10. juni 2015

AV-installationer hos DI

AV-installationerne til konferencerum, mødelokaler i DIs ny domicil på Rådhuspladsen indeholder teknologi, der er enestående både i Danmark og på verdensplan. Nu har man driftet huset i to år, og det har vist sig at være ekstremt stabilt. Kodeordene har været et enormt planlægningsarbejde og en kompromisløshed, som sjældent er set magen til i Danmark!

For næsten to år siden byggede DI deres hovedsæde om, og i den ombygning fulgte også en total nybygning af mødelokaler, konferencerum og al den teknologi, der følger med. Her var et kæmpe forarbejde og en installation, der på mange punkter er banebrydende både for Danmark og resten af verden. Men lige så vigtigt som at have et mødested i verdensklasse var, at driften skulle være stabil. Det er tid til at gøre status, og til at forklare lidt omkring det kæmpestore projekt møder Monitor Pro Market Manager Jesper Rosgaard og Senior Project Technician Bjarne Rasmussen fra Informationteknik (nu 3AIT), som har stået for installationen. Fra DI er husets teknikere Johan Ohm-Hieronymussen og Carsten Stubberup-Flou. Dem møder vi med Thomas Leskov Glarø, der har stået for at koordinere installationen af det avancerede av-udstyr i det imponerende konferencerum med mange meter op til glastaget med smukt lysindfald. Bag os er et stort kontrolrum, hvorfra alt i huset kan styres: konferencerummet, det tilstødende atrium, der kan inddrages sammen med de øvrige rum, de to store tilstødende mødelokaler eller et eller flere af de mange møderum, der strækker sig over hele to etager i den nyrenoverede bygning. Alt bliver styret fra samme kontrolrum.

”Netop det at kunne styre det hele fra ét centralt punkt er en grundpille i hele dette set-up,” forklarer Bjarne Rasmussen fra Informationsteknik (nu 3A-it) og fortsætter: ”På den måde kan man mixe og styre alt i huset samt have al den styrende elektronik på ét sted”.

Ved at samle det hele centralt får man flere fordele. Dels kan man samle alle de krydspunkter, mixere og andet, der kræver meget køling og fra starten kunne bygge et rum, der giver optimal temperatur. ”Netop manglende køling er jo et problem i mange installationer, og det giver en stærkt forkortet levetid på produkterne. Ved at samle det hele i ét rum kan vi planlægge at lave optimal køling. På den måde kan der også spares på energien,” forklarer Carsten Stubberup-Flou.

Driftsikkerhed frem for alt!

Jesper Rosgård fortæller, at man fra starten har haft fokus på, at løsningen skulle være stabil, uanset om det er de kongelige eller skolebørn, der er på besøg. ”Derfor er alle løsninger valgt ud fra at skulle være det bedste, man kunne få teknologisk, og samtidig være et system, der er 100 procent driftstabilt. Vi har desuden valgt at overdimensionere eller have back-up de steder, vi har fundet det nødvendigt,” forklarer Jesper.

For DI har det fra start været vigtigt med en høj standard for AV, eftersom DI er en organisation, der er i dialog med sine omgivelser og kommunikerer dagligt med sine medlemmer, politikere og borgere.

Et af de steder, hvor man har lavet back-up er på 4K projektoren på 35.000 lumens, der projicerer op på det store lærred. Her har man valgt at have to projektorer på et skinnesystem, således at hvis den ene går ned eller skal til service, kan den anden tage over. ”Det er for at vi kan være sikre på at kunne køre en konference, hver eneste dag, hvis der er behov,” forklarer Thomas Leskov Glarø. De to projektorer er i øvrigt bygget ind i et rum, der er støjdæmpet omkring 40 dB og kan reelt ikke høres nede hos publikum. For at komme af med den enorme varmeudvikling, de afgiver, har man store kølesystemer på dem. De bliver – som resten af huset, faktisk kølet via havvand fra Københavns Havn! Der bliver pumpet 16 grader køligt vand ind i bygningen, og det er også med til at køle projektorer og de øvrige installationer!

Det mere end 10 meter brede lærred er en speciel type fra DNP, som var det første lærred af den størrelse, da det blev installeret. Det påvirkes ikke af ovenfra kommende lys, og derfor kan man også have naturligt ovenlys under en præsentation. Også scenen er hvid, hvilken man jo normalt aldrig ville vælge, men da man kan afgrænse lyset ekstremt præcist, kan det lade sig gøre.

Når dette læses har den nyombyggede bygning været i brug i to år og har stort set ikke haft de store problemer i driften. Det er ret unikt, ikke mindst fordi husets AV-installation indeholder mange løsninger, som er unikke og ikke været brugt før i verden på dette tidspunkt, samt ikke mindst det voldsomme tekniske set-up, der er bag. ”Huset har været brugt langt mere, end vi havde forventet, og alt spiller. Men nu er alt også opbygget, så vi kan køre nye konferencer hver dag – det tærer naturligvis på vores personale, men udstyret har vist sig at kunne håndtere opgaven uden problemer,” forklarer Thomas Leskov Glarø.

Fiberinstallation som backbone

Hjertet i installationen er fiber. Man har trukket fiber overalt i huset. Med fiber kan man sende lyd og billede rundt overalt og via udtag rundt om i bygningen, kan man let sende signalet, hvorhen man vil. ”For nyligt havde DI TV 2 Charlie i huset til optagelse af Hjertegalla, og i den forbindelse ville de have distribueret et signal ud til publikum. Det tog fem minutter, og der blev således også sparet at skulle trække mange meter kabler,” forklarer Bjarne Rasmussen fra Informationteknik. Han fortæller, at matricen håndterer alt fra DVI, digital, fiber ind- og ud, og det hele konverteres til HDMI 1,4 – en 4K infrastruktur. Det er bygget op omkring MADI audio og betyder samtidig, at man meget let kan mixe fra andre steder i huset, hvis man vil.

Systemet kan også arbejde med mange lag billeder på én gang, hvilket man bruger meget i den store konferencesal. Faktisk kan man håndtere at have hele 16 lag på én gang, men ofte bliver der maksimalt brugt 7-8 stykker. På den måde kan man have et billede, et tekstlag, et Twitter lag og så videre.

Det sjove ved den ellers bekostelige fiberinstallation er, at den reelt sparer penge. Der skal ikke trækkes HDMI kabler i tide og utide, og samtidig er man fremtidssikret på mange punkter. Dertil er der ikke noget nævneværdigt tab i systemet. Der er en ekstrem lav latency. Det betyder ikke kun, at man kan køre høj kvalitet over lange afstande, men også at lyd og billede er fuldstændig synkron med eksempelvis en taler. Den fleksible routinger giver mange fordele, men det betyder også, at sidder man i et rum og vil vise en præsentation få meter fra sin pc, vil signalet blive smidt ned i mixerrummet og tilbage igen. Det giver en række muligheder for at arbejde med lag og andet i præsentationen. ”Men det er nu en meget sjov tanke, at signalet sendes ned til os og retur, selvom brugeren sidder måske to meter fra præsentationsskærmen. Men det er netop på grund af den høje kvalitet i fiberen, at det kan lade sig gøre,” forklarer teknikker Carsten Stubberup-Flou.

Fiberstrukturen betyder, at der reelt kun er 1,5 frame delay, og at der fra start til slut i systemet kun er et tab på 7 pixels. Det er ikke synligt, da der er tale om nanosekunder. Så distributionssystemet er ikke med til at addere latency og kræver reelt kun ét hovedeftersyn om året, hvor man sikrer, at det er helt rent.

Lyd og lys i særklasse

Lyssætningen i den store hovedsal er ikke det, man forventer i en normal konference sal. Der er for meget lys – herunder ovenlys, så man kan se himlen og skyer. Grunden til, at det alligevel kan lade sig gøre, er på grund af en unik lyssætning. Man kan styre lyset meget præcist, så udefra kommende lys ikke generer.

Via lys fra Martin Professional kaldes der for eksempel lys på alle borde, mens gangarealer holdes mørke, men når man skal ind til et møde, vil gangarealerne blive lyst op. Når der er pause vil lyset skifte, så mødedeltagerne let kan se, hvilken vej de skal gå ud. I siderne i det store lokale er der indbygget farvet lys, der kan skifte, så det både kan skabe stemning, men også giver mulighed for at vise den farve en producent forbindes med.

”Folk forventer ikke et fantastisk lys med stuktur og farver, som vi kan tilbyde. Folk forventer et højt niveau, men ingen forventer, at det er i den klasse, vi kan tilbyde her. Bare det at man kan have ovenlys samtidig med en præsentation har stor værdi. Når man skal sidde i møde i mange timer indendørs, forventer man ikke at kunne se solen eller skyerne foroven,” forklarer Thomas Leskov Glarø.

Lydsystemet kan afstemmes så præcist, at man faktisk ikke behøver bruge så højt et lydtryk. Lyden er tydelig og klar, både forrest i lokalet og helt nede bagved. Det styres af en avanceret beamteknologi. Højttalersystemet fra Fohn Focus Modular system har samlet 10.800 watt, 4000 i søjlerne og 4 x 1500 wat i hver subwoofer. Man kan retningsbestemme lyden så præcist, at alle får samme niveau, uanset hvor de befinder sig i det store lokale. Både søjler og subwoofer er aktiv styrbart. Søjlerne kan styres så præcist, så hele området ligger inden for 3 dB, men kontrolmålinger har vist, at der reelt kun er en afvigelse på 1 dB! Lydtrykket er opgivet til at kunne levere 100 dB på 100 meters afstand. ”Der hvor man normalt vil operere med delay højttalere er ikke nødvendigt her, og vi slipper for den konventionelle løsning med en ”banan” og højttalere på siderne,” forklarer Carsten Stubberup-Flou.

Det, sammen med den gode akustik, betyder, at man kan bruge mindre effekt til lyden, hvilket er en kæmpe fordel for deltagerne, når de er til møde en hel dag. De skal anstrenge sig mindre for at høre og se, hvad der foregår, og på den måde bliver mødet, det man bruger sin energi på. Lydsystemet var i øvrigt det første af sin art til at blive installeret i verden.   

Ingen begrænsninger på trådløse mikrofoner

Der er naturligvis også trådløse mikrofoner og headset til systemet, og modsat de fleste almindelige installationer er der ingen grænser i brugen af dem. Antennesystemet er opbygget således, at har man brug for 10 mikrofoner i et rum, gør man bare det. Normalt er det opbygget således, at man for eksempel har allokeret to mikrofoner til et rum, 8 til et andet og så fremdeles. ”Vi har et antal mikrofoner i en pulje, som vi kan tilslutte, som vi ønsker det. Vi har faktisk haft op til 47 kanaler kørende på én location på samme tid, uden problemer. Antennerne sidder som ét stort dækningsområde,” forklarer Bjarne Rasmussen fra Informationteknik.

State of the art og fremtidssikret

Det er sjældent, at man får lov til at lave en installation i denne klasse og helt fra bunden i Danmark. DI’s løsning sammen med Informationsteknik er dybt imponerende og har altså nu også vist sig at være holdbar i længden og i praksis. Husets AV-faciliteter har været brugt mere, end man havde beregnet, og driftsikkerheden har vist sig at være som håbet. ”Vi kan mærke det på antallet af telefonopkald, vi ikke får,” fortæller Bjarne Rasmussen med et smil.

Samtidig har de ellers dyre installationer vist sig at være en god forretning på den lange bane. Ved at have meget fleksible løsninger har man sparet mange penge i arbejdskraft og ekstra udstyr. Ligesom man har fremtidssikret mange af installationerne. Vil man i fremtiden have en LED skærm på væggen i stedet for et lærred (når teknologien bliver god nok), er der gjort plads og forberedt til det bagved.

Der er ingen planer om at udskifte det store lærred til en LED skærm, men man er pt. ved at implementere et nyt video-konference system. Man har naturligvis allerede videokonference via Polycom, men man vil gerne have Lync og Skype med, så brugeren også har denne mulighed. Så trods daglige møder og stor aktivitet i huset bliver det løbende udskiftet og opdateret, og det er med til at gøre DI installationen på niveau med det bedste i verden.

 

Af: Peter Hyldahl

ProAV Digital

Forside 4 21 teaser

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Innovation House
  • Pascal Audio
  • Streaming
  • Trådløs 4K
  • Naturkraft
  • Demo/brugt udstyr

Læs alt lige HER 

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her