25. september 2013

Eventtekniker - en trendsættende uddannelse

Eventteknikeruddannelsen er vigtig for AV/eventbranchen i Danmark, og den er også den eneste af sin slags i Norden. Nu har linien, som kan tages på EUC Nord i Frederikshavn, fået et renomme og et fundament, der betyder, at det er en uddannelse, der bliver lagt mærke til fra andre brancher og fra hele Europa. Monitor har mødt manden bag, Niels Østergaard, til en snak om uddannelsen, der vil udklække mange af de folk, man vil se i teater- og eventbranchen nu og i fremtiden.

 

Det ligger intet mindre end 11 års forsøgsarbejde bag den uddannelse, der igennem de sidste 6 år er blevet udviklet til en uddannelse på EUC Nord i Frederikshavn. En uddannelse, som faktisk kan vise sig – og på mange måder allerede har vist, er en af de vigtigste nye uddannelser i branchen, man har set i mange år.

    

Bag uddannelsen Eventtekniker gemmer sig nemlig et fag, der er grundig med at klæde eleverne på til kommende opgaver. Ikke kun fagligt men i lige så høj grad i at være versatil og have fokus på sikkerheden. Det sidstnævnte er desværre noget, der historisk set ofte har været taget med lidt ”løs hånd” i nogle dele af eventbranchen. Men et område, som flere er ved at gøre op med, så branchen kan få løsninger, som både er professionelle og opfylder alle internationale sikkerhedskrav.

    

Kort fortalt er eventteknikeruddannelsen en, hvor man lærer at håndtere lyd-, lys-, AV- og sceneopsætning. Det kræver ikke specialviden at regne ud, at de punkter kræver endog rigtig meget viden, og derfor er uddannelsen da også delt op i forskellige forløb. Man har først et grundforløb, hvor man kommer bredt omkring, og derefter kan man specialisere sig. Med grundforløbet (20 uger) er man allerede klædt godt på til også at vide, hvad andre på eksempelvis en sceneopsætning laver – og ikke mindst, hvordan det hele hænger sammen. Man kan jo – som det ofte blev gjort for mange år tilbage, hive folk ind fra gaden og lære dem op til specifikke opgaver. Men når udfordringerne kommer – når det hele ikke spiller optimalt, kræves der den know-how og de kvalifikationer, der betyder, at man kan løse opgaven. For som resten af branchen er der jo ofte en ultimativ deadline. Når showet starter, skal alt være klart – uanset hvilke udfordringer der måtte have været op til!

 

”Forkælet” skole

Eventteknikkeruddannelsen startede som sagt for små 6 år siden og foregår på EUC Nord, der er en af landets største erhvervsskoler, og derfor har mange forskellige uddannelser at byde på. Eventtekniker-uddannelsen bor dør om dør med elektrikeruddannelsen og tæt på auto- og metaluddannelserne. Det giver et fagligt miljø, hvor udveksling af viden og gensidig inspiration er en del af dagligdagen.

    

”Eventteknikeruddannelsen startede på en lidt pudsig måde – i 1996 havde man nogle unge på El afdelingen på den daværende Frederikshavn Tekniske Skole (nu en del af EUC-Nord), som ikke syntes, det var sjovt at reparere vaskemaskiner og lignende”, fortæller Niels Østergaard. ”På det tidspunkt var der en meget høj ungdomsarbejdsløshed, og derfor havde regeringen afsat midler til at aktivere unge ledige. Skolen havde udtænkt et halvandet års lys- og lydforløb, og havde fået penge til at gennemføre dette. De spurgte om jeg – der var selvstændig udi lydbranchen - havde lyst til at undervise og være med til at udvikle forløbet. Det havde jeg, men betingede mig, at vi skulle prøve at få udviklet projektet til en egentlig uddannelse. Da vi afsluttede det første forløb, fik en tredjedel arbejde inden for branchen. Det gav os selvfølgelig blod på tanden, og vi fortsatte forsøgsuddannelsen i forskellige former, og hele tiden med samme resultat: 30% i arbejde. Samtidig pressede vi på med en formel godkendelse af uddannelsen. Det viste sig bare at være utroligt svært at komme igennem med dette, da branchen ikke var organiseret i de traditionelle arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, som jo er fundamentet i erhvervsuddannelsessystemet. Først da Dansk Metal og Dansk Elforbund gik ind i sagen sammen med direktørerne fra Nordic A/S, Dansk Lys & Lyd A/S og det daværende Seelite A/S, skete der noget. Så, endelig i 2007 fik vi tilladelsen til at lave uddannelsen.”

    

Selve Eventteknikeruddannelsen er en lidt forkælet linie på skolen. Det er den af den simple grund, at de folk, der går her, virkelig vil det her, og derfor går til opgaven med utrolig flid og engagement. Dette giver underviserne en sjov hverdag, men også store faglige udfordringer, da niveauet bliver højt. En udfordring skolen har løst ved at sammensætte et lærerkorps bestående af et miks af fastansatte og timelærere. Dette giver plads til specialister, samtidig med at den pædagogiske consensus fastholdes. Derfor er det heller ikke en uddannelse med nævneværdigt frafald. Den velvilje, uddannelsen har mødt fra branchen, har også bidraget til forkælelsen, og det har muliggjort en hurtig opbygning – og opdatering - af udstyrsbanken. Især har Martin A/S, hvis produktionsfaciliteter ligger få minutter fra skolen, bidraget gavmildt og trofast, lige siden uddannelsens spæde start. Uddannelsen er en 4-årig erhvervsuddannelse med mulighed for at stoppe efter 2 år. Så bliver man teater-, udstillings- eller eventteknisk produktionsassistent.

    

”Man kan stoppe efter to år, eller man kan vælge speciale – nogle lærepladser vil ikke have specialerne, og nogle af vore elever vælger, at to år er rigeligt – men langt de fleste vælger at tage fire år med speciale på”, fortæller Niels Østergaard. Rent praktisk tager grundforløbet 20 uger. Længden af grundforløbet kan dog tilpasses. Hovedforløbet tager 3 år, hvoraf 40 uger foregår på skole og resten i praktik.

    

”Grundlæggende er der tale om en meget bred uddannelse. Man har for eksempel el-delen med i grundforløbet og det første hovedforløb. Den el-tekniske forståelse af, hvad der sker i et apparat, er vigtig. Det er den håndværksmæssige del også, så man som uddannet altid er i stand til at montere og vedligeholde udstyret.

    

Der en naturlig tendens til at produktionerne bliver mere og mere komplicerede. Det sker jo, at der sammenkobles udstyr i galskab – det vil ske. Vi forsøger at tilføre eleverne så stor el-teknisk viden, at de kan analysere sig ud af eventuelle fejlsituationer. Den der med at ”det var nissen”, er ikke gangbar mere!”, fortæller Niels Østergaard.

På skolen har man høj fokus på de fysiske rammer og indhold, og det gør, at man uddanner de folk, der er brug for i branchen. ”Vi har nu uddannet omkring 35 stykker, som er færdige samt en håndfuld assistenter. Og de er stort set i arbejde alle sammen – enten som fastansatte eller freelancere”, fortæller Niels Østergaard.

Løbende udvikling og tjek af kompetencer
”Volumenmæssigt er vi nu 90 på uddannelsen. Samtidig huser vi den merkantile Eventkoordinatoruddannelse (arrangøruddannelse) i samme rammer og med samme lærere. Det giver en helt naturlig synergi og åbner for mange nyttige kontakter til den kommende erhvervskarriere”, forklarer Niels Østergaard. ”Vi har en ambition om at øge antallet af skandinaviske elever. En ganske naturlig udvikling med uddannelsens geografiske placering.”

    

Der er løbende prøver i forløbet. Den første større prøve er efter 20 uger, hvor eleverne skal dokumentere deres viden og færdigheder inden den første praktik. Det er disse løbende prøver, der fortæller, om man skal justere på uddannelsen men naturligvis også, om eleverne er, hvor de skal være. Alle sikkerhedsrelaterede fag afsluttes dog med en prøve – som SKAL bestås.

    

Den afsluttende svendeprøve er tredelt: Den består af en obligatorisk skriftlig prøve, som relaterer til projektlederdelen i uddannelsen samt et praktisk projekt med tilhørende rapport. Emnet vælges efter elevens egen interesse og talent. ”Vi opfordrer eleverne til at være modige og tænke ud af boksen, når de laver den praktiske del af svendeprøven. Vi vil gerne have, at de går forrest og tager ny teknik og metoder i brug. Simpelthen for at drive udviklingen i branchen fremad, og for at de nyuddannede kan profilere sig i forhold til branchen. Vi vil gerne gøre svendeprøverne til et ”must” at se for resten af branchen. Og det er lykkedes rimeligt indtil videre”, forklarer Niels Østergaard.


Tilbyder omfattende efteruddannelse
EUC Nord tilbyder såvel uddannelse som efteruddannelse for teater- og eventbranchen. Det fleste af hovedforløbene er efterhånden lavet til AMU-kurser, som kan tages sammen med de ordinære EUC-elever. Det vil sige, at der er garanti for, at kurserne gennemføres. Kurserne kan også gennemføres ude i virksomhederne. For branchens mange selvlærte er det værd at bemærke, at det danske uddannelsessystem byder på muligheden for kompetencetest. Man kan simpelthen få testet sine færdigheder i forhold til en hel Eventteknikeruddannelse. Efterfølgende kan man få sammensat et (forkortet) forløb – evt. under ordningen med Grundlæggende Voksen Uddannelse. Med den i lommen er man på omdrejningshøjde med de fremadstormende unge Eventteknikere. En sjov detalje er, at man til riggeruddannelsen i sin tid måtte hyre folk fra oliebranchen. Der var ikke nogle af de selvlærte i branchen, der turde tage udfordringen.  ”I dag er niveauet så højt, at den maritime branche har opdaget os – derfor har vi udskilt den del af riggeruddannelsen i sin egen afdeling: EUC-Nord Offshore,” fortæller Niels Østergaard med et smil på læben.

    

Et område, som skolen har meget stor fokus på, er sikkerhed. ”Her tænker vi især på området, når der skal sættes store scener op, men også lys, lyd og andet, hvor man skal håndtere flere tons udstyr. Her drejer det sig ikke kun om at vide, hvordan man tilslutter og betjener udstyret, men i lige så høj grad, hvordan man sætter det op på den sikkerhedsmæssige mest forsvarlige måde”, fortæller Niels Østergaard.

    

Skolen råder over meget udstyr, så man bedst muligt er i trit med den nyeste udvikling. Det betyder, at man bestræber sig på at have et bredt udsnit af udstyr, som er det eller minder om det, der bruges i branchen. Det gælder også noget så enkelt som lagerstyring. ”Vi er ved at implementere et Easyjob lagersystem. Systemet er efterhånden standard i eventbranchen. Skolen har fået lavet en speciel version af systemet. Det første pædagogiske EasyJob i verden. Det bliver lidt firkantet i starten, men på den måde lærer eleverne, at de skal bestille alt til en opgave, inden de starter det op, og vi har altid styr på, hvor enhederne er”, forklarer Niels.

    

Besøget på skolen viser tydeligt, hvor vigtigt det er for AV branchen med grundige uddannelser. Historisk er vi jo i en branche, hvor man for år tilbage hev folk ind, når der var et event. Man kender jo altid nogen, der ved, hvordan man kan rigge tingene sammen. Men med en grundig uddannelse bag, kan vi sikre, at niveauet bliver højt – og hvem ved; Danmark er måske ved at blive trendsætter på dette punkt, så vi snart kan eksportere arbejdskraft til udlandet.

 

 

Af: Peter Hyldahl

ProAV Digital

Forside teaser 5 20 NET2

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Live Streaming
  • Peter Albrechtsen
  • Canon 1DX
  • The Cube
  • NowTek

Læs alt lige HER

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her