12. juni 2014

En medieproduktion i gigantiske dimensioner

Danmark og København er 10. maj vært for en af de allerstørste mediebegivenheder i verden, Eurovision Song Contest, eller det internationale Melodi Grand Prix, som vi vanligt kalder det. Og det er om noget en teknisk udfordring, som kræver erfarne folk og et show, hvor alt bare skal klappe. Noget uortodoks er showet blevet valgt til at skulle foregå i B&W’s gamle maskinhal, som ligger som en enorm kube på Refshaleøen. Monitor Pro dækker selvfølgelig denne begivenhed, hvor både lyd, lys, scenografi og broadcast får lov til at yde deres bedste. I denne første artikel om begivenheden besøger vi lyd-teamet, som både står for PA-lyden til publikum og den lyd, som sendes ud til de 140 millioner seere, som ventes at følge showet.

 

Denne artikel bliver bragt inden selve finaleshowet er afviklet, så der er en del hemmelighedskræmmeri omkring selve scenografien, så Monitor Pro får lov til at snakke med to af hovedpersonerne for lydproduktionen, men får ikke på dette tidlige tidspunkt lov til at se selve arenaen. Med en uges mellemrum taler vi først med Claus Holm Pedersen, som er hovedansvarlig for al lyd og senere med Tobias Berg, som er hovedansvarlig for PA-lyden ud til publikum.

    

Claus Holm Pedersen har en langfreelance karriere inden for DR, hvor han væsentligt tager sig af dialog mix og lignende på shows som X-factor og Mentor. Claus er hovedansvarlig for al lyd på ESC, og han har derfor også været ansvarlig for at sætte det hold på 32 lydteknikere, som skal klare opgaven.

    

Claus fortæller: ”Vi har simpelthen fået de bedste folk i Danmark, og så er der suppleret op med folk fra udlandet, som i forvejen har kørt shows i denne størrelse, bl.a. nogle svenskere fra sidste års ESC i Malmø. Holdet er stort, fordi der på alle væsentlige pladser er to af hver. Både udstyr og personer er dobbelt op for at sikre mod nedbrud, pludselig sygdom og lign. Showet skal jo køre, lige meget hvad der sker; og det er der selvfølgelig taget forholdsregler for. Så der er to monitorpulte, to FOH pulte, fire OB-vogne og selvfølgelig teknikere til at styre alt dette udstyr. Det er lidt forskelligt, hvordan denne dobbeltrolle er fordelt, men som regel er der taget hensyn til, at”dobbeltgængeren” ikke blot står og venter, men også deltager. Det kan være, at de skiftes til at tage et musiknummer hver eller lignende. Monitor lyd bliver styret af Dallas Dahl og Anders Nørgaard, som står på hver deres Midas XL-8 mixerpult. På FOH er det hele programmeret og designet af Tobias Berg, men under selve showet er det Robert Røhr og Malte Oscar, som er afviklingsteknikere, mens Tobias har det overordnede overblik over PA lyden og de forskellige cues under showet. I den trådløse verden er det Jonas Næsby, der styrer, og det er ligesom de vigtige på gulvet og omkring scenen. Dallas Dahl er også ansvarlig for det såkaldte rehersal room, hvor kunstnerne på forhånd lytter til monitor balancen i deres in-ear kanaler, og her kan de kommunikere direkte face to face med monitor lydteknikeren for at få den rigtige balance. I dette rehersal room er der en nøjagtig kopi af monitor setup med XL-8 mixerpult, in-ear og lign.”


Lyddistribution under ESC
Claus har valgt to radikale løsninger i forhold til lyd-distribution og mixning under ESC. Stort set alle mikrofonsignaler i showet er trådløse, og her benyttes Sennheisers digitale 9000 system. Når mikrofonsignalet af dette system er lavet om til et digitalt signal, så vedbliver dette og for øvrigt alle andre signaler med at være digitale, lige til det rammer TV-modtageren hjemme i folks stuer. Så det digitale link bliver ikke på noget tidspunkt brudt.

    

Den anden nytænkning er omkring de musikmix, der bliver foretaget i OB-vognene. Her er den normale procedure at mixe dem på de SSL eller Lawo mixerpulte, som er installeret i OB-vognene. Men Claus har, i samarbejde med Peter JuulKristensen, som mixer musikdelen af showet, valgt at gå en anden vej. Alt musik mixes nu direkte i Pro Tools og kommer ikke op på de normale pulte. Fordelen ved dette er mange. Dels er man fuldstændig sikker på at have et identisk mix i alle OB-vognene, fordi alle vognene kører det samme Pro Tools Projekt, dels at man på forhånd kan automatisere hver en lille detalje og del af musikmixet. Musikken under ESC kører jo som backtracks, her bliver ikke spillet nogle instrumenter. Artisterne har lov til at bruge op til seks vokalmikrofoner, og alle backtracks er lagt op i forhold til en unik synkroniseringskode. Det betyder, at der ingen musikalske overraskelser er under-vejs, og alt kan derfor programmeres og automatiseres i løbet af de mange prøver inden den store finale. Og her giver et Pro Tools mix nogle klare fordele i forhold til de lokale mixerpulte i OB-vognene. Claus fortæller, at denne teknik ikke er blevet brugt tidligere under ESC, men under det lokale danske Melodi Grand Prix blev metoden testet, og der kørte det rigtig fint.    

    

Den digitale lyddistribution foregår via MADI, og her er de to monitormixerpulte den centrale nerve for systemet. Lyden bliver distribueret i to MADI strenge, en Musik MADI, som indeholder al musikken og alle vokalmikrofoner; og en Program MADI, som indeholder alle værtmikrofoner osv. De to Midas XL8 monitorpulte modtager alle signaler fra alle mikrofoner, beltpacks og backtracks. Som fortalt er der op til seks mikrofonsignaler fra artisterne på scenen, men ud over disse er der også en mængde andre mikrofoner, som er i rotation og gøres klar til næste artist. Monitorpultene modtager som de eneste alle disse (aktive eller inaktive) lydsignaler, men sørger hele tiden for at vælge, hvilke seks mikrofoner som er de gældende, og kun disse gældende mikrofonsignaler går videre til FOH ogOB-vognene. På monitorpulten bliver der derfor ikke ”kun” mixet monitorsignaler, men også sørget for den korrekte lyddistribution til de andre pulte. Hvis en mikrofon eller en trådløs kanal går ned, bliver det fikset lokalt i den trådløse verden eller på monitorpulten. Hverken FOH eller OB-vognene er involveret i dette, de får blot hele tiden de korrekte seks mikrofonsignaler.


Musik- og programmix
Som i mange andre store TV shows bliver musikken og dialogen mikset af to forskellige lydteknikere. Peter Juul Kristensen mixer musik, og han sidder i DR’s nye Sound 1 OB-vogn, mens Claus Holm Pedersen sidder i en anden OB-vogn og tager sig af speak og dialog (i daglig tale kaldet program). Han sørger også for det endelige samlede mix, som sendes ud til TV transmissionen. OB-vognene holder så langt væk fra B&W hallen som muligt, fordi Claus har den antagelse, at der bliver lækket ret meget lyd ud fra hallen.

    

I Sound 1 bussen, hvor der mixes musik, kører der to identiske Pro Tools systemer, og hvis der er tekniske problemer med det ene system, bliver der automatisk skiftet over til det andet system. Og desuden er der en ekstra OB-vogn, som giver en sikkerhed, og hvor en andet tekniker ”skyggemixer” hele musikmixet. Skiftet mellem de to musik OB-vogne sker via en fader, som sidder hos Claus i program OB-vognen.

    

Alle lande er blevet opfordret til at aflevere backtracks i stems, dvs. velvalgte grupper af musikspor, og det gør hovedparten. Det letter mix proceduren og er især vigtigt for PA- og monitorlyden, så teknikerne eksempelvis kan tage nogle basfrekvenser ud af visse stems, frekvenser som giver problemer med akustikken i hallen. Stems er også vigtige, hvis artisterne har individuelle ønsker omkring musikmixet i deres in-ear hovedtelefoner.

    

Claus fortæller omkring back-upsystemer og den udvidede brug af automatisering: ”Det er vigtigt at pointere, at alt dette backup ikke kun er vigtigt på selve finaledagen. Det er også vigtigt på alle prøve-dage, for på disse dage er der ikke tid til at miste bare fem minutter. Alle landes delegationer og artister skal behandles helt ens; så det hele skal køre fuldstændig snorlige, og her er backup systemerne nødvendige. Af samme grund er det også vigtigt i et show som dette at simplificere og automatisere så meget som muligt; og derfor er lys- og billedmixer også programmeret op til den samme tidskode og automatiseret lige så intensivt som lydmixet. Det er normal procedure for danske shows, men mig bekendt er det første gang i Eurovision’s historie, at det bliver gjort. Reelt kunne vi sidde med hænderne i skødet, og automatiseringen ville sørge for, at showet blive afviklet; men sådan gør vi nu ikke, vi har fingeren på. Vi har jo tre generalprøver inden det rigtige show; og her er det vigtigt, både for artister men også for det tekniske personale, at man ikke peaker i generalprøven; krudtet skal gemmes til selve finaleshowet.”


Design og prioriteter omkring PA-lyd
Tobias Berg er hovedansvarlig for al PA-lyd, og han blev meget tidligt i processen hyret ind af Claus Holm Pedersen. Samtidig med at Tobias på papiret begyndte at designe, hvordan PA-anlægget skulle konfigureres, blev hele PA-entreprisen lagt i EU udbud, så i første fase af designopgaven var Tobias ikke sikker på, hvilket anlæg, som kom op at hænge i hallen. Derfor måtte han arbejde med en del margener i det tidlige design. Først ret sent i processen vinder Moto Rental udbuddet, og herefter kan Tobias arbejde med konkrete højttalermodeller, vægt og vinkler.

    

I forhold til et normalt PA-anlæg er der en del forholdsregler, der skal tages stort hensyn til, når det drejer sig om en TV-

produktion. I sidste ende skal man gerne ligge på en normal lydstyrke på ca. 93 dB på dette show, så der er så lidt overhør som muligt fra PA-anlæg og ind i mikrofonerne. Dette er vigtigt, da selve lyden på TV-transmissionen har en langt højere prioritet end den PA-lyd, som spiller ud til publikum. Mens antal af højttalere er vigtig, så er distributionen af lyden i de forskellige højttalere mindst ligeså vigtig, og her har Tobias Berg nogle velovervejede løsningsmodeller.

    

Tobias fortæller: ”I forhold til PA-systemet har jeg i udbudsrunden måtte tage, hvem der nu vandt; og det hænger meget sammen med, hvem der kunne give det bedste og billigste tilbud ud fra specifikationerne. Omkring mixerpultene har det været noget mere stramt og specificeret, fordi der her er nogle helt specifikke krav, som jeg gerne vil have opfyldt. Jeg har en delerfaring med at lave disse store TV-shows og ved, at kvaliteten af PA-lyden har den laveste prioritet; det betyder, at alle gerne vil have så godt et headroom og så lille overhør som muligt, og en metode til at opnå det er at dele PA-højttalerne op i en masse små sektioner og lade kontrollen af disse sektioner foregå fra subgrupper på selve mixerpulten. Det kunne eksempelvis være at inddele en PA-søjle i fire sektioner og derefter sende dedikeret ud til bestemte højttalersektioner, alt efter hvad der sker på scenen. Musikken lægges ud i alle højttalere, men under speak og introduktion er det nødvendigt hurtigt at kunne lukke eller dæmpe for nogle af højttalere. Det bruger jeg mixerpultens subgrupper til og lægger dette valg ind i de forskellige snapshots, som bliver kaldt frem under afvikling af showet. Det betyder, at det er nødvendigt at arbejde med en digital pult, som har rigtig mange subgrupper, og her er Digico SD7 i sin helt egen liga. Og det blev da også den pult, som i sidste ende var med i det vindende udbud. Det er også en af de pulte, jeg kender bedst, så det har også givet en tidsmæssig fordel under hele programmeringsarbejdet. Min fornemste opgave omkring PA-lyden er at sørge for, at der er fest i salen, men samtidig at forstyrre TV-lyden så lidt som muligt. Her bliver de 140 millioner seere selvfølgelig prioriteret i forhold til de 10.000, som sidder i salen. Og denne sektionsinddeling af PA-anlægget er en metode til at opnå dette. Et eksempel kunne være, at en vært er ude i salen, og i det tilfælde kan jeg lukke ned for den del af PA højttalerne, som smider lyd ud lige der, hvor værten befinder sig; således kommer der så lidt overhør fra PA-lyden som muligt i værtens mikrofon. I dette show er PA-højttalerne delt op i 28 sektioner, som jeg kan sende til fra subgrupperne på pulten. Jeg bruger også grupper til musik, vokal osv. Så jeg ender med i alt 68 grupper på Digico SD-7 mixerpulten”.


Problematisk akustik
Tidligt i processen var B&W hallen på Refshaleøen blevet valgt af HCC (Host City Copenhagen) til at kunne opfylde de krav, der blev stillet til at gennemføre et show som dette. I november lavede Claus og Tobias nogle tekniske målinger for at se, hvor slemt det stod til med akustikken i hallen, og det var ikke opløftende målinger. Der var en efterklangstid på ikke mindre end 14 sek. ved 250 Hz, og det er selvsagt umulige betingelser for at lave en forstærket koncert.

    

HCC har ansvaret for at levere et venue, som er klar til, at DR kan rykke ind. Så det lå på deres bord at levere et koncertsted, som kan bruges til den slags arrangement, som ESC kræver. Akustiker Eddy Bøgh Brixen blev derfor hyret af HCC, dels til at lave målinger og dels til at komme med nogle løsninger for at få efterklangstiden og akustikken reguleret til tålelige værdier. Han mente efter intense målinger og simulationer, at det var muligt at få en efterklangstid på 5-6 sekunder. Det har resulteret i, at der er blevet hængt tyk Molton op i flere lag, faktisk ikke mindre end 60.000 kvm, og desuden er der hængt 10.000 kvm AqFlex akustiske membraner op, som er en slags store balloner, som fungerer som membran absorbenter i det kritiske område fra 50 Hz til 2 KHz. Disse membran absorbenter er ikke så kritiske omkring ophængning, og derfor er hovedparten af dem placeret højt oppe under loftet i den bageste del af salen, hvor vægten bedst tillader det.

    

Denne kombinerede løsning har vist sig at være så god, at de sidste målinger har meldt omkring 4-4,5 sek. i efterklangstid. Når der så kommer publikum i hallen og på tribunerne, vinder man nok ca. et sekund ekstra. Det betyder, at man har opnået den efterklangstid, som lydproduktionsteamet havde specificeret, men ikke rigtig turdet håbe på.


PA-højttalernes placering i salen
Selve B&W hallen, hvor showet kommer til at foregå, er svagt rektangulært med en bredde på ca. 100 meter. Publikum kommer til at sidde i en hesteskoform rundt om scenen, og ud fra disse planer har Tobias Berg lavet en plan for PA-højttaler ophængningen. Selve hovedsystemet er et L-C-R L-Acoustics K1 system med tre søjler med hver ti K1 højttalere. Disse tre linearray søjler hænger forholdsvis langt ude i rummet, faktisk omkring 20 meter fra
scenekanten af den næsten firkantede scene, som er placeret i den ene ende af hallen. De første 20 meter bliver derfor dækket af et mindre PA-system, som består af fire søjler med otte L-Acoustic Kara højttalere i hver, som sidder over scenen og peger næsten lige ned. Grunden til dette er igen at få så lidt PA-lyd som muligt i de mikrofoner, som bruges på scenen, og som er så vigtige for TV-lyden. Alt hænger selvfølgelig højt, så de nederste højttalere flyver ca. 20 meter over scenegulvet, så højttalerne ikke forstyrrer TV-billedet. På ydersiden af L og R søjlerne hænger to søjler med hver ti subwoofere, og desuden er hovedsystemet suppleret af to søjler med hver tolv K2 højttalere, som er et slags sideskud (auterfill), og desuden suppleres de med to søjler med hver ni K2 kasser, som spiller lidt bagud fra scenen. I øvrigt sidder der et L-C-R delaysystem ca. 60 meter tilbage i salen med L-Acoustic Kara højttalere, som rammer balkonen og betyder, at man kan sigte lidt lavere med hovedsystemet og derved mindske de akustiske refleksioner.

    

Dette er første gang, at der bliver brugt de nye L-Acoustics K2 kasser i Danmark, og Monitor Pro spørger selvfølgelig om, hvordan de spiller i forhold til den velkendte K1 kasse. Tobias fortæller: ”Der er helt oplagt en K1 feeling i lyd og kraftfuldhed. Jeg er overrasket over, så meget punch der er i denne K2 kasse i det dybe område; især når jeg ved, hvor kompakt kassen er og det faktum, at der bliver brugt 12 tommer højttaler. Så fornemmelsen er helt klart en lille K1 kasse frem for en stor Kara. Det virker som om, at de er en smule hårdere i den øvre mellemtone, men det er med forbehold, fordi det er en akustisk svær sal at bedømme det efter. Jeg glæder mig til at arbejde med dem på en udendørs arena, hvor det er langt lettere at bedømme den reelle lyd fra disse nye højttalere. Men her gør de jobbet rigtig godt, og jeg bruger dem faktisk asymmetrisk, det vil sige, at de spreder individuelt, forskelligt alt efter hvor bredt et felt, de skal ramme.”

    

Efter denne detaljerede snak omkring lydproduktionen på denne enorme ESC mediabegivenhed glæder Monitor Pro sig til i den næste artikel at komme ind i B&W hallen og overvære prøver, snakke med de folk, som sidder på lyset og se, hvordan afviklingen løber af stablen.

 

 

Af: Jens Walther

ProAV Digital

Forside teaser 5 20 NET2

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Live Streaming
  • Peter Albrechtsen
  • Canon 1DX
  • The Cube
  • NowTek

Læs alt lige HER

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her