3. december 2015

Gave til Aarhus

Borgerne i Aarhus har fået et helt nyt, fantastisk hus på havnen, Dokk1 - Grundfunktionen i huset er Bibliotek og Borgerservice, men som der kan læses her, så rummer huset mange funktioner. Alle som en er de tænkt som gode tilbud til de mange borgere, der bor i Aarhus.

Dokk1 gør væsen af sig, når man kommer gående fra Europa Plads. I stueetagen er der parkering og lignende funktioner, så selve husets funktion er på ”første sal”, op af de brede udendørs trapper. Omkring huset er der et stort, omkransende udendørs areal, hvor man kan sidde og nyde den fantastiske
udsigt ud over havnen og vandet. Desuden er udendørsarealerne udnyttet til nogle ret fantasifulde legepladser til børn og barnlige sjæle; en ting, som går igen i det store, åbne indendørs areal, hvor der også er mange arealer med leg for børnene. Der er derfor i høj grad gjort op med tanken om det gamle bibliotek, hvor man skulle være musestille. De gamle, støvede bogreoler er erstattet af en langt større og bredere funktionalitet, og selvfølgelig er der bøger på biblioteket, men også så meget andet. Så selve biblioteksfunktionen er så absolut nytænkt og revideret.

I bygningen er der også flere forskellige faciliteter, såsom en række møde-lokaler, som eksempelvis menigmand og studerende kan låne gratis, og hvor der er udvidede AV faciliteter. Her er skærme, lydanlæg og i de større rum projektorer, som kan bruges til små og store grupper. Firmaer kan også booke rummene, men i de tilfælde er det til en leje, som er reflekteret af de priser, der er i markedet; således at der ikke sker en skævvridning i forhold til udlejningsbranchen.

Dokk1 indeholder to sale, Store og Lille Sal, hvor der kan være koncerter, foredrag, teater og andre arrangementer. Jannik Mulvad, der er teknisk ansvarlig i Dokk1, fortæller, at de to sale ikke skal konkurrere med de andre kulturelle huse i Aarhus, såsom Musikhuset. Så selv om Store Sal i titel lyder stor, så er det ikke tilfældet.

Store Sal

Der kan sidde omkring 250 publikummer i salen, og scenen bliver bygget til lejligheden, eller også foregår tingene på gulvet. Salen er rektangulær, og hele vejen rundt er der hulplader på væggene. Hullerne giver et dekorativt præg på trævæggene, men det er først ved nærmere inspektion, at man ser, at disse huller danner mønstre, som forestiller bøger og titler. Og hullerne har en lydteknisk funktion, både som akustik dæmpning, men også til akustik forlængelse af efterklangen.

Lydanlægget i store sal er delt op, så der faktisk er fire forskellige anlæg. Et konventionelt PA-anlæg, et surround-anlæg, et præsentationsanlæg og et efterklangsanlæg. Leverancen af dette og det øvrige AV-udstyr i de to sale er foretaget af AV-virksomheden Solutors A/S, som omkring lydudstyret har konsulteret LydRommet og konfigureret dette i samarbejde med dem. Man kan tænke, at netop fire komplette anlæg i en sal som denne er ”overkill”, men der er selvfølgelig en forklaring.

Installationschef Claus Skou Nielsen fra Solutors A/S forklarer: ”Det har været et ønske fra biblioteket at kunne lave forskellige scenarier her i Store Sal. Lige fra klassiske koncerter, over jazzkoncerter til almindelige præsentationer, borgermøder, foredrag osv. Så meget tidligt i designfasen har man specificeret, at man ønskede at kunne ændre akustikken og efterklangen i Store Sal. Bygherre har også haft det ønske omkring rummet, at det skulle have en multianvendelse og være velfungerende både til koncerter, til præsentation og til surround lyd. Solutors har være projekt-ejer på opgaven og sørget for design og installation, men vi har søgt hjælp hos LydRommet specielt omkring efterklangsanlægget og programmering af Soundweb enheden, som sidder som central styring af de fire samtidige anlæg.”

Jannik Mulvad tilføjer: ”Der kan ikke sidde et symfoniorkester i salen, så vi skal lave koncerter med mindre ensembler. Vi skal ikke være en konkurrent, men et alternativ til de andre musiske scener i byen. Jeg forestiller mig, at hovedparten af arrangementerne her i både Store og Lille Sal vil være tale og præsentations brug, hvor der er et antal mikrofoner i gang, og hvor der kører noget på billedsiden, leveret af projektorerne. Vi har rigtig meget udstyr, også kompliceret udstyr som digitale lydmixere og lyspulte, men det vil ikke være os, som kommer til at betjene det. Når dette skal bruges til arrangementer, stiller arrangøren med de tekniske folk, som behøves. Vi kan betjene udstyret til daglig behov og sætte folk i gang, men vi skal ikke afvikle. Det har været essentielt for os, at udstyret skulle være simpelt at betjene, og derfor er der også opbygget et antal let betjente paneler med presets, som dækker de
almindelige, daglige behov.”

Justerbar akustik

Efterklangs delen af lydanlægget kontrolleres af en central enhed fra Stagetek, Vivace, som modtager informationer fra rummets seks loftmikrofoner over scenen. Lyden modtages og tilsættes rumklang af enheden. Derefter sendes lydinformationerne fra Vivace via Dante protokollen ud i en BSS Soundweb, som sidder som matrix og distributør for hele systemet. Via netværk fødes lyden til individuelle DSiN forstærkere fra Crown, som sender informationerne videre ud i de i alt 36 højttalere fra JBL. Disse højttalere, som er modellerne Control 25 og Control 28, er placeret bag de dekorative træpanelerne, så man ser ikke de højttalere, som leverer lyd til efterklangsanlægget. Systemet er også i mild grad forstærkende, men dets væsentlige funktion er at skabe en variabel akustik, som genereres af Stagetek Vivace enheden. Store Sal har en naturlig efterklang på omkring 0,9 sek., men der er lavet tre preset med henholdsvis 1,6, 1,8 og 2,3 sekunders efterklang.

Karsten Ørkild fra LydRommet forklarer omkring Vivace systemet: ”Vi har ledt længe efter et system, som kunne denne funktionalitet, og blev ret imponeret over, hvad dette system fra Stagetek kan formå. Dette er den første installation af Vivace i Danmark, og vi har fået importen af den del af Stagetek’s store produkt-
sortiment. Det var specificeret fra bygherres side, at man ønskede tre presets med forskellig efterklang, og derfor er rummet også bygget ud fra, at man ønskede at implementere dette anlæg. De forskellige preset er lavet i samarbejde med en ekspert fra Stagetek, som har været hovedansvarlig for klang og integration. Der er blevet programmeret på disse presets over flere aftener, fordi det var det eneste tidspunkt, hvor der var ro og fred til at lytte i Dokk1. Det var jo midt i byggefasen, så det var svært at finde et tidspunkt, hvor der ikke var larm.”

To i en

Store Sal kan deles i to, så derfor har der også været hensyn at tage omkring dette i forhold til teknikken. Derfor består PA-anlægget også af et hoved PA med et lille line array, VRX928 fra JBL, på 2x4 højttalere plus subwoofer ved scenen, men også en delay stack, som sidder der, hvor salen kan deles. Det samme gør sig gældende for surround-anlægget, som ved projektor lærredet i begge halvdele består af L-C-R højttalere fra JBL. BSS Soundweb matrix sørger for at bruge efterklangsanlægget som baghøjttalere i surround anlægget, så her sker en kombination af de to anlæg. På samme måde bliver lofthøjttalere både brugt til at lave en jævn fordeling af tale under præsentation og som en del af lyden, når efterklangsanlægget er i gang.

Jannik fra Dokk1 fortæller om brugen af hele AV-installationen, som styres enten på paneler fra Crestron, to i Store Sal og en i Lille Sal, eller fra en mobil enhed.

”Der er tre hovedvalg på skærmen, en præsentations, en efterklang og en live tilstand. Og når en af dem er valgt, kan der være yderlige valg inde under hver undermenu, eksempelvis i efterklangs tilstanden, hvor der kan vælges mellem de tre preset. Panelerne er opbygget således, at med en kort introduktion kan alle medarbejdere her i Dokk1 betjene systemet hensigtsmæssigt. Lyset bliver selvfølgelig også styret fra panelerne, igen i forskellige preset, alt efter hvad der skal ske i salen. Det samme gør sig gældende for lærred og projektorer.”

Lyset i begge sale er leveret af Bico A/S. Den generelle belysning er lagt med ind i de presets, der findes på Crestron panelerne. Dette er lavet i samarbejde med Solutors A/S, og styret af ETC Paradigm lys kontrol. Her tager lyssætningen hensyn til, om salen er delt eller den bruges til præsentation med projektorer. Bico A/S har også leveret det lys, som hænger i begge sale som et decideret showlys. Her er der både af farve- og energimæssige hensyn brugt LED-lys. Her er der et stort antal af ETC Source Four Lustr 2, som er en LED lampe med 7 farver, som giver et større og mere naturligt farvespektrum end en halogenpære. Salene har også et antal ETC Colorsource PAR, som bruges til lysindfarvning af scene og vægge. De mange showlamper styres af ETC Element lyspulte, som ligesom de digitale lydpulte fra Soundcraft sættes op, når der er koncert, teater eller lignende i salene. Betjeningsmæssigt er Lille Sal, hvor der kan sidde omkring 100 mennesker, en kopi af Store Sal, her er blot et mindre PA- og surround-anlæg, men ikke noget efterklangsanlæg. Lidt specielt sidder der i Lille Sal tre HD laserprojektorer fra Sony i et T, så der kan skydes billede op på tre lærreder samtidig. Lille Sal har fokus på at blive brugt både til præsentation og foredrag, men også som en teatersal, især for børn.

Rampen

Store og Lille Sal er selvfølgelig vigtige for Dokk1, men arealmæssigt udgør de kun en meget lille del af det store hus. Biblioteksareal og borgerservice er kun adskilt af lave skillevægge, så det er forsøgt at lave hele indendørsarealet så åbent som muligt og med vinduer hele vejen rundt, så man har kig til havnen og til byen.

Hovedparten af resten af AV-installationen i huset er foretaget af AV CENTER i Aarhus, og sammen med Jannik Mulvad fra Dokk1 og Henrik Mikkelsen fra AV CENTER besøger vi centrale steder i bygningen. Rundt omkring i bygningen er der brugt mange skærme med forskelligt formål. Nogle er informationsskærme, og andre har et dekorativ formål. Henrik viser opstillinger med 2, 6 og 9 skærme, som er placeret centrale steder i bygningen. Her er der brugt LG skærme med en meget tynd ramme, som har en PC indbygget, hvor der via netværk kan lægges indhold op.

På facaderne mod syd og nord ligger der en række mødelokaler. De er lavet med store glaspartier ind mod biblioteksarealet, så lys trænger igennem fra det ydre vinduesarealer. Mødelokalerne har variabel størrelse og et par af dem kan deles i to, men generelt er der en skærm, en projektor og et lille lydanlæg med et par trådløse mikrofoner i hver af dem. Her er der valgt de samme trådløse mikrofonanlæg fra AKG som i Lille og Store Sal for netop at have en betjeningsmæssig ensartethed.

Installationsmæssigt har den største opgave for AV CENTER været Rampen, som ligger i husets nordlige ende. Her skyder en stor, ca. 20m bred og 100 m lang rampe op, og i en let stigning med flere plateauer forbinder den stuen og første sal i bygningen. Her kan en stor flok mennesker sidde samtidig, og man forestiller sig, at Rampen kan bruges til store borgermøder, til valgaftener og lignende, hvor publikum sidder på trinnene af Rampen ligesom på et amfiteater. Men Rampen står ikke tom i dagligdagen, her er plateauer med afslappende sofaer, med foredragsfaciliteter i mindre målestok, små udstillinger og med spil og leg. Rampen er udstyret med Dokk1’s største lærred på over 5 m, og en lysstærk projektor fra Panasonic sørger for et billede, der kan ses helt oppe fra bageste plateau på Rampen. Undervejs i installationen er det selvfølgelig blevet testet, hvilken størrelse af tekstfont, der kan ses på bageste række. Seks højttalere fra Yamaha sidder i et delaysystem og fordeler lyden ud over hele Rampen. Her kan tilsluttes almindelig stereolyd og op til 4 trådløse mikrofoner.

Henrik Mikkelsen fortæller: ”Al styring af alle faciliteter, både her på Rampen, alle mødelokalerne og alle skærmene i hele bygningen, er styret over netværk. Her sidder små betjeningspaneler fra CUE på de steder, hvor der skal styres; men alt kan også styres fra en central enhed. På samme måde er der en central
overvågning omkring, at alt er velfungerende. Hvis der opstår en fejl et sted, så meddeler systemet arten af fejl, og hvor fejlen er opstået, så den hurtigt kan rettes.”

Jannik Mulvad tilføjer: ”Dokk1 har nu været i gang et par måneder, og alt teknik er meget velfungerende og lever op til de forventninger, vi har haft. Det er ikke teknikken, der fejler; hvis der er noget, der fejler, så er det vores netværk. Alt kører over netværk, og hvis der er nedbrud på det, så kører det bare ikke. Så det er vi selvfølgelig afhængig af.”

Flittigt brug

Monitor Pro besøgte Dokk1 en hverdagsformiddag, og der var godt med besøgende, både i biblioteket, i mødelokalerne og i Borgerservice. Så byens borgere har taget vel imod det nye hus, og hurtigt fundet ud af, at her er et velfungerende og fantastisk hus, som tilmed ligger smukt på Aarhus havn. Dokk1 kan, med sin beliggenhed, sin indretning og sin imødekommende funktionalitet, ikke undgå at blive en succes og en inspiration for andre større byer i Danmark.

Af: Jens Walther

ProAV Digital

Forside 4 21 teaser

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Innovation House
  • Pascal Audio
  • Streaming
  • Trådløs 4K
  • Naturkraft
  • Demo/brugt udstyr

Læs alt lige HER 

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her