kvinderne bag biites
  • Canon C70
  • Holmegaard Værk
  • Karosserifabrikken
  • Virtuelt studie

Læs alt lige HER

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her