Kreativ ART

5. april 2015

Filmby Århus

Filmby Aarhus har nu eksisteret i mere end 12 år, og projektet har vokset sig større end nogen dengang kunne forestille sig. I dag er der 12000 kvadratmeter og 82 virksomheder tilknyttet, og man har stadig ”vokseværk”. Samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og filmindustrien har vist sig at være særdeles frugtbart. Kodeordene er et højt kunstnerisk niveau, visioner og villighed til at tage chancer.

Et samarbejde mellem filmindustrien, Aarhus kommune samt Midt- og Nordjyllands kommuner har været særdeles frugtbart, siden man startede projektet for mere end 12 år siden. ”I dag får man reelt fire millioner tilbage for hver million, der kommer ind i støtte,” fortæller Carsten Holst, der er chef for Filmby Aarhus og Den Vestdanske Filmpulje. Med i det regnestykke er alle de arbejdspladser og ikke mindst turisme, som filmprojekter og andet kan kaste af sig i omsætning både under produktionen og i årene efter.

Filmby Aarhus er en succeshistorie, hvor man startede i det helt små med en vision om at lave et kreativt miljø, hvor man også kunne inddrage erhvervslivet, til i dag, hvor man er blevet til en meget større og mere omfangsrig forretning, end man kunne drømme om, da man startede. ”Dengang kunne man ikke vide, hvor meget internet, spil og andet ville vokse. Så det hele startede faktisk kun som film- og TV-produktion. Man havde en ambition om at skabe vækst i film- og medieklyngen og om at lave TV og film med højt kunstnerisk indhold,” forklarer Carsten Holst og fortsætter: ”Vi arbejder både med kultur- og erhvervslivet – vi er spændet mellem kultur og kunst. Det ene kan ikke uden det andet. For når vi laver en produktion, som for eksempel Nymphomaniac, En Kongelig Affære eller Tvillingerne og Julemanden, er der jo reelt tale om en mellemstor virksomhed med flere hundrede mennesker, der rykker ud. Og ikke mindst en kæmpe økonomi bag det hele. Det skal ledes effektivt og samtidig eksekveres, så det kunstneriske niveau er meget højt”.

Carsten fortæller, at uanset, hvad man laver – serier, dokumentar eller komedie, er det altafgørende, at niveauet er højt, og at økonomien samtidig skal hænge sammen.

Fælles satsning på cross media

Filmby Aarhus er opdelt som kreative partnerskaber og forretningsudvikling, der overordnet fordeler sig således:
Erhvervspark: 12.000 kvm fordelt på 2 bygninger med mere end 80 virksomheder og cirka 650 personer, der har sin daglige gang.
Shareplay: En fælles satsning på cross media mellem Region Midt- og Region Nord med base i Filmbyen. Der er 1200 medlemmer i netværket. Her er målet at blive en aktør, der udvikler den kreative, digitalt baserede branche i Danmark. Shareplay Fonden har uddelt 8,25 millioner kroner til 36 projekter.
Den Vestdanske Filmpulje: Har mellem 10-12 millioner kroner til uddeling årligt og fra i år tilføres statspenge gennem public service puljen, så det i alt kommer op på 27 millioner kroner. Det skal også indeholde tv-serier lavet i samarbejde med Den Vestdanske Filmpulje.
Samarbejdet mellem kommunerne og Filmbyen kan måles i direkte afkast. En Manto analyse fra 2012 viser, at for hver krone, der er investeret i film- og medieproduktioner via Den Vestdanske Filmpulje, bliver der i gennemsnit brugt 3,9 kroner i regionalt forbrug! Omsætningen kommer fra filmarbejdere, håndværkere, hoteller, restauranter og mange andre.

En del af investeringerne ender hos regionale turisme- og servicevirksomheder. Transport, ophold og forplejning tegner sig for hele 24 procent af det regionale forbrug. Dertil kommer, at 20 procent af det rentale forbrug går til håndværksvirksomheder i form af film-udstyr, dekoration med mere.

Unikt for Danmark

”Der findes ikke noget lignende i Danmark, og det er ret sjovt at tænke sig, at vi startede i den gamle generator fabrik for 12 år siden med en ambitionen om at skabe vækst via en film- og medieklynge. Siden har det jo udviklet sig eksplosivt – ikke mindst fordi andre kreative forretningsområder, som spil og medieudvikling er kommet med ind over. Det var en udvikling, vi ikke havde mulighed for at se, da vi startede. Der var internettet og gaming/multimedie jo slet ikke så stort, som det forholder sig i dag,” forklarer Carsten Holst og fortsætter: ”Det interessante er, at for 12-13 år siden var den digitale revolution nærmest lige starter. Den værdi, man har fundet med apps, gaming, internet eksisterede nærmest ikke dengang. Der hed det jo kun ”Filmbyen” – i dag er det en hel palette af formater”.

Carsten forklarer, at der i princippet ikke er noget, man ikke kan støtte inden for TV-serier, dokumentarer, spillefilm med mere. ”Det væsentlige er den kunstneriske flyvehøjde. Vi har på den måde lagt os som Filminstituttet i den måde, vi udvælger projekter på.”

Carsten forklarer, at i dag er deres rolle at kunne præge og støtte udviklingen i alle ben i Filmby Aarhus, så der skabes indhold og vækst – og det høje kunstneriske niveau bibeholdes. Således har Filmby Aarhus mange virksomheder tilknyttet, og et stort samarbejde med førende danske firmaer i Danmark – herunder en stor spiller som Lego!

Mange ben

Filmby Aarhus er således vokset til en kæmpe virksomhed, der består af en række mindre, som alle hænger sammen på den ene eller anden måde. ”Vi har gennem årene støttet mange mindre virksomheder, der i dag klarer sig godt. Det handler om at bruge de kreative kræfter, vi har, til et samarbejde med erhvervslivet. Det kan være alt fra en avis, der går digitalt, til en app, der skal udvikles til et hospital. Her i Filmby Aarhus har vi adgang til alle de kreative kræfter, og synergien mellem huset og erhvervslivet omkring os er meget tydligt og kan ses direkte i produkter og projekter,” forklarer Carsten. Et godt eksempel er, at virksomheden Bestseller er ved at bygge nyt hovedsæde lige ved siden af Filmby Aarhus. Det gør man blandt andet, fordi området og byen har meget at tilbyde. Og det er nødvendigt med et rigt erhvervs- og kulturliv, hvis man skal trække de bedste medarbejdere fra ind- og udland.

Filmby Aarhus har Talentfabrikken, hvor man gerne vil hjælpe nyskabte virksomheder til at komme i gang og bidrage til det miljø, der trækker kreative folk til. ”Det kan være en på dagpenge, der ikke har overskuddet til at tage det sidste spring. Vi vil gerne hjælpe dem, og ad den vej har vi faktisk skabt 14 mindre virksomheder på to år. Virksomheder, der nok ikke var blevet til noget uden os som ”fødselshjælpere”.

Filmkartellet, som hører under Filmby Aarhus er således et eksklusivt erhvervsnetværk, som skaber dialog mellem erhvervslivet, film- og mediebranchen og de kreative erhverv i bredere forstand. Formålet er at rejse kapital til flere produktioner og sekundært at udvikle nye samarbejder og produkter på tværs af brancheskel. Det kan være alt fra udlejning af filmudstyr til den lokale murermester, der kan være med i en produktion – til at opbygge kulisser eller andet.

Fremtid med samarbejde

Besøget hos Filmby Aarhus gav et godt indblik i, hvordan et kreativt miljø og mennesker kan forenes med erhvervslivet og give et afkast i mange brancher. Det har krævet meget knofedt og naturligvis et kæmpe administrativt arbejde ud over, at der skal være en række visionære tovholdere, for at alt skal lykkes. Efter 12 år er Filmby Aahus vokset nærmest eksplosivt og endda i en periode med en finanskrise, der har påvirket alle brancher. Det må være et tydeligt eksempel på, at er niveauet og ambitionerne høje nok, og tør man satse lidt, giver det også et afkast, der er endog meget målbart i kroner/ører og arbejdspladser!

Og det stopper ikke her. Etape 3 – den digitale revolution, som den kaldes i Filmby Aarhus er i fuld gang med at blive omsat til realitet. Her er målet 4400 kvadratmeter i 2016. Det skal sikre væksten i Aarhus og regionen inden for fagområdet, og her vil man satse endnu stærkere på virksomheder og uddannelser inden for de traditionelle filmerhverv.

”I den nye bygning vil man lave et kombineret auditorium/mix biograf, som mangler midt i Jylland. Her vil man også kunne komme til foredrag og få undervisning. Der vil også være mulighed for at færdiggøre filmproduktioner og vise dem til et testpublikum,” slutter Carsten Holm.

Der er med andre ord fuld fart på i det kreative miljø på havnen i Aarhus!

Af: Peter Hyldahl

ProAV Digital

Forside 4 21 teaser

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Innovation House
  • Pascal Audio
  • Streaming
  • Trådløs 4K
  • Naturkraft
  • Demo/brugt udstyr

Læs alt lige HER 

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her