Steven Changtrakul 2 Kort og Dokumentarfilmskolen Studie 2

Steven Changtrakul (billedet) og Barnaby Stig Swann Pedersen har overtaget roret på Kort og Dokumentarfilmskolen efter Bo Hasselbalch.

Af Michael Fahlgren, 30. oktober 2019

Det at fortælle …

Siden den spæde start har dansk film både innovativt og kunstnerisk været meget langt fremme. Men hvor lærer man at beherske dette medie? Kort og Dokumentar Filmskolen i Lyngby er et godt svar.

Da Kort og Dokumentar Filmskolen i foråret skiftede ledelse, og duoen Steven Changtrakul og Barnaby Stig Swann Pedersen overtog tøjlerne efter Bo Hasselbalch, der for 20 år siden grundlagde skolen, var det med den allerstørste respekt for den ånd og de værdier, som skolen blev grundlagt på – blandt andet at enhver kan søge optagelse uanset tidligere uddannelse, produktion eller erfaring.

”Bo Hasselbalch har gjort et fantastisk godt arbejde med at etablere og drive skolen og er en ildsjæl uden lige. Da Bo gik på pension, gennemførte vi dette ledelsesskifte. Noget der i den grad kendetegner denne skole, er dens ånd, en ånd som Bo Hasselbalch var primus motor for at opbygge. Det indebærer blandt andet, at vi møder eleverne med en åbenhed og rummelighed, som indebærer, at de føler sig så trygge, at de tør udfolde sig kreativt”, forklarer Steven Changtrakul indledningsvis.

 

Du kan læse ProAV Magasinet Oktober 2019 lige her

 

Kreativt miljø med plads til fejl

At udfolde sin kreativitet kræver et miljø, der er rummeligt nok til både at håndtere succes – det er den nemme side – og fejl. Så længe man lærer af sine fejl. Og et sådant miljø finder man på Kort og Dokumentar Filmskolen – også med den nye ledelse.

”Fra og med det nye semester har vi genetableret uddannelserne til Dokumentarfilminstruktør og Film- og tv-klipper; begge på ét semesters varighed. I semesterets løb kører vi også Webfilminstruktøruddannelsen samt en Motiondesigneruddannelse. Kommerciel anvendelse af film er eksploderet i løbet af det seneste år, og her vil vi ligeledes uddanne elever til at løfte denne opgavetype. Desuden har jeg en ambition om at udvide uddannelsessiden og arbejder aktuelt på at udvikle en ét-årig uddannelse som Dokumentarfilminstruktør. Desuden ser jeg en bevægelse inden for især tv-branchen og corporateområdet, hvor der efterspørges flere kompetencer i samme person. Mange af mine kolleger arbejder f.eks. både som fotograf og klipper, så til næste efterår introduceres en ny Fotograf/klipper-uddannelse i samme linje,” uddyber Steven Changtrakul.

Både for begyndere og erfarne

Foruden skolens uddannelseslinjer er Kort & Dokumentar Filmskolen også efteruddannelsessted for hele film- og tv-branchen.

”Vi efteruddanner medarbejdere fra DR, TV2, produktionsselskaberne og landets mediehuse, samt dem der selv underviser andre elever eller måske deres kollegaer. På den måde bliver filmhåndværket tilgængeligt for alle, og personligt engagement og passion er drivkraften i læringen. Elevsammensætningen er meget blandet både i forhold til baggrund, alder og fremtidsplaner, men fælles for dem er, at de er topmotiverede,” konstaterer Steven Changtrakul.

Fødselshjælp blandt nye tiltag

Blandt de nye tiltag som den nye ledelse aktuelt er i gang med at realisere, er etablering af en form for inkubatormiljø, hvor udefrakommende efter behov kan modtage ”fødselshjælp” til realisering af forskellige filmprojekter, herunder udlån af udstyr og efterfølgende brug af stedets faciliteter til produktion af den færdige film.

”Muligvis i form af workshops, hvor tidligere elever kan komme ind en gang månedligt/kvartalsmæssigt, eller med et andet interval, for at trykprøve sine idéer i manuskript-, klippe- eller produktionsfasen og få gode råd af vores eksperter. Derudover vil jeg meget gerne lave et månedligt tilbagevendende arrangement med forskellige foredragsholdere,” forklarer Steven Changtrakul.

 

Du kan læse ProAV Magasinet Oktober 2019 lige her

 

Det at fortælle …

Ser man i dag på indholdet på eksempelvis YouTube, ligner det meget den form for film, man lavede i filmens spæde barndom: man anbringer et kamera foran begivenhederne og registrerer disse. Det kan naturligvis gøres mere eller mindre velproduceret.

”Der er en tendens til, at hvis man arbejder med levende billeder, arbejder man pr. automatik med historiefortælling. Men det gør man jo ikke. Bare fordi det er levende billeder, gør det ikke til en film. Med en bevidsthed om og kendskab til filmsproget, som er opstået gennem filmens historie og er et håndværk, kan man nemt højne niveauet,” påpeger Steven Changtrakul.

Hvornår er det en film?

Hvornår bliver en film egentlig til en film, og hvornår kan man bruge de filmiske værktøjer til at højne publikums oplevelse?

”Meget af det, vi fremelsker her, og det vi ’skubber’ vores elever til at arbejde med, er at være bevidst om, hvad der egentlig udgør en film. Med den viden kan man virkelig komme langt,” konstaterer Steven Changtrakul afslutningsvis.

 

Artiklen er fra ProAV Magasinet - Oktober 2019

ProAV Digital

ProAV7 20 forsideNET

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Shure SLX-D
  • Lys til streaming
  • Ung selvstændig
  • Frihedsmuseet
  • Redigering på iPad

Læs alt lige HER

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her