7. januar 2014

Digital Signage med intelligens

En informationstavle behøver ikke være en ”død” skærm med en Player, der gentager budskabet i ring. Hos Black Box A/S i Køge har man løsninger, der er intelligente og kan implementeres stort set overalt. Også i virksomheden med afdelinger spredt over hele landet – eller kloden for den sags skyld.

Digital Signage, infotavler, touchskærme og hvad de nu bliver kaldt alle sammen, er nogle vi alle møder overalt i det offentlige rum og et område, der er i meget kraftig udvikling. Der er mange spillere på markedet, men mange tilbyder blot en monitor med indbygget Playerdel, som kan være mere eller mindre intelligent. Hos Black Box A/S er man på mange måder trendsætter med teknologien, og det gør deres infotavle-løsninger særdeles interessante. De er på mange måder pionerer i en branche, som for alvor er ved at tage fart. Behovet for Digital Signage er stærkt stigende, og det gælder ikke kun som reklamer og infotavler i offentlige rum, men i lige så høj grad ude i virksomhederne, både til at informere medarbejdere og kunder.

Tidssparer og adfærdsstyrende
Pointen med en info-tavle er klokkeklar i mange virksomheder. Her har mange erfaret, at information via mail ikke er optimal, da medarbejderen allerede er overdynget med mails. Et intranet kan løse problemet i nogle tilfælde, men her skal man selv logge ind og orientere sig, og det er langt fra alle, der husker det, endsige har tid til det. Noget så simpelt som en infoskærm kan give den vigtigste information, og ifølge Black Box vænner brugerne sig hurtigt til orientere sig via infotavlerne. ”Med en eller flere infotavler kan man let informere om alt fra om et møde-rum er booket, til beskeder fra chef- eller afdelingsleder, men også helt lavpraktiske ting som hvad der er til frokost, vejrudsigt eller togafgange”, forklarer Project Manager Anne Andersen og fortsætter: ”Vi arbejder sammen med en erhvervspsykolog og en coach for at finde de mekanismer, der giver mening for kunden at anvende på skærmen. Dertil bruger vi meget tid med kunden for at finde frem til, hvad deres behov er, hvor og hvordan vi bedst kan løse det”.

    

Black Box har leveret løsninger til stort set alle typer virksomheder, og her er det erfaringen, at man i sin organisation skal tænke på, hvordan man kan ændre en problematisk eller uønsket adfærd ved brug af informationstavler. Det gælder alt fra meget vigtige meddelelser til de helt lavpraktiske. ”Vi bruger meget tid på at sætte os ind i kundens behov og ser, hvordan det kan løses. Det er et af de punkter, der adskiller os fra andre leverandører. Vi tager hele forløbet op bagefter, og reelt er skærmen bare et værktøj for os”, forklarer Anne Andersen. Gode eksempler på hvor infotavler har stor gavn, er store kontorlandskaber, hvor der kan være meget støj, og man har brug for aktuel information, uden at skulle forstyrre en eller flere medarbejdere i det de sidder med her og nu.

    

Systemerne fra Black Box har den store force, at de kan skræddersys, stort set som man ønsker det og har derudover

mange måder at blive konfigureret på og bruges med. Dertil er infrastrukturen bag ret intelligent lavet og også godkendt til brug hos både Politiet og Militæret! Kort sagt til højeste sikkerhedsniveau.

    

Sikkerheden skyldes, at den Player og infrastruktur, der ligger bag systemerne, er helt lukket og kører blandt andet uden om kundens IT-infrastruktur. Det kan altså køre som et helt lukket system – og samtidig et, som man som bruger selv kan konfigurere og bestemme indholdet på.


Løsning uden licensomkostninger
Kernen i Black Box er iCompel – et system, som udelukkende håndterer indhold til skærme. Der er for eksempel ikke en on/off knap, og hvis strømmen svigter, lukker iCompel ned og starter op igen, når der er power igen. I iCompel er der indbygget fire-wall, som sikrer, at der kun er adgang for brugere, der har tilladelse, så det er ikke nødvendigt at installere ekstra antivirus i playeren. iCompel benytter http og HTTPS sikkerhedsprotokoller og understøtter  LDAP
protokol og VPN adgang.

    

Black Box playeren er i øvrigt en engangs investering, hvor man ikke skal betale løbende licens. Man betaler én gang for løsningen og opsætningen, herefter er der fri telefon support. ”Det betyder en højere engangsinvestering, men en løsning, som mange er rigtigt glade for, da de tydeligt kan gennemskue prisen på systemet. Og vores beregninger viser da også, at man har break-even i forhold til licensbaserede løsninger inden for ganske kort tid”, forklarer Anne Andersen.

    

”Playeren har indbygget FTP server, hvor man kan uploade indhold til afvikling på skærmen og derfor belaster netværket mindre. Alle iCompel player i programmet understøtter såkaldt general-purpose input/output (GPIO). Det betyder, at playeren kan blive trigget af et signal. Det være sig en bevægelsessensor eller andet. Det virker samtidig strømbesparende. Disse features er der mange virksomheder – ikke mindst IT-afdelingerne, som sætter stor pris på”, forklarer Jesper Johansen, der er Product Manager hos Black Box A/S.

    

Systemerne kan i øvrigt udbygges med touch funktion, Wi-Fi og med fjernbetjening. Man kan implementere et DeploymentManager værktøj til overvågning og vedligeholdelse af større infoskærmsløsninger. Her kan man vise live status for individuelle eller grupper af players, genere performance rapporter med mere. Alt sammen foregår via et webbaseret interface, som stort set alle kan lære at håndtere.


Giver øget sikkerhed
Netop den høje sikkerhedsgodkendelse gør, at Black Box er installeret i mere ”følsomme” områder, som blandt andet Islands lufthavn og endda Dubais internationale lufthavn. ”De har brug for, at systemet bliver overvåget - og det kan man vælge at gøre selv, eller vi kan gøre det for dem”, forklarer Jesper Johansen og fortsætter: ”Netop flyinformation er vital og skal bare spille. Går en player ned, skal den enkelte lufthavn have besked med det samme, så fejlen kan rettes. Overvågningen kan klares på mange måder – den mest oplagte er via alarmer, der fortæller, når der er opstået et problem”.

    

Black Box systemerne kan altså skrædderys som kunden ønsker det, så de forskellige afsnit i monitoren er opbygget og skifter information som man ønsker det – herunder også tidsintervaller med mere. Man kan også skifte ”lokalt” med noget så enkelt som en fjernbetjening. Det er der behov for i nogle konfigurationer, hvor man har brug for hurtigt at skifte skærmbilledet. Man kan også sætte det hele til en alarm, så er der brand i en bygning vil alle skærme vise vejen til nærmeste udgang. Det er også oplagt på en kemifabrik eller lignende, hvor man hurtigt kan få vigtig information op på skærmene. ”Hvis der sker et uheld, kan man sætte proceduren for, hvad man skal gøre, så medarbejderen kan følge den. Selvom medarbejderne måske har fået træning i, hvad der skal gøres ved en ulykke, har mange jo glemt detaljerne, og her kan skærmen være med til at hjælpe hurtigt og effektivt”, forklarer Anne Andersen.

    

At systemerne kan skræddersys understreges af, at det også kan fungere uden netværk, da man faktisk kan plugge et 3 modem i playeren og få adgang til det på den vis. Det kan være oplagt i et ubemandet museum eller steder, hvor der ikke altid er adgang til netværk. En tredje mulighed er at opdaterer playeren med indhold via et USB stik.


På tværs af alle formater
Det unikke ved Black Box playeren er, at det er en boks, som kan afspille stort set alt. Den har naturligvis netværkskabel og video ud. Man kan også trække CAT 5/6/7 kabler over lange afstande med boksen, og den kan i øvrigt håndtere rigtigt mange formater. ”Et typisk scenarie er, at man bruger en kombination af forskellige formater. Man har billeder, som skifter hele tiden, en akut messagebox fra en reception og en boks med HTML. Der kan også være live video, der streames fra et andet sted. Det kan være hvad som helst – herunder også RSS feed”, forklarer Anne Andersen og fortsætter: ”Hvis man ser på den IT-mæssige del af driften, så er boksen blot enheden, der skal have netværk, strøm og videostik. Når der er strøm til boksen, kører den, og man skal ikke bruge mere tid på den. Det er en feature, som mange virksomheder sætter pris på, da de ikke skal bruge en masse tid på at servicere og opdatere. Det er let at få systemet til at køre mere eller mindre vedligeholdelsesfrit. Da den har sin egen software installeret, skal der ikke opdateres
som andre systemer, der bruger Windows eller lignende”.

    

Black Box playeren cacher i øvrigt på sin egen boks, så den belaster båndbredden i virksomheden så lidt som muligt. Dertil kan man sætte den til at opdatere automatisk om natten eller tidspunkter, hvor der ikke er mange mennesker på arbejde. ”Skal man opdatere med indhold, der er tungt – som HD video, kan man sætte den til at uploade, når der er mindst belastning på netværket”, forklarer Jesper Johansen

    
Video broadcast til mange modtagere
”Vi har som udgangspunkt en sender og en modtager via et netværkskabel, men ønsker man at vise indhold på flere skærme, sætter man blot en splitter foran transmitteren, så den kan komme ud til flere receivere. Det er skruet sammen, så der kan broadcastes til mange modtagere”, forklarer Jesper Johansen og fortsætter: ”Vi kan styre det hele via IP. Et scenarie kan være, at man på samme netværksswitch har to sendere og 20 modtagere. Man kan så sige, at sender A skal sende til de første 10 og sender B til de 10 andre. Jeg kan på et sted mellem 15 og 30 sekunder lave om på den enkelte modtager, så den viser indhold fra den anden sender. Og det er noget, alle kan lære at gøre”.

    

Jesper forklarer, at når man bruger extender generelt, skal LAN swiche understøtte en IGMP multicast protokol, og når man er ude at lave et Digital Signage system med mange extendere og LAN switche, sørger man for hele pakken. ”Vi ved, hvad der arbejder sammen og har de protokoller, der skal til, for at systemet kører optimalt”, forklarer Jesper Johansen.

    

Igen understøttes idéen med, at det skal være let og uproblematisk, selvom der er tale om ret avancerede systemer. Hos Black Box er man behjælpelig med alt i installationen, og man har da også haft løsninger, hvor det ikke har været muligt at få netværksforbindelse. Ønsker man ikke en 3G løsning, som beskrevet tidligere, er en mulighed at bruge laser point to point, som kan give op til én gigabit netværk. Det har været brugt i en fredet bygning, hvor man ikke måtte trække kabler fra installationen i kælderen til enhederne i toppen af bygningen. Så overførte man i stedet via laser. Det kan også lade sig gøre over flere kilometer, så længe der er en lige linje mellem sender og modtager. Systemet har endda en ”failsafe”, således at det går på radiobølger, hvis laseren skulle blive brudt! Det går ud over båndbredden, men man har netværk, og så snart laseren har ”hul igennem” igen, vil man få fuld båndbredde.

    

Besøget hos Black Box fortæller historien om et firma, der har succes, da de ikke ser nogen begrænsning, og hele tiden udvikler deres produkt, så det kan implementeres og give nytte i mange installationer. Og med den lille revolution, der allerede er i gang omkring Digital Signage kan Black Box blive en endnu større trendsætter, end de allerede er.

 

 

Af: Peter Hyldahl

ProAV Digital

Forside teaser 5 20 NET2

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Live Streaming
  • Peter Albrechtsen
  • Canon 1DX
  • The Cube
  • NowTek

Læs alt lige HER

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her