Sophieskolen 15

Af Carsten Legaard, 22. juni 2016

AV i ambitiøst skolebyggeri

20 maj indviede Guldborgsund Kommune Danmarks mest avancerede folkeskole, Sophieskolen i Nykøbing Falster. AV-Concept i Fensmark har været med til at bygge Danmarks mest fremtidssikrede skole, Sophieskolen i Nykøbing Falster, der blev indviet med ministerbesøg og presseopbud den 20. maj.

Leverancen fra AV-Concept består af 29 interaktive tavleløsninger med Epson projektorer til skolens basislokaler, et storlærred med projektor til skolens multihal og en bagprojektionsløsning til skolens videntrappe, begge med integreret audio- og kontrolpaneler.

Sophieskolen er det største skolebyggeri i Nykøbing Falster siden krigen og måske tillige den største kommunale investering. Skolen er bygget til 900 elever, og det er meget på de kanter.

”Derfor har vi ønsket og fået et byggeri, som er opdelt i mindre enheder; en for årgang 0 til 5, en for årgang 6 til 9, og en for årgang 10,” fortæller skoleleder Jan Axelsen.

Han og hans medarbejdere har, inden arkitekterne slog de første streger, udarbejdet en halvfems siders manual med lærer- og elevønsker til den nye skole. De forskellige årgangsafsnit er selvstændige bygningsdele, som er koblet på en femkantet centerbygning, skolens multihal. En fjerde bygningsdel rummer science værksteder og værksteder til det, de fleste kender som sløjd, men som i dag hedder håndværk og design. Femte og sidste bygningsdel huser kantine og bibliotek samt administration og mødelokaler.

Særskilt udbud

AV-delen og de interaktive faciliteter har skolen trukket ud i et selvstændigt udbud, og dette udbud blev vundet af AV-Concept.

De 29 interaktive tavler er ’state of the art’ og kombinerer den klassiske whiteboard, som man kan skrive på, med den interaktive digitale touch-tavle, som man kan koble en bærbar computer på. Det samme gælder løsningen i multihallen og bagprojektor-løsningen til skolens stolthed, den store videntrappe, hvor man kan afvikle undervisning, møder, foredrag mv.

Videntrappen

Videntrappen er både til at gå og sidde på, lidt ligesom i det klassiske amfiteater. I virkeligheden fungerer alle skolens trapper på samme måde; det vil sige, de er indrettet med et gåspor og et opholdsspor.

”Skolen er med sine 9.400 kvadratmeter ikke helt stor nok til 900 elever, men det har vi løst ved at gøre hver eneste kvadratmeter på skolen til arbejdsrum,” fortæller skoleleder Jan Axelsen.

Således er der ikke nogen lange gange på skolen. De gangarealer, som findes på skolen, er brede og møblerede, så de kan bruges til gruppearbejde eller andre aktiviteter.

Skolen bruger også videntrappen, når der skal holdes møder eller foredrag. Når man sidder på trappen kigger man ind i skolens mediatek og bibliotek, og lige midt i synsfeltet er placeret et motorlærred med bagprojektor og tilhørende lydanlæg.

Multihal

I multihallen, som både skal rumme gymnastik, leg, sport, optræden, kultur, møder og dimissioner, er en af de fem vægge diskret udstyret med et stort lærred, en stor projektor og højttalere, som kan spille hele hallen op.

”Når vi holder større møder eller dimissioner, er der trådløs mikrofon på, så alle kan høre, hvad vi siger,” fortæller skolelederen.

”Ud over at være skole er vi også et kulturcenter, og så må vi påtage os det ansvar, at vi rent teknisk er på plads. Derfor er der også teleslynge i videntrappen,” fortæller Jan Axelsen.
Multihallen er også rustet til netværkssamfundet. Her er routerkraft nok til, at 300 bærbare kan koble sig på samtidig.

”Der er også rigelig kapacitet på skolen generelt,” fortæller Jan Axelsen. Vi har trådløst netværk overalt, vi har 17 kilometer skjulte it-kabler og 55,5 kilometer installationskabler.

På skolen finder man ikke en eneste glødepære, alt er LED-lys. Det digitale lys spiller dog mestendels rollen som supplement til dagslyset, som er synligt, næsten uanset hvor på skolen man bevæger sig, og det digitale lys tilpasser sig til mængden af dagslys udefra.

Ovenud tilfreds

Skoleleder Jan Axelsen er ovenud tilfreds med, hvordan samarbejdet med AV-Concept er forløbet: ”I vores AV udbud har vi fået det billigste og det bedste. Vi er rigtigt godt tilfredse med samarbejdet med AV-Concept. Der er leveret til tiden, og der har ikke været nogen knaster. De har brugt meget tid på at rådgive os og udrede vores behov, og vi har fået hurtigt svar på alle vores spørgsmål.”

”Vi har stillet særlige krav; f. eks. ville vi ikke have synlige kabler nogle steder. Det er lykkedes. Stor ros til det. Og stor ros til at vejlede, så vi ikke overkøber nogle ting, men får det rigtige udstyr.”

”Med det, vi har købt, følger der introduktion med, så alle lærere kan betjene de interaktive tavler. Hvis der har været problemer, er de kommet og har klaret tingene med det samme.”

Skoleeksempel

På vegne af AV-Concept fremhæver John Nikolajsen det aktuelle samarbejde som et skoleeksempel på, hvor langt man kan nå, når AV inddrages tidligt i byggeplanlægning.

”Både kunden og vi har været gode til at få afdækket ønsker og behov, og vi har haft en tæt og hurtig kommunikation. På den måde er den løsning, der er leveret, også kommet til at matche kundens behov rigtig godt. Vi ønsker derfor Nykøbing Falster og Sophieskolen tillykke med de nye og flotte rammer, der skal være med til at uddanne mange nye dygtige unge mennesker.”

Du kan møde John Nikolajsen og AV-Concept på MonitorExpo i Bella Center den 2. og 3. november.

ProAV Digital

Forside 4 21 teaser

Nyt nummer ude nu!

Læs bl.a. om:

  • Innovation House
  • Pascal Audio
  • Streaming
  • Trådløs 4K
  • Naturkraft
  • Demo/brugt udstyr

Læs alt lige HER 

Annoncering

Få kontakt til en købestærk målgruppe i Danmarks eneste PRO AV magasin

Se mere her

Typisk ProAV læser

74,5% er meget tilfreds med det redaktionelle indhold

Se mere her