1. februar 2013

Den usynlige lyd på Musikhuset Århus

Med sine ni musikscener er Musikhuset i Århus en central kulturinstitution i Danmark, og vi har tidligere i Monitor skrevet om dette fantastiske koncertsted. I 2012 blev PA-anlægget i den store sal udskiftet og senere samme år har lydteknikerne på stedet kunnet koncentrere sig om en længe ønsket udskiftning af den generelle lydinstallation; en stor opgave, som skulle løftes samtidig med, at de mange koncerter og arrangementer i huset skulle køre normalt.

 

På et stort formidlingssted som Musikhuset har den generelle lydinstallation en vigtig, men diskret funktion. Højttalerne skal formidle musik og tale, men ellers ikke gøre noget væsen af sig og modsat de meget synlige PA-anlæg i koncertsalene, så er et af kravene, at højttalere, betjeningspaneler og lignende er så usynlige som muligt. Men bag de skjulte lofthøjttalere og små paneler gemmer der sig avanceret teknologi. Lydanlægget har mange funktioner og bruges især i foyer, garderobe, bar, cafe og gangarealerne af Musikhuset. Dels bruges anlægget til vigtige meddelelser som bl.a. at kalde publikum ind til koncertstart. Men det bruges også som lydanlæg til de mange mindre arrangementer, som foregår i huset, bl.a. seminarer, receptioner, foredrag og til at spille dæmpet musik for de gæster, som ikke sidder i en af koncertsalene.
 
Nyt system
Monitor mødtes med Jonas Knive, som er Teknisk chef i Musikhuset. Musikhuset har længe gransket markedet for at finde et system, som kunne indfri de specifikke behov, som de har på stedet. Og blandt den håndfuld af systemer, som kunne komme på tale, har Musikhuset valgt et system fra QSC, et amerikansk firma, som i mange år har udviklet PA forstærkere, højttalere og DSP, og som med stor succes har bevæget sig ind på installationsmarkedet med deres Q-Sys system, der kom på markedet i 2010.
    

Derfor blev der i sommeren 2012 investeret i et helt nyt system, som i løbet af forholdsvis kort tid blev leveret, programmeret og monteret i Musikhuset. Siden september har det nye Q-Sys system fungeret; men det bliver løbende ændret, og det er helt ud fra intentionerne. Jonas Knive fortæller, at Musikhuset er et dynamisk sted, så et af de vigtige kriterier har været, at det er let for husets lydteknikere at programmere, ændre og tilpasse systemet til netop de ret forskelligartede opgaver og arrangementer, som foregår i Musikhuset.
    

Inden et system i den størrelse bliver indkøbt og installeret, så foreligger der selvfølgelig en intensiv projekteringsopgave. Her har lydteknikerne i Musikhuset siddet med regneark og besluttet de overordnede linjer for systemet, bl.a. zoneinddeling og I/O muligheder.
    

Jonas Knive fortæller, hvorfor netop Q-Sys systemet blev valgt.
- Nogle af fordelene ved Q-Sys systemet er de velfungerende touchpaneler og den indbyggede player, som vi benytter intensivt. Playeren løser mange funktioner, bl.a. hele ”kald” funktionen, som jo er yderst vigtig for et sted som dette, især fordi vi tit og ofte har flere, samtidige arrangementer i de forskellige koncertsale i huset. ”Kald” funktionerne bliver selvfølgelig brugt til at kalde publikum ind i salen, men vi bruger det også til andre funktioner, såsom information
omkring vores barer og cafeer. Disse mange forskellige ”kald” ligger som unikke audiooptagelser inde i systemet, og de kan afvikles via den indbyggede player, som styres af en tids- og kalenderfunktion i systemet. Det tager kun en god times tid at programmere alle ”kald” ind til en hel måneds arrangementer, og i programmet kan man sidde og bestemme, nøjagtig hvornår ”kaldet” skal afspilles, i hvilke zoner, det skal foregå osv.

Det simple serverrum
Selve kernen i et Q-Sys system er en Core enhed, som i bund og grund er en rackmonteret computer med en række I/O stik, som kan sende lyd ud på et stort antal kanaler. De op til 128 kanaler i systemet samles i zoner, der distribueres ud til forstærkere, som føder lofts- og panelhøjttalerne med lyd. Denne distribution foregår enten digitalt via netværk eller analogt via de i Core-enheden indbyggede ind-og udgange. En given lyd kan således sendes ud i en individuel zone, men den kan selvfølgelig også vælges at sendes til flere eller alle zoner i systemet. Hver zone kan ligeledes behandles med forskellige lydværktøjer såsom equalizer og tidsforskydning (delay).
    

I Musikhuset er hardwaren til systemet sat op i racks i to teknikrum. I det ene står selve Q-Sys Core-enheden sammen med en række af QSC forstærkere, mens der i det andet rum blot er en I/O enhed, igen sammen med en række forstærkere. Placeringen af hardwaren er forholdsvis ydmyg, de står ikke i dedikerede serverrum, men derimod i centrale rum, så kabeltrækket fra teknikrummet ud i huset har været hensigtsmæssige at udføre.
    

Q-Sys systemet er også forbundet til PA-anlæggene i de forskellige koncertsale, og den kommunikation foregår på nuværende tidpunkt via CobraNet, en audionetværksstandard, som sidder som forbindelsesled mellem Q-Sys systemet og PA mixer-pultene.
    

Jonas Knive fortæller:
- Af praktiske hensyn bruger vi CobraNet, fordi vi tidligere har investeret i udstyr med denne lidt gamle standard. Men jeg tror, at Audinate Dante vil være den fremtidige standard… eller måske AVB. Snakken og rygterne om AVB var allerede i gang, da vi begyndte at planlægge denne nye installation for snart to år siden og stadigvæk har vi kun set luftige og ikke særlig konkrete tiltag omkring AVB standarden…..

Zoner
Vi går sammen op på balkongalleriet i Musikhuset, hvor Jonas Knive vil vise et eksempel på en typisk zone. Balkonen har udsigt ud over den store foyer, og her foregår der mange forskellige ting såsom møder, receptioner, foredrag, intro til koncerter og udstillinger. I dette ret store balkonareal er der etableret fire zoner i systemet, og overalt er der monteret nye lofthøjttalere fra QSC, som hver især hører til en af de fire zoner. Stort set alle installations-højttalere i hele Musikhuset er udskiftet, der er kun bibeholdt nogle lidt større Tannoy højttalere, som sidder i kanten af hele den store foyer. Tannoy højttalerne er drevet af QSC forstærkere og tildelt et antal zoner, og det betyder, at det selvfølgelig også er muligt at kontrollere den del af systemet via Q-Sys softwaren.
    

Hver enkelt zone heroppe på balkonen bliver betjent via et touchpanel, som sidder strategisk og velvalgt placeret. Ved panelet er der en mikrofon og en stereo lineindgang, og panelet er programmeret således, at alle kan forstå og betjene det. Ud over de ind- og udgange, som findes ved touch-panelerne, så er der også indkøbt et antal små flytbare audiostationer til systemet; det betyder, at der kan etableres et lydpunkt på hvilket som helst sted i Musikhuset, bare der findes et netværksstik. Disse audiostationer findes i to forskellige størrelser, hvor den største har 12 indgange og 4
udgange. Dette giver stor fleksibilitet, og Jonas fortæller ligeledes om en anden fordel, som har betydning netop her på balkongalleriet.
    

- Når vi har koncert nede på foyerscenen, så vil det jo kunne høres akustisk ud over hele foyerarealet og selvfølgelig også heroppe, selvom scenen er et godt stykke væk. Men nu kan vi forbedre lyden ved at sende det miksede signal fra mixerpulten, som bruges til koncerten, direkte ud i lofthøjttalerne, og derved give publikum heroppe en bedre lydoplevelse. Q-Sys systemet gør det muligt at forsinke lyden i lofthøjttalerne, så den akustiske lyd og højttalerlyden høres samtidig og derfor lyder langt bedre.

 

Q-Sys Designer
Computeren til at betjene systemet står i teknikerrummet i den store koncertsal, og vi sætter os derind for at overskue installationen. Q-Sys Designer softwaren bruges til at programmere i systemet, og i programmet kan hver enkelt zone styres intensivt. Hver en højttalermodel og forstærker produceret af QSC har selvfølgelig et preset, som kan hentes ind i systemet, men Jonas forklarer, at de kun kan bruges som et groft udgangspunkt. Når lyden skal indstilles generelt for en zone, så sætter man sig og lytter i zonen med en laptop computer, som er på netværket, og hvor Q-Sys Designer er installeret; så er det langt lettere at lave indstillinger på lyden, og den skal heldigvis kun laves en gang. Derefter kan indstillingerne gemmes for den pågældende zone.
   

Selv om programmeringen er intensiv, og der er mange kanaler og zoner i Musikhusets system, så har selve programmeringen af systemet gået forholdsvis hurtigt. Systemet blev bestilt i maj, blev leveret i juni og allerede midt i august var systemet oppe og køre. Selvfølgelig har der været nogle justeringer undervejs, men ikke det store.
    

Jonas fortæller:
- Vi har tidligt i processen været på et to-dages kursus i København, hvor EM Nordic, som er den danske importør af QSC, var vært for kurset omkring programmering og planlægning af systemet, og med Martin Barbour fra QSC som
underviser. Desuden har EM Nordic og QSC undervejs igennem hele installeringen ydet fin og hurtig hjælp, når vi er stødt ind i problematikker. Her i Musikhuset er vi to teknikere, som kan programmere i systemet. Vores tekniker Gary Payne er hovedansvarlig for programmeringen, og jeg har også selv god indsigt, dog ikke på samme plan som Gary.

Netværk alle steder
Monitor takker Musikhuset Århus for at vise denne spændende og velfungerende installation frem, og Q-Sys systemet bekræfter den tendens, som hersker i lydbranchen. Digital netværksbåren lyd tromler frem, og den giver en uovertruffen, simpel og billig distribution samtidig med, at kontrolmulig-hederne er mangfoldige. Lydstudier er snart det eneste sted, hvor Cat5 netværksstikket stadig er en sjældenhed og kun bliver brugt til internet. Men det kan ikke vare længe, før teknologien også udbredes inden for dette felt.

 

ProAV Digital

ProAV6 forside www

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • 30 år i branchen
  • Streaming udstyr
  • Audio over IP
  • Svalegangen
  • Minitech

Læs alt lige HER

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her