12. juni 2014

Bedre forståelse... i bankverdenen

Jyske Bank har på deres hovedsæde i Silkeborg installeret et Meyer Sound Constellation system i deres auditorium, som både fungerer som møderum for bestyrelsen, som møderum for afdelingerne og som almindeligt AV auditorium. Så reelt set et multi-rum, hvor der især vil blive snakket og talt. Netop at løfte og højne taleforståelse i dette rum har været den væsentligste grund til den nye investering. 

 

Meyer Sound Constellation kan bruges til forskellige ting, men de fleste installationer er i koncertsale, hvor Constellation bliver brugt til at forlænge den naturlige efterklang, der er i salen. På den måde bliver en koncertsal mere bredt anvendelig, fordi den kan bruges til meget forskellig musik. Man kan vælge den kortere efterklang, når der eksempelvis spilles kammermusik eller rytmisk musik i salen, mens den længere klang, hvor Constellation systemet forlænger koncertsalens naturlige efterklang, kan bruges til symfoniorkester eller korværker.

    

Denne forlængelse og styring af efter-klang er den hyppigste brug af Constellation, men her i Jyske Bank er der en anden agenda. I Jyske Bank’s hovedsæde i Silkeborg ligger der på øverste etage et AV-auditorium, som længe har haft brug for en grundig opdatering, og det har man nu foretaget. I dette nyindrettede rum fungerer Constellation væsentligt som et såkaldt voicelift system, sådan at taletydeligheden i rummet bliver forbedret, så det ikke er nødvendigt at bruge almindelige mikrofoner til at forstærke tale. Denne Constellation installation er den første af sin art i Danmark.


Funktionalitet
Steen Mertz fra Jyske Bank har været primus motor på selve AV-installationen i rummet og for at få Constellation systemet integreret. Steen er velkendt af Monitor Pro’s læsere, fordi han i det daglige er teknisk chef for den TV-station, som Jyske Bank driver. Steen har tidligere overværet en præsentation af systemet på Meyer Sound hovedkvarteret i Berkeley, men dengang med henblik på at bruge systemet i en anden sammenhæng i banken. Men præsentationen har indprentet sig, og da opdateringen af dette auditorium blev sat i gang, var det oplagt, at systemets kvaliteter kunne bruges i dette rum.

    

Steen fortæller: ”Dette lokale har altid fungeret som auditorium, og blev brugt meget. AV-udstyret i rummet var dog meget forældet, og samtidig var akustikken så dårlig og med så elendig en efterklang, at bare man var på en afstand af et par meter fra hinanden, så var taleforståeligheden væk. Så ønsket var at lave et nyt, multifunktionelt rum, som kunne bruges til mange forskellige ting. Det var et ønske, at rummet kunne bruges til bestyrelsesmøder, at man kunne være op mod hundrede deltagere til afdelingsmøder, og ligeledes kunne dele lokalet op til eksempelvis workshop aktivitet, videokonferencer og i det hele taget bruge lokalet til så mange ting som muligt. Der er ikke nogle restriktioner mht. adgang, det kan bruges af alle medarbejdere i banken, og samtidig er det også hovedsædets største møderum, udover kantinen, som selvfølgelig er meget større.”

    

Stouenborg har, med deres tætte relationer til Meyer Sound, stået for hele projekteringen og for selve installationen. Men med et Constellation system er det med behørig support fra fabrikken og Meyer Sound’s europæiske hovedkontor i Tyskland. Ud fra de akustiske beregninger og detaljeret CAD tegninger, som

Stouenborg har fået foretaget i rummet efter ombygningen, laves der beregninger og preset til systemet på fabrikken. Når systemet er installeret, kommer programmører fra Meyer Sound og foretager flere beregninger og korrektioner på systemet lige indtil, at både bruger, leverandør og fabrik er tilfredse med resultatet.

    

Anders Jørgensen fra Stouenborg fortæller: ”Constellation er installeret i flere hundrede koncertsale over hele verden, så den funktionalitet er let at demonstrere og dokumentere. Men Voicelift funktionaliteten er mere kompliceret at vise frem, væsentlig fordi den er installeret på ikke-offentlige steder, hvor adgang ikke er tilladt. Så det har været svært at demonstrere og dokumentere værdien af systemet på forhånd. Derfor har vi nu også inkorporeret i aftalen med Jyske Bank, at dette auditorium på hovedsædet kan bruges af os og Meyer Sound som et referencerum og som et sted, hvor systemet kan vises frem for interesserede kunder i fremtiden.”


Akustik og den dybere teknik
Meyer Sound Constellation systemet består i store træk af tre dele. En DSP del, som regner på den data, som kommer ind i systemet og tilsætter den ekstra klang, som forlænger rumklangen i lokalet eller forbedrer taletydligheden. En række højttalere, som distribuerer den udregnede lyd ud i lokalet og selvfølgelig en række mikrofoner, som opfanger den lyd, der genereres i lokalet.

    

Når man træder ind i auditoriet i Jyske Bank, så er den fysiske tilstedeværelse af systemet næsten ikke synlig. En række meget små og diskrete mikrofoner er hængt ned fra loftet, men højttalerne opdages først, når man kigger nærmere efter. Til gengæld er Constellation væsentlig mere synlig, når man går ud i maskinrummet. Et mandshøjt rack indeholder alle styreenhederne.

    

Et Constellation system er i sagens natur tilpasset til det rum, hvor det er installeret. I tilfældet Jyske Bank består systemet af 64 højttalere og 25 mikrofoner, som sidder placeret efter en nøje udregnet model. I forhold til de trods alt beskedne dimensioner på rummet, så kan 64 forekomme som mange højttalere, men højttalerne er dels små kubiske højttalere med 4 tommer enheder, og grunden til de mange højttalere har at gøre med, at lofthøjden og volumen ikke er så store i dette rum. På grund af den lille afstand mellem højttaler og ”lytteposition” er det nødvendigt at bruge flere højttalere for at give lyden en ensartet spredning og dækning i hele lokalet og for samtidig ikke at give brugere den oplevelse, at de lytter på nogle højttalere.

    

Loftet i lokalet er løftet op til kip, men højttalerne er placeret således, at der ikke bliver spillet lyd op mod loftet, men kun ned mod brugerne. Subwooferne til systemet er dog placeret helt oppe i kip, men udbredelse og spredning af de dybe frekvenser er håndteret på en anden måde af systemet.

    

Under ombygningen er auditoriet blevet gjort bredere, og væsentligt har man også reguleret akustikken, så rummet virker efter hensigten. Et Constellation system tager selvfølgelig, via de mange mikrofoner, som hænger i rummet, udgangspunkt i den akustik, der i forvejen er i rummet, og forstærker eller forlænger den. Derfor er det vigtigt, at akustikken i rummet er kontrolleret og vellydende. Anders Jørgensen fortæller, at man har tilstræbt en efterklangstid i lokalet på omkring 0,5 sek. og brugt akustisk byggeteknik for at opnå dette. Derefter kan Constellation systemet regne på den akustik og forlænge den med en længere rumklangshale eller ved at give flere af de såkaldte tidlige refleksioner; almindeligvis er det en kombination af begge. Med hensyn til Voicelift funktionen er det netop de tidlige refleksioner, som Constellation forstærker og forbedrer, og derved opnår man en bedre taleforståelse.


Oplevelsen
Steen Mertz fortæller, at siden systemet er blevet færdigt, så har han flere gange, når der er holdt møde i det nyindrettede lokale, underholdt bankens personale med systemets funktionalitet. Men i fremtiden skal systemet være selvkørende, og betjeningspanelet er da også simpelt indrettet, så man let kan vælge de omkring 5 forskellige preset:

    

”Det er sjovt at se folks udtryk, når jeg slukker for Constellation. Til møder i auditoriet bruger vi almindeligvis de presets, der fremmer taleforståelse bl.a. preset som præsentation, Q&A og konference. Folk lægger ikke mærke til, at Constellation kører og fungerer, når de møder op i lokalet. Men når jeg har fortalt om systemet og sidst i præsentationen slukker for Constellation, så taber folk underkæben; og indser hurtigt brugsværdien af denne komplicerede installation”.

    

Da Monitor Pro besøgte Jyske Bank bliver de forskellige presets prøvet af, og oplevelsen var på ingen måde et lydanlæg med tilført efterklang, som man kunne have frygtet. På grund af den perfekte spredning af lyden i de mange højttalere fornemmes den tilførte akustik som integreret med rummet og simpelt som om, at rummets dimensioner vokser alt efter, hvor lang klang, der blev tilføjet. Klangen blev aldrig artificiel, men naturlig, selv om hjernen selvfølgelig bliver lidt forvirret af at stå i et rum, men efterklangen er som en katedral. Men disse efterklangspresets vil ikke blive brugt meget hos Jyske Bank, selv om bankens interne kor nu er meget glade for at øve i auditoriet med et af de ”større” klange valgt på Constellation.

    

De voicelift presets, som er den vigtigste funktionalitet her, var lige så overbevisende. Q&A preset betød eksempelvis, at tale kunne høres meget tydeligt i hele rummet, og det også selv om taleren stod med ryggen mod tilhørerne for at præsentere noget, som foregik på den store videoskærm. Med Constellation slukket blev stemmen mindre klar, og man skulle tydeligt anstrenge sig meget mere for at høre, hvad der blev sagt. Med ryggen mod tilhørerne var stemmen meget lavere og næsten umulig at høre. Man kan mene, at samme effekt kunne være opnået med en lavier mikrofon hos taleren, men her skal man huske på, at den omtalte effekt gælder på alle, som måtte tale i rummet, uafhængig af placering. Men hvad så, når hundrede mennesker er samlet i rummet, og alle taler med hinanden, betyder det så ikke blot ”forstærket kakofoni”. Nej, her vælges det preset, som hedder små grupper, og som betyder, at man tydeligt kan høre dem, som står tæt på, mens folk, som taler længere væk i en anden gruppe, bliver mere utydelige.

    

Steen Mertz fortæller afslutningsvis om investeringen: ”Constellation koster jo en anseelig sum penge, men når man ser på, hvad man får for pengene, og hvor godt det fungerer, så er det en meget rimelig og fair pris.”

 

 

Af: Jens Walther

ProAV Digital

Forside teaser 5 20 NET2

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Live Streaming
  • Peter Albrechtsen
  • Canon 1DX
  • The Cube
  • NowTek

Læs alt lige HER

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her