2V4A0799

Af Carsten Legaard, 10. oktober 2016

Folkestyret opgraderes til HD

Igennem det seneste år er der skiftet ud i tv-stationen FOLKETINGETs kameraer og hardware svarende til beholdningen på en velvoksen TV2 region. Også arkivsystem og grafik er omfattet af opgraderingsøvelsen, der i et udbud blev vundet af Studios. 

Statsministerens spørgetid er - uanset regeringens farve - noget af det, flest danskere kigger med på, når der sendes TV fra Christiansborg. Og flertallet af dem, som kigger med, ser det samme. De ser ikke blot den samme statsminister besvare de samme spørgsmål. De ser også statsministerens skiftende mimik fra de samme skiftende vinkler. De ser de samme fokuseringer på reaktioner nede i folketingssalen. 

Hvorfor nu det? Det gør de, fordi transmissionen på i hvert fald to af de landsdækkende kanaler kommer fra Folketingets egen TV-kanal, FOLKETINGET. 

Spørgetiden er toppen af kransekagen, men under toppen finder man lag på lag af TV-produktioner, som i professionel kvalitet er med til at sikre befolkningen direkte indsigt i en del af processerne i nationens politiske værksted; nemlig møderne i folketingssalen og de åbne samråd i udvalgsværelserne.

Nu i HD

Fremover kan befolkningen få denne indsigt i HD. FOLKETINGET gik i luften i 2009 i forbindelse med lukningen af det analoge sendenet, og sidste år besluttede Folketinget i forbindelse med en ny fire-årig udbudsrunde, at tingets egen TV-kanal skulle opgraderes til HD. Udbuddet blev vundet af Studios, der har vundet sådanne udbud før - Studios har siden 2009 stået for den tekniske afvikling af FOLKETINGET.

Michael Sjørslev, Studios, fortæller: ”Vi har opgraderet den del af driften, som ikke allerede var i HD. Det handler i høj grad om billedsiden. Det har været en stor mundfuld - seks mødelokaler med flere kameraer i hver plus ni kameraer i salen. På kamerasiden er FOLKETINGET omtrent lige så stort som en velvoksen TV2-region.”

Videomøder

Ud over at sikre befolkningen indsigt med de åbne parlamentariske debatter sikrer folketingets egen TV-kanal, at folketingets medlemmer af eksempelvis Udenrigspolitisk nævn kan mødes i online videomøder med politikere fra andre lande eller fra internationale organisationer. Åbne eller lukkede efter behov. På samme måde kan folkelige deputationer, som af den ene eller anden grund har svært ved at troppe personligt op på Christiansborg, få tildelt online mødetid. På den måde spiller TV-kanalen en meget konkret rolle for den demokratiske dialog i samfundet.

Hans Henrik Jensen, TV teknisk koordinator, Folketingets kommunikationsafdeling, fortæller:

”Vi kan sende tolkelyd ud i nogle lokaler, så vi kan livetolke. Vi skal nogle gang bruge den tolkede lyd på TV, andre gange på videokonference, og andre gange på Skype. Nogle gang har vi en mødedeltager på Skype fra udlandet, vedkommendes tale sendes til en tolk, som livetolker til de danske deltagere i mødet – og vice versa.”

Folketingssalen

Folketingssalen dækkes af ni kameraer[HHJ1] , et stort Sony P1 med Fujinon optik og otte[CL2]  mindre robotkameraer. På væggen bag folketingets talerstol hænger to Pioneer 109 tommer skærme.

I Folketinget er et ord et ord, og det er derfor vigtigt at have dokumentation for hvert et ord, der udtales både fra folketingets talerstol og fra hver af de 179 pladser i Tinget. Hver plads består af en lille bordsektion afgrænset fra naboen med en lille skillevæg i bordpladen og et lille DIS-anlæg, bestående af en skærm med infotekst, en knap til at ønske ordet med og en mikrofon til at tale i.

Folketinget bruger DIS mikrofon og mødestyringssystem fra Shure i Folketingssalen og i mødelokalerne. I Folketingssalen er der stor sikkerhed, når det gælder at dokumentere, hvad der bliver sagt. Fra hver mikrofon bliver lyden sendt via to uafhængige MADI routere samt 2 analoge linjer til flere forskellige lydoptagesystemer fra Arbor.

”Vi har kun meget få gange haft behov for at gå ind og hente lyd fra backup-optagesystemerne,” fortæller Hans Henrik Jensen.

”Da lyden skal optages ifølge forretningsordenen for Folketingssalen, har vi redundans på redundans på redundans…”

Udvalgsværelser

Oprindelig sendte FOLKETINGET kun fra folketingssalen. Nu sendes der også fra udvalgsværelser. Ikke selve møderne, som er lukkede for offentligheden, men de åbne samråd. Samtidig er tendensen, at der bliver flere af disse samråd.

Hans Henrik Jensen understreger, at FOLKETINGET er en transmissionskanal.

”Folketingets Præsidium har lagt vægt på, at vi ikke skal konkurrere med de landsdækkende public service TV-kanaler. Vi sender direkte fra møder, men kommenterer ikke og laver ikke redaktionelt arbejde. Vi er en transmissionskanal, som dokumenterer, hvad der foregår i Folketinget.”

I udvalgsværelserne tænder MF’erne selv mikrofonen. Modsat Folketingssalen, hvor det er en lydtekniker, der tænder og slukker mikrofonerne. I udvalgsværelserne bliver der i hver mikrofon indsat et chipkort med medlemmets data. Disse data sendes til TV-stationens database. Data bliver blandt andet brugt til at sætte navn og parti som sub-titler på TV. Tidstemplet fra tænd/sluk bliver brugt til talerlister på Folketingets Video on-demand system.

Michael Sjørslev: ”Det har været en særlig opgave at arbejde i en fredet bygning og at skulle tilpasse den tekniske installation til lokalets arkitektur. For eksempel i forhold til at skjule kabelveje og at indfarve beslag og kabelføringer i nøjagtig samme farvetone som vægfladerne.”

Hans Henrik Jensen: ”Vi har et velforsynet lager med ekstra kameraer, mikrofoner og reservedele. Alt kan skiftes ind med kort varsel.”

Serverkraft og redundans

I Folketingets [CL2] to serverrum er redundans i fokus. Således er der for alle essentielle systemer to enheder, således at skulle den ene svigte, så tager den anden over.

Hans Henrik Jensen: ”De seks encodere, der streames med til Folketingets hjemmeside, har Folketinget selv bygget. Videokortet er et HD Digital Rapids fra Imagine. Serverne er pakket med masser af RAM, SSD harddiske og kraftige Intel Xeon CPU’er. Ligesom de tidligere encodere streames og optages der i H.264, mpeg4. Folketinget er i gang med at udfase den gamle Flash server installation til fordel for en ny løsning, der understøtter de gængse enheder – pc, tablets og smartphones.”

Michael Sjørslev: ”Der laves to optagelser af alt. Den ene foregår i loop, så du altid kan gå ind og hente back-up på loopet. Der er ét playout anlæg til TV og ét til storskærmene i salen. I forhold til andre TV set-ups er der rigtig meget redundans.”

Hans Henrik Jensen: ”Vi har selv investeret i Encodere til det digitale sendenet, hvor der sendes i samme format (720i) som DR & TV2. Til kabel leverandørerne sender vi i 1080i.”

”Vores tekst-tv er dataintegreret med TV-stationens og Folketingets database, så al data er så korrekt som mulig. Også for at sikre, at data kun indtastes én gang.”

Hæve-sænke-redigeringsborde

FOLKETINGET råder over fem produktionsrum. Tre af rummene kan producere Folketingssalen. [HHJ3] De har alle en teknisk grundbase, som er identisk. Lyden kræver noget ekstra.

Michael Sjørslev: ”Vi har brugt en del energi på at skalere rent driftsmæssigt. Ved samråd sidder her en person og styrer det hele. Det kan kun lade sig gøre, fordi alt er så automatiseret.”

Så er der også situationer, hvor man gerne vil have 3-4 mand på. Det er produktionskontrollen indrettet til. Redigeringsbordet er lavet, så en medarbejder kan overskue det hele, men set-uppet passer også i situationer, hvor der sidder 3 eller 4 produktionsfolk ved bordet. Bordet er desuden bygget som hæve-sænke-bord af hensyn til de mange timer, medarbejderne er på.

Der er ingen computere i produktionslokalerne, de står alle i serverrum. Der er kun tastaturer. Adskillige kilometer fiberkabel forbinder produktionsenheder og mødelokaler med computerkraften i serverrummet[HHJ4] .

Michael Sjørslev: ”Det gamle arkivsystem var i SD og [MICSJO5] skulle udskiftes. Det var også en del af udbuddet. Grafikken er nu også lagt ind i HD.”

Team-i-team

FOLKETINGETs egne ansatte, tre mand, arbejder i det daglige sammen med folkene fra Studios: En daglig leder, en række producere og teknikere. Et sammentømret team på i alt 15 personer.

I 2009 producerede man 2000 timer om året, nu er produktionen oppe på 3200 timer på et år.

Hans Henrik Jensen: ”Produktionsfolkene er også vores team. Vi har et supergodt samarbejde med dem. Igennem 8 års samarbejde kan vi roligt sige, at Studios TV-erfaring er kommet os til gode.”

FOLKETINGET kan sammen med Studios bemande 5 produktionsenheder plus en continuity-enhed. For det meste er kun en enkelt produktionsenhed i drift, og på lange stræk er den endda bemandet med blot en eller to medarbejdere.

Man kan godt udefra overse, at en så stor TV-funktion er drevet af så få mennesker.

Hans Henrik Jensen: ”Jeg er stolt af det billede, vi sender ud i dag. Kvaliteten i vores produktion er ret høj. Vi er på højde med de landsdækkende TV-kanaler.”

Under stadig udvikling

FOLKETINGET arbejder konstant på at gøre tingene bedre, så parlamentet kan servicere borgere og presse bedst muligt. Folketingets hjemmeside er i gang med at blive opgraderet til responsiv design. Endvidere er Folketingets Video on-demand system ved at blive omlagt, så det kan tilgås fra alle slags enheder (PC, mobil, tablet). [HHJ6] [HHJ6] Folketinget er i gang med forsøg på live tekstning via tale til tekst system. Dette forsøg testes bl.a. via TV-stationens tekst-tv. Ønsket er at have tekstning på web-stream i fremtiden. Derfor har de nye selvbyggede web-stream HD encodere bl.a. mulighed for tekstning.

TV-stationerne på Grønland og Færøerne vil fremover få lettere tilgang til arkivmateriale via det nye arkivsystem, der er ved at blive installeret.

ProAV Digital

Forside 4 21 teaser

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Innovation House
  • Pascal Audio
  • Streaming
  • Trådløs 4K
  • Naturkraft
  • Demo/brugt udstyr

Læs alt lige HER 

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her